Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badacze z UJ z nagrodami ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Badacze z UJ z nagrodami ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Kilkunastu naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego zostało uhonorowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Wyróżnienia przyznawane są co roku za wybitne osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne, dydaktyczne i za całokształt dorobku. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w ubiegły poniedziałek w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich.


Jak poinformowało MNiSW, nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne zostały ustanowione, aby wyróżnić naukowców prowadzących badania znaczące z perspektywy rozwoju nauki, społeczeństwa i gospodarki. Ma to swoje odzwierciedlenie w 3 kategoriach, w których są one przyznawane: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa oraz badań na rzecz rozwoju gospodarki. Laureatów wyłania 16-osobowy zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny. W tegorocznej edycji o przyznanie nagrody walczyło 27 ważnych osiągnięć m.in. z zakresu nauk medycznych, technicznych, humanistycznych czy też fizycznych.

Nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe w kategorii badań podstawowych otrzymał prof. Maciej Nowak z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ (WFAIS UJ). Zastosowanie koncepcji złożoności doprowadziło laureata do szeregu spektakularnych odkryć zarówno w dziedzinie cząstek elementarnych, jak również w dziedzinie macierzy przypadkowych. Ponieważ formalizm wielkich macierzy przypadkowych można traktować jako swoisty rachunek prawdopodobieństwa dla gigantycznych zespołów danych, otrzymane wyniki mają fundamentalne zastosowania interdyscyplinarne we współczesnym cyfrowym świecie masowego przepływu informacji biologicznej, technologicznej i ekonomicznej.

Za osiągnięcia organizacyjne wyróżnieni zostali prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. Stanisław Kistryn (z inicjatywy własnej MNiSW) oraz dr hab. Małgorzata Bała za stworzenie Ośrodka Przeglądów Systematycznych - Polskiej Filii Cochrane na Wydziale Lekarskim UJ CM (WL UJ CM).

W gronie nagrodzonych za całokształt dorobku znalazła się Maria Nowakowska, emerytowana profesor Wydziału Chemii UJ. Jej zainteresowania badawcze dotyczą funkcjonalnych materiałów polimerowych i hybrydowych, których strukturę i funkcję można zaplanować na poziomie molekularnym. Obejmują one syntezę, określenie właściwości i wskazanie potencjalnych obszarów zastosowań.

Za wybitne osiągnięcia naukowe, mające światowe znaczenie uwzględnione w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora, uhonorowano prof. Franciszka Kroka z WFAIS UJ. Nagrodzony specjalizuje się głównie w analizie procesów samoorganizacji zachodzących na powierzchniach ciał stałych oraz opisem charakterystycznych cech i różnorodnych właściwości fizyko-chemicznych tych powierzchni z wykorzystaniem technik opartych na skaningowych metodach obrazowania. Kierowany przez niego zespół badawczy w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego UJ zajmuje się m.in. nanostrukturyzacją powierzchni półprzewodników typu AIII-BV przy użyciu techniki FIB oraz opracowywaniem metod wytwarzania nanostopów z niemieszających się metali.

Laureatem nagrody za osiągnięcia naukowe I stopnia został dr hab. Piotr Major z WL UJ CM, który od czasu studiów jest związany z II Katedrą Chirurgii UJ CM. W swojej pracy badawczej zajmuje się m.in. małoinwazyjnymi technikami chirurgicznymi, chirurgicznym leczeniem otyłości olbrzymiej oraz diagnostyką endoskopową przewodu pokarmowego.

Nagrodę zespołową w kategorii najlepsi dydaktycy otrzymali dr hab. Krzysztof Bryniarski, prof. UJ, dr hab. Monika Baj-Krzyworzeka, dr Iwona Filipczak-Bryniarska, prof. Tomasz Guzik, dr hab. Szczepan Józefowski, lek. Izabella Kierzkowska, dr hab. Mariusz Korkosz, prof. UJ, prof. Janusz Marcinkiewicz, dr Katarzyna Nazimek, dr Bernadeta Nowak, prof. Rafał Olszanecki, prof. Anna Pituch-Noworolska, prof. Maciej Siedlar, dr Anna Szaflarska - autorzy podręcznika "Immunologia" skierowanego zarówno do studentów kierunków medycznych i farmaceutycznych, jak i lekarzy i diagnostów zajmujących się problemami chorób o podłożu immunologicznym i zapalnym.

Polecamy również
Profesor Alosza Awdiejew laureatem Krakowskiej Książki Miesiąca
Młody naukowiec z UJ CM laureatem nagrody Emerging Europe
Poznaliśmy laureatów 7. edycji Laudacji Studenckich
Prof. Krzysztof Zajas laureatem Krakowskiej Książki Miesiąca

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj