Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NAWA sfinansuje pierwsze projekty w Uniwersytecie Jagiellońskim

NAWA sfinansuje pierwsze projekty w Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych UJ (DOSZ) i Dział Współpracy Międzynarodowej UJ (DWM) zostały beneficjentami konkursów "Nowoczesna Promocja Zagraniczna" i "Prom" Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Zwycięskie projekty dotyczą zachęcenia studentów z zagranicy do podjęcia studiów na najstarszej polskiej uczelni oraz doskonalenia kompetencji doktorantów i kadry akademickiej.


Misją działającej od jesieni 2017 roku Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Agencja ma za zadanie prowadzić długofalową politykę na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Głównym celem programu "Nowoczesna Promocja Zagraniczna" jest wsparcie uczelni i jednostek naukowych poprzez finansowanie projektów ukierunkowanych na ich promocję za granicą. W ten sposób NAWA chce zaktywizować podmioty naukowe w kierunku nowoczesnego i skutecznego promowania oferty dydaktycznej i naukowej za granicą oraz przyczynić się do tworzenia efektywnych narzędzi pozyskiwania zagranicznych kandydatów na studia i pracowników naukowo-dydaktycznych. Projekt zgłoszony przez DOSZ zakłada zrealizowanie kampanii promocyjno-edukacyjnej skierowanej do uczniów i studentów krajów sąsiedzkich (Czechy, Słowacja, Rumunia, Ukraina, Białoruś) zachęcającej do podjęcia studiów na UJ. Przewidziano w nim m.in. opracowanie i realizację warsztatów, dedykowanej strony internetowej, filmu promującego oraz zaprojektowanie wybranych obiektów UJ w rzeczywistości wirtualnej.

"Prom" ma za zadanie doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza Unii Europejskiej, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. Program mobilnościowy DWM będzie polegać na krótkich formach kształcenia. Jego uczestnicy wezmą udział w szkołach letnich, konferencjach, indywidualnych spotkaniach i konsultacjach z naukowcami zajmującymi się podobną tematyką badawczą. Zadania projektu służą podniesieniu kwalifikacji zawodowych, językowych, międzykulturowych oraz rozwojowi naukowemu uczestników.

Polecamy również
Student UJ Najmilszym Studentem Krakowa!
Uniwersytet Jagielloński gości delegację z prowincji Henan
Ambasador Kazachstanu odwiedza Uniwersytet Jagielloński
Prof. Franciszek Ziejka nagrodzony złotym medalem "Gloria Artis"

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj