Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WZiKS UJ wśród najlepszych wydziałów ekonomicznych w Polsce

WZiKS UJ wśród najlepszych wydziałów ekonomicznych w Polsce

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (WZiKS UJ) i Wydział Nauk Stosowanych Akademii WSB - to krajowa czołówka jednostek kształcących na kierunkach ekonomicznych. Już po raz 3. "Rzeczpospolita" wskazała wydziały, które dbają o wysoką jakość kształcenia i najlepiej przygotowują swoich absolwentów do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

W tegorocznym rankingu konkurowało 28 wydziałów, które mogą prowadzić pełne, trójstopniowe studia ekonomiczne. Porównano je na podstawie wyników uzyskanych w 4 kategoriach: jakości nauczania, umiędzynarodowienia, potencjału naukowego oraz karier absolwentów. Zestawienie przygotowano przy wsparciu partnera merytorycznego Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego.

"W tym roku wprowadziliśmy kilka istotnych zmian. Dotyczą one zarówno wag przypisanych poszczególnym kategoriom, jak również ich elementów składowych i przypisanych im punktów. Zgodnie z trendem wyznaczanym przez międzynarodowe rankingi, kategorią, która w tym roku najbardziej zaważyła na wynikach naszego zestawienia (można było za nią dostać 40 proc. punktów wobec 30 proc. przed rokiem) jest ta dotycząca karier absolwentów. Dodaliśmy też w niej trzeci element - dynamikę względnego wskaźnika zarobków absolwentów z kolejnych roczników. Obniżyliśmy natomiast nieco wagę jakości nauczania (z 35 do 25 proc.), która w tym roku jest drugą co do ważności kategorią" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

W tegorocznym rankingu 2. miejsce zajął Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Wysoką pozycję zawdzięcza przede wszystkim nie tylko karierom i dobrym zarobkom swoich absolwentów (31,43 proc.), ale także wysokim poziomem umiędzynarodowienia (13,39 proc.). W tym roku liczba cudzoziemców wzrosła do 800, co stanowi 12 proc. wszystkich studentów.

- Bardzo dobre miejsce stanowi dla naszej społeczności nie tylko źródło satysfakcji, ale także potwierdzenie, że priorytety, którymi się kierujemy, zostały dobrze obrane, a ich realizacja przebiega skutecznie. Warto zaznaczyć, że cztery kryteria zastosowane w rankingu oraz szczegółowe mierniki mają charakter w pełni obiektywny. Potwierdzają bowiem, w jaki sposób posiadany potencjał oraz procesy badawcze i dydaktyczne przekładają się na sytuację absolwentów na ryku pracy - mówi dr hab. Piotr Jedynak, prof. UJ, dziekan WZiKS UJ.

I dodaje: - Chociaż świetne miejsce w rankingu oczywiście bardzo nas cieszy, to jednak jesteśmy świadomi, że czeka nas dalsza wytężona praca. Mocne strony naszej działalności powinniśmy oczywiście zachować. Natomiast tam gdzie dostrzegamy możliwości doskonalenia, będziemy się nadal poprawiać w myśl zasady, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej.

WZiKS UJ istnieje od 1996 roku. Wtedy też został utworzony Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania (IEFiZ), w którym kształci się dziś ponad 3 tys. osób, czyli ponad jedna trzecia z ponad 8,3 tys. studentów WZiKS UJ. IEFiZ oferuje studia I i II stopnia na dwóch kierunkach - ekonomia i zarządzanie w 10 specjalnościach - oraz studia doktoranckie i podyplomowe. Jego ofertę uzupełnia działający od 2017 r. Instytut Przedsiębiorczości UJ. Dodatkowo studenci mogą wybrać "Podwójny dyplom z zarządzania", który IEFiZ realizuje wspólnie z ESB Business School w Reutlingen. Absolwenci programu otrzymują 2 dyplomy - Bachelor of Science in International Management (ESB) oraz dyplom licencjacki z zarządzania (UJ).

Polecamy również
Zwycięstwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w 15. rankingu "DGP"
Zwycięstwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w 15. rankingu "DGP"
Międzynarodowa inicjatywa Una.Futura rusza na UJ
Międzynarodowa inicjatywa Una.Futura rusza na UJ
Pierwsza w Polsce operacja guza mózgu za pomocą laserowej ablacji
Pierwsza w Polsce operacja guza mózgu za pomocą laserowej ablacji
Tom "Acta Archaeologica Carpathica" dedykowany prof. Renacie Madydzie-Legutko
Tom "Acta Archaeologica Carpathica" dedykowany prof. Renacie Madydzie-Legutko

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj