Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

15 pracowitych lat CITTRU

15 pracowitych lat CITTRU

Już od 15 lat Centrum Transferu Technologii CITTRU działa dla Uniwersytetu Jagiellońskiego i z sukcesem udowadnia, że udana współpraca nauki z biznesem jest możliwa.

Z tej okazji 8 listopada br. w auli Wydziału Chemii UJ odbyły się obchody 15-lecia CITTRU. – Dla CITTRU-sów  to bardzo ważny dzień. I ważny nie tylko dlatego, że świętujemy, ale przede wszystkim dlatego, że możemy przez pryzmat naszej pracy pokazać, co osiągamy, że możemy zaprezentować efekty tej pracy poprzez historię wybranych i nagrodzonych dzisiaj zespołów naukowych oraz przedsiębiorców i opowiedzieć o tym, jak nasza praca, która jest realizowana w tle tego co robią na co dzień naukowcy, przeobraża się w sukcesy tych zespołów, sukcesy komercyjne i rynkowe firm, które wdrażają innowacyjne produkty, a także samego Uniwersytetu, który może pochwalić się rozległą i wielowątkową współpracą z otoczeniem społeczno gospodarczym – tłumaczyła dr Gabriela Konopka-Cupiał, dyrektor CTT CITTRU.

Dyrektor CITTRU wspominała także o kulisach codziennej pracy w jednostce. – Pytana o to, czym się zajmujemy w CITTRU, najczęściej odpowiadam, że to takie świecenie światłem odbitym, bo teoretycznie my tutaj nic nie tworzymy, ale angażując się w proces komercjalizacji, wgryzając się w efekty prac naukowych uniwersyteckich badaczy, to trochę tak jakbyś my sami byli częścią tych zespołów – wyjaśniała.

Przez te 15 lat znacznie poszerzała się działalność CITTRU: poza pieczą nad wynalazkami i poszukiwaniem możliwych form ich wdrożenia, wprowadzono szkolenia dla naukowców z zakresu ochrony własności intelektualnej, promocji nauki, tworzenia start-upów oraz podjęto działania na rzecz mobilizowania studenckiej kreatywności w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Nie bez powodu CITTRU jest obecnie uznawane za jedno z najlepszych akademickich centrów transferu technologii w Polsce. Jest to jednostka mogąca śmiało konkurować z podobnymi ośrodkami z innych państw europejskich. Jest też jednym z liderów środowiska transferu wiedzy w Polsce, jako współzałożyciel sieci PACTT, zrzeszającej polskie centra transferu technologii.

„Jestem przekonany, że pozycja lidera to nie przypadek, ale zasługa fantastycznego zespołu ludzi kreatywnych i pracowitych, niebojących się podejmować nowych wyzwań. Zespołu, który przez lata zmieniał się, jednak zawsze miał w swoich szeregach doskonałych specjalistów, ale też cierpliwych wizjonerów wierzących, że rozwiązania i efekty pracy naszych naukowców trafią do gospodarki. Sądzę, że 15 lat to dopiero początek wspaniałej drogi tej jednostki w przyszłość, a czas, w którym z całą mocą docenimy wartość tego Zespołu oraz znaczenie działań CTT CITTRU dla rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jeszcze przed nami” – czytamy w publikacji wydanej z okazji jubileuszu CITTRU słowa prof. Stanisława Kistryna, prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych UJ.

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak w swoim wystąpieniu przypomniał początki CITTRU i dziękował pracownikom tej uniwersyteckiej jednostki.  – To między innymi dzięki aktywności CITTRU Uniwersytet Jagielloński, jako jedyny uniwersytet z Europy środkowo-wschodniej w roku 2018 po raz trzeci z rzędu znalazł się w pierwszej setce rankingu Thomson Reuters -najbardziej innowacyjnych uczelni Europy. To pokazuje ogrom waszej pracy – mówił rektor.

Podczas spotkania wręczono nagrody. Trzy pierwsze przyznano za stałą, wieloletnią współpracę z partnerami biznesowymi przynoszącą ciągłe i najwyższe w skali UJ przychody z tytułu świadczenia komercyjnych usług badawczych i eksperckich. Otrzymali je: Zespół Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, dr hab. Mirosław Żelazny (W. Geografii i Geologii) i prof. Alicja Józkowicz (W. Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii). Nagrody za komercjalizacje wyników badań otrzymali: dr hab. Paweł Zajdel wraz z zespołem (tj. dr Katarzyna Grychowska, prof. Maciej Pawłowski, dr Anna Partyka, prof. Anna Wesołowska – W. Farmaceutyczny), prof. Szczepan Zapotoczny oraz dr Joanna Szafraniec (W. Chemii) i prof. Wojciech Macyk wraz z zespołem (tj. dr Rafał Sadowski i dr Przemysław Łabuz – W. Chemii). Nadto dwie grupy twórców uhonorowano za komercjalizację, która w bardzo krótkim czasie od opracowania projektu zaowocowała produktem oferowanym na rynku, a to: dr. hab. Wojciecha Fiałkowskiego wraz z zespołem (tj. dr. Wojciechem Góreckim, dr Moniką Komorowską i dr. Łukaszem Pijanowskim – Wydział Biologii) oraz dr. Daniela Załuskiego (W. Biologii). Za stałe długoletnie partnerstwo i powierzanie uczelni realizacji licznych zleceń na usługi badawcze nagrodę otrzymała firma Selvita S.A., a za stałą współpracę, która zaowocowała nie tylko zakupem przez firmę praw do wynalazków, ale także kilkoma usługami badawczymi CHDE S.A. Wśród wyróżnionych znalazła się też dr Renata Bartoszewicz – broker technologii w CITTRU odpowiedzialna za nauki biologiczne. Została ona nagrodzona za największą liczbę wdrożonych z sukcesem uniwersyteckich technologii.

9 listopada br. CITTRU na Wydziale Chemii UJ zorganizowało Demo Day II+. W tym dniu prezentować będzie osiągnięcia badań przedwdrożeniowych, które udało się przeprowadzić dzięki finansowaniu z projektu Inkubator Innowacyjności +.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Konsul Węgier uhonorowana medalem „Plus ratio quam vis”
Szpital Uniwersytecki rozwija współpracę z firmą Olympus
Wizyta prof. Massimo Leone na Uniwersytecie Jagiellońskim
XIII ogólnopolska konferencja "Kontrowersje w pediatrii"

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj