Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rewolucyjna technologia badawcza będzie dostępna w Synchrotronie SOLARIS

Rewolucyjna technologia badawcza będzie dostępna w Synchrotronie SOLARIS

25 października zapisze się na kartach historii nie tylko Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, ale także całego polskiego środowiska naukowego. W tym dniu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) przekazało na ręce dyrektora NCPS Solaris, prof. Marka Stankiewicza oficjalną decyzję dotyczącą finansowania zakupu unikalnego, najnowszej generacji kriomikroskopu elektronowego (Cryo-EM) i utworzenie Krajowego Centrum Kriomikroskopii Elektronowej w NCPS Solaris.

Pomyślne rozpatrzenie złożonej przez krakowski synchrotron aplikacji jest wynikiem wspólnej inicjatywy konsorcjum 17 wiodących instytucji naukowych w Polsce prowadzących badania z zakresu biologii strukturalnej działającego pod przewodnictwem dr. Sebastiana Glatta (Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) i dr. hab. Marcina Nowotnego (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie). Przedsięwzięcie jest modelowym przykładem owocnej współpracy naukowców z różnych ośrodków. Utworzenie Krajowego Centrum Kriomikroskopii Elektronowej pozwoli polskim naukowcom na dotrzymanie kroku innym międzynarodowym ośrodkom badawczym i umożliwi polskim naukowcom dołączenie do grona światowych liderów w biologii strukturalnej.

Poczynione w ciągu ostatniej dekady postępy w rozwoju techniki Cryo-EM zrewolucjonizowały biologię strukturalną. Największym uznaniem dla tej technologii było przyznanie jej twórcom w 2017 roku Nagrody Nobla. Rozwój tej techniki pozwolił na eksplorację całkowicie nowych horyzontów badawczych, czego wynikiem jest długa lista przełomowych badań opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych. Przede wszystkim, wyniki uzyskane z użyciem tej technologii są nie tylko istotne dla zrozumienia funkcjonowania ludzkiego organizmu, powstawania chorób czy procesów starzenia, ale są także niezwykle pomocne przy opracowywaniu skutecznych terapii leczniczych. Dotychczasowe badania z wykorzystaniem technik biologii strukturalnej przyczyniły się do ogromnego postępu w leczeniu wielu chorób, takich jak nowotwory, choroba Alzheimera czy otyłość. Obecność najwyższej klasy kriomikroskopu elektronowego w centrum SOLARIS oznacza, że teraz Kraków stanie się niezwykle atrakcyjny dla krajowej i międzynarodowej społeczności biologów strukturalnych chcących uzyskać jak najbardziej precyzyjne pomiary.

Projekt finansowany przez MNiSW przyczyni się także do realizacji zadań z projektu „Konsorcjum dla Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC", a utworzenie Krajowego Centrum Kriomikroskopii Elektronowej w NCPS Solaris rozszerzy wachlarz oferty badawczej CERIC-ERIC o dostęp  do techniki cryo-EM, tak niezwykle istotnej we współczesnych badaniach.

Polecamy również
Naukowcy apelują o ochronę biomedycyny przed konsekwencjami fałszywych obietnic
Nie żyje prof. Stanisław Grodziski
Prof. Krzysztof Pyrć: Koronawirusy zmieniają się stosunkowo powoli
Nie żyje Jerzy Pilch. Był absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj