Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jubileusz Instytutu Pedagogiki UJ

Jubileusz Instytutu Pedagogiki UJ

50 lat temu, w roku akademickim 1968/69, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczął swoją działalność jako samodzielna jednostka w strukturach uczelni. Okazja ta stała się powodem do zorganizowania międzynarodowej konferencji naukowej „Dobra edukacji i ich pedagogiczna eksploracja”.

– W 2018 roku mija 50 lat od powołania Instytutu Pedagogiki UJ. Moment ten nie oznaczał jednak pojawienia się pedagogiki jako dyscypliny naukowej w najstarszej polskiej uczelni – zwróciła uwagę dr hab. Anna Gaweł, dyrektor Instytutu Pedagogiki UJ podczas rozpoczęcia konferencji w auli Collegium Novum. – Wykłady z pedagogiki były głoszone na UJ przez filozofów w pierwszej połowie XIX wieku – dodała. Katedrę Pedagogiki na Wydziale Filozoficznym utworzono w 1926 roku. – To właśnie ona 92 lata temu zainicjowała instytucjonalną obecność pedagogiki w Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej też tradycje kontynuujemy. Z dzisiejszej perspektywy można z całym przekonaniem powiedzieć, że na przestrzeni tych 50 lat działalność Instytutu Pedagogiki na płaszczyźnie naukowo-badawczej i dydaktycznej wniosła znaczący wkład w rozwój polskiej pedagogiki – mówiła dalej dr hab. Anna Gaweł.
 
– To nie jest tak, że przemyślenia pedagogiki zamykają się w obrębie nauk społecznych. Pewne publikacje daleko wykraczają poza tę specjalność i pokazują, jak to, co państwo w obrębie badań w Instytucie Pedagogiki robicie, wpływa na kształcenie i refleksję dotyczące uczenia na poziomie od przedszkola do uniwersytetu trzeciego wieku – zaznaczył prof. Jacek Popiel, prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej, otwierając spotkanie. Z kolei prof. Jarosław Górniak, dziekan Wydziału Filozoficznego UJ podkreślił, jak ogromne znaczenie mają badania dotyczące wychowania, kształcenia, edukacji i funkcjonowania społecznego systemów edukacyjnych. I dodał: – Można bez cienia przesady powiedzieć, że sukces w ostatnim 30-leciu rozwoju Polski, ten wzrost cywilizacyjny, zawdzięczamy w znacznej mierze jakości kapitału ludzkiego. 
 
Celem konferencji jest prezentacja wyników badań w obszarze edukacji, prowadzonych w Polsce i za granicą, integracja środowiska pedagogów akademickich jako badaczy i ekspertów w dziedzinie edukacji, pogłębianie identyfikacji edukacji jako przedmiotu badań pedagogiki oraz odsłanianie nowych obszarów badawczych związanych z problematyką dóbr edukacji. Spotkanie potrwa dwa dni (3-4 grudnia), a obrady będą odbywać się w Collegium Novum i w Instytucie Pedagogiki UJ (ul. Batorego 12).
Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Jubileusz Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Jubileusz Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Konferencja omawiająca realizację programu IDUB
Konferencja omawiająca realizację programu IDUB
Zakończenie trzeciej edycji Szkoły Prawa Hiszpańskiego
Zakończenie trzeciej edycji Szkoły Prawa Hiszpańskiego
Wolność i odpowiedzialność akademicka – doświadczenia i dobre praktyki
Wolność i odpowiedzialność akademicka – doświadczenia i dobre praktyki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj