Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rewolucyjna technologia badawcza będzie dostępna w Synchrotronie SOLARIS

Rewolucyjna technologia badawcza będzie dostępna w Synchrotronie SOLARIS

25 października zapisze się na kartach historii nie tylko Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, ale także całego polskiego środowiska naukowego. W tym dniu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) przekazało na ręce dyrektora NCPS Solaris, prof. Marka Stankiewicza oficjalną decyzję dotyczącą finansowania zakupu unikalnego, najnowszej generacji kriomikroskopu elektronowego (Cryo-EM) i utworzenie Krajowego Centrum Kriomikroskopii Elektronowej w NCPS Solaris.

Pomyślne rozpatrzenie złożonej przez krakowski synchrotron aplikacji jest wynikiem wspólnej inicjatywy konsorcjum 17 wiodących instytucji naukowych w Polsce prowadzących badania z zakresu biologii strukturalnej działającego pod przewodnictwem dr. Sebastiana Glatta (Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) i dr. hab. Marcina Nowotnego (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie). Przedsięwzięcie jest modelowym przykładem owocnej współpracy naukowców z różnych ośrodków. Utworzenie Krajowego Centrum Kriomikroskopii Elektronowej pozwoli polskim naukowcom na dotrzymanie kroku innym międzynarodowym ośrodkom badawczym i umożliwi polskim naukowcom dołączenie do grona światowych liderów w biologii strukturalnej.

Poczynione w ciągu ostatniej dekady postępy w rozwoju techniki Cryo-EM zrewolucjonizowały biologię strukturalną. Największym uznaniem dla tej technologii było przyznanie jej twórcom w 2017 roku Nagrody Nobla. Rozwój tej techniki pozwolił na eksplorację całkowicie nowych horyzontów badawczych, czego wynikiem jest długa lista przełomowych badań opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych. Przede wszystkim, wyniki uzyskane z użyciem tej technologii są nie tylko istotne dla zrozumienia funkcjonowania ludzkiego organizmu, powstawania chorób czy procesów starzenia, ale są także niezwykle pomocne przy opracowywaniu skutecznych terapii leczniczych. Dotychczasowe badania z wykorzystaniem technik biologii strukturalnej przyczyniły się do ogromnego postępu w leczeniu wielu chorób, takich jak nowotwory, choroba Alzheimera czy otyłość. Obecność najwyższej klasy kriomikroskopu elektronowego w centrum SOLARIS oznacza, że teraz Kraków stanie się niezwykle atrakcyjny dla krajowej i międzynarodowej społeczności biologów strukturalnych chcących uzyskać jak najbardziej precyzyjne pomiary.

Projekt finansowany przez MNiSW przyczyni się także do realizacji zadań z projektu „Konsorcjum dla Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC", a utworzenie Krajowego Centrum Kriomikroskopii Elektronowej w NCPS Solaris rozszerzy wachlarz oferty badawczej CERIC-ERIC o dostęp  do techniki cryo-EM, tak niezwykle istotnej we współczesnych badaniach.

Polecamy również
Doktorant z UJ wyróżniony w konkursie o nagrodę im. Schaudera
Doktorant z UJ wyróżniony w konkursie o nagrodę im. Schaudera
Są pierwsze efekty prac termomodernizacyjnych budynków UJ CM
Są pierwsze efekty prac termomodernizacyjnych budynków UJ CM
Społeczność akademicka UJ reaguje na kryzys klimatyczny
Społeczność akademicka UJ reaguje na kryzys klimatyczny
Astronomowie z UJ badają jasność gwiazd podwójnych [WIDEO]
Astronomowie z UJ badają jasność gwiazd podwójnych [WIDEO]

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj