Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grant na promocję geologii wśród uczniów szkół podstawowych

Grant na promocję geologii wśród uczniów szkół podstawowych

Poszerzenie wiedzy ogólnej z zakresu nauk geologicznych przez uczniów szkół podstawowych to główny cel projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) konkursu "Trzecia misja uczelni". Organizatorem 2-letniego programu edukacyjnego jest Wydział Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (WGiG UJ).


Konkurs NCBR wpisuje się w ideę społecznej odpowiedzialności nauki. Jego celem jest opracowanie i realizacja programów kształcenia i działań dydaktycznych, kursów czy szkoleń we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz edukacji, takimi jak np. jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje pozarządowe. Dzięki niemu uczelnie mogły przygotować specjalne programy kształcenia, kursy i szkolenia skierowane do odbiorców spoza środowiska akademickiego.

- Innowacyjna gospodarka potrzebuje nie tylko dobrze wykształconych specjalistów, inżynierów i ekspertów, ale także kreatywnych, ciekawych świata osób, które są liderami w swoich społecznościach. „Trzecia misja uczelni” to konkurs, który otwiera przed ludźmi w różnym wieku - dziećmi, młodzieżą, dorosłymi czy seniorami - możliwości rozwijania pasji czy zdobywania nowych kompetencji. Co jednak ważniejsze, to działanie dzięki któremu uczelnie mogą odkrywać i wspierać rozwój talentów osób, które mogą z czasem stać się lokalnymi liderami – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR.

Celem zgłoszonego przez WGiG UJ projektu PING Program Implementacji Nauk Geologicznych w Szkołach Podstawowych jest nabycie i podniesienie kompetencji w zakresie aktywności zawodowej i poszerzenie wiedzy ogólnej z zakresu nauk geologicznych przez uczniów podkrakowskich podstawówek. Zdaniem pomysłodawców udział w nim będzie kluczowym momentem w procesie edukacji, aby pokazać uczniom, jak interesująca może być nauka i rozbudzić w nich ciekawość oraz chęci poznawania otaczającego świata.

"Uczniowie będą samodzielnie konstruowali wiedzę m.in. poprzez obserwację, analizę, samodzielne przeprowadzanie badań i uczestnictwo w interaktywnym cyklu warsztatów. Będzie to stanowiło atrakcyjne uzupełnienie i rozszerzenie programu nauczania. W projekcie zostaną zrealizowane następujące zadania: warsztaty o zastosowaniu geologii w architekturze, sztuce i ochronie środowiska; warsztaty o metodyce pracy geologa i geologii regionu; warsztaty z zakresu wiedzy o metodach badań geologicznych; warsztaty z zakresu wiedzy o sztuce prezentacji naukowej w oparciu o nauki geologiczne; wycieczki; zajęcia terenowe i konferencja młodych badaczy" - czytamy w opisie.

Projekt będzie realizowany przez Wydział Geografii i Geologii UJ do końca listopada 2020 roku. Kwota dofinansowania wynosi ponad 910 tys. złotych.

Polecamy również
Wystąpienie Rektora UJ z okazji rozpoczynającego się nowego roku akademickiego
Una Europa Future University Lab – nowy wymiar kreowania uniwersytetu przyszłości
Na UJ powstanie przekład książki o dawnych sygnetach drukarskich
Nowoczesna karetka powiększyła flotę Szpitala Uniwersyteckiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj