Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda "Literatury na Świecie" dla profesor Magdaleny Siwiec

Nagroda

Redakcja miesięcznika "Literatura na Świecie" po raz 25. wyróżniła twórców, tłumaczy i wydawnictwa, którzy jej zdaniem zabłysnęli w 2017 roku. Wśród tegorocznych laureatów jest dr hab. Magdalena Siwiec z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nagroda "Literatury na Świecie" jest przyznawana od 1972 roku. Jej celem jest promowanie i docenianie wybitnych tłumaczy poezji, prozy, a także książek literaturoznawczych. Przyznawana jest w siedmiu kategoriach: poezja; proza; nowa twarz; inicjatywa wydawnicza; translatologia, komparatystyka, literaturoznawstwo; nagroda im. Andrzeja Siemka i "Mamut".

Dr hab. Magdalenę Siwiec, p.o. kierownik Katedry Komparatystyki Literackiej UJ, nagrodzono w kategorii literaturoznawstwo, translatologia, komparatystyka za książkę Romantyzm, czyli inter esse wydaną przez Instytut Badań Literackich PAN.

"Tytułowe inter esse - kategoria pożyczona od Sorena Kierkegarda - wskazuje na 'to trzecie', to, co znajduje się pomiędzy, co nieuchwytne, wymykające się jednoznacznym klasyfikacjom, a co stanowi istotę romantyzmu. Zebrane w tej książce teksty nie mają stworzyć syntezy, a raczej konstelację. Ich kompozycja wynika ze zdarzenia studiów przypadków, ich konfrontacji, zbliżania się do jednej, wyraziście określonej wersji romantyzmu i oddalania od niej przez kontrapunktowanie inną. Kontekstualizacja i dekontekstualizacja tworzą zasadniczy ruch lekturowy. Szkice pokazują komplikacje romantycznego ‘ja’, rozpiętego między mocnym ego a podmiotowością słabą. Eksponują oscylację między natchnieniem a wirtuozerią, poezją kobiecą a fantazmatem kobiecości, optymistycznymi i pesymistycznymi - prowadzącymi w stronę nihilizmu - reakcjami na pooświeceniowe odczarowanie świata. Chodzi zatem o nieustanny ruch, określanie miejsc granicznych, pomiędzy którymi znajduje się przestrzeń otwarta na ów trzeci element, przestrzeń trudna do zdefiniowania, rodząca nieustanne napięcia" - czytamy w opisie książki.

Laureatka jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Stendhala w Grenoble. Jej zainteresowania naukowe to romantyzm a nowoczesność, dziewiętnastowieczne koncepcje poezji, polsko-francuskie związki literackie, komparatystyka. Autorka książek: Sen o twórczości Juliusza Słowackiego i Gérarda de Nerval (1998), Orfeusz romantyków. Mit o Orfeuszu w twórczości Juliusza Słowackiego i Gérarda de Nerval w kontekście epoki (2002), Romantyzm i zatrzymany czas (2009) oraz Romantyczne koncepcje poezji. Poeta i Muza - relacja w stanie kryzysu (Alfred de Musset i Juliusz Słowacki) (2012), a także artykułów w czasopismach naukowych ("Pamiętnik Literacki", "Teksty Drugie", "Ruch Literacki") i tomach zbiorowych, współredaktorka książek Oblicza Narcyza: obecność autora w dziele (2008) oraz Literatura a malarstwo - malarstwo a literatura. Panorama polskich koncepcji badawczych XX w. (2009). Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i rządu francuskiego. Sekretarz "Ruchu Literackiego".

Polecamy również
Specjaliści z SU i USD wyróżnieni w plebiscycie „Hipokrates 2018”
Nagrodzono dziennikarki promujące naukę i tematykę szkolnictwa wyższego
Nagroda za złamanie kolejnych barier w medycynie
Poznaliśmy autorów najlepszych książek o tematyce żydowskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj