Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cztery szkoły doktorskie rozpoczęły działalność w Uniwersytecie Jagiellońskim

Cztery szkoły doktorskie rozpoczęły działalność w Uniwersytecie Jagiellońskim

20 lutego w auli Collegium Novum UJ uroczyście wręczono powołania na dyrektorów i członków rad szkół doktorskich. Szkoły są nowymi instytucjami powołanymi do życia w wyniku reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej przepisami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0.

Po dogłębnych dyskusjach, przychylając się do propozycji dziekanów wydziałów, rektor UJ prof. Wojciech Nowak zarządził, że Uniwersytecie Jagiellońskim powstaną cztery szkoły doktorskie. Kierować nimi będą:

  • dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych,
  • prof. dr hab. Magdalena Strus, dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu,
  • dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych,
  • prof. dr. hab. Michał Ostrowski, dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Kadencja dyrektorów będzie trwała 4 lata - do 15 lutego 2023 roku.

- Kształcenie doktorantów to jeden z najważniejszych elementów działalności uczelni, a sami doktoranci, czyli nasi następcy, to przyszłość uniwersytetu - mówił rektor UJ prof. Wojciech Nowak. Zaznaczył także, że szkoły doktorskie to nowa forma działalności polskich szkół wyższych, ale istniejące na świecie instytucje takiego typu świetnie funkcjonują i stanowią dobry wzór do naśladowania. Rektor podkreślił także, że choć w świetle ustawy to on powołuje do życia zarówno samą szkołę, jak i jej dyrektora i radę, to przy podejmowaniu tej decyzji zdał się całkowicie na zdanie dziekanów, co jest wyrazem jego całkowitego zaufania do nich.

Powołania odebrali także członkowie rad szkół doktorskich, których kadencja potrwa 3 lata:

- Od tego momentu będziecie Państwo tworzyć nową jakość w Uniwersytecie Jagiellońskim, która będzie służyć lepszemu rozwojowi uczelni. Od was zależy kształt szkół, opracowanie ich programów, regulaminów i zasad rekrutacji - mówił, zwracając się do nowo powołanych dyrektorów i członków rad prof. Wojciech Nowak. Prosząc o rzetelny namysł i dobre pomysły, przypominał jednocześnie o napiętym harmonogramie prac - zasady funkcjonowania szkół muszą zostać zatwierdzone przez Senat UJ do końca maja, tak aby pierwsi doktoranci rozpoczęli naukę w nowych jednostkach już w październiku. Koordynatorem prac jest prof. Jarosław Górniak, dziekan Wydziału Filozoficznego, przewodniczący zespołu ds. dyscyplin naukowych i szkół doktorskich UJ.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Dramat lustracyjny prof. Franciszka Ziejki - spotkanie w Collegium Novum UJ

Dramat lustracyjny prof. Franciszka Ziejki - spotkanie w Collegium Novum UJ

Gry planszowe - bawią czy uczą? A może jedno i drugie?

Gry planszowe - bawią czy uczą? A może jedno i drugie?

Kolejne Szybkie Randki Naukowo-Dziennikarskie za nami

Kolejne Szybkie Randki Naukowo-Dziennikarskie za nami

Meksykańskie skarby na wystawie w Bibliotece Jagiellońskiej

Meksykańskie skarby na wystawie w Bibliotece Jagiellońskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron