Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cztery szkoły doktorskie rozpoczęły działalność w Uniwersytecie Jagiellońskim

Cztery szkoły doktorskie rozpoczęły działalność w Uniwersytecie Jagiellońskim

20 lutego w auli Collegium Novum UJ uroczyście wręczono powołania na dyrektorów i członków rad szkół doktorskich. Szkoły są nowymi instytucjami powołanymi do życia w wyniku reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej przepisami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0.

Po dogłębnych dyskusjach, przychylając się do propozycji dziekanów wydziałów, rektor UJ prof. Wojciech Nowak zarządził, że Uniwersytecie Jagiellońskim powstaną cztery szkoły doktorskie. Kierować nimi będą:

  • dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych,
  • prof. dr hab. Magdalena Strus, dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu,
  • dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych,
  • prof. dr. hab. Michał Ostrowski, dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Kadencja dyrektorów będzie trwała 4 lata - do 15 lutego 2023 roku.

- Kształcenie doktorantów to jeden z najważniejszych elementów działalności uczelni, a sami doktoranci, czyli nasi następcy, to przyszłość uniwersytetu - mówił rektor UJ prof. Wojciech Nowak. Zaznaczył także, że szkoły doktorskie to nowa forma działalności polskich szkół wyższych, ale istniejące na świecie instytucje takiego typu świetnie funkcjonują i stanowią dobry wzór do naśladowania. Rektor podkreślił także, że choć w świetle ustawy to on powołuje do życia zarówno samą szkołę, jak i jej dyrektora i radę, to przy podejmowaniu tej decyzji zdał się całkowicie na zdanie dziekanów, co jest wyrazem jego całkowitego zaufania do nich.

Powołania odebrali także członkowie rad szkół doktorskich, których kadencja potrwa 3 lata:

- Od tego momentu będziecie Państwo tworzyć nową jakość w Uniwersytecie Jagiellońskim, która będzie służyć lepszemu rozwojowi uczelni. Od was zależy kształt szkół, opracowanie ich programów, regulaminów i zasad rekrutacji - mówił, zwracając się do nowo powołanych dyrektorów i członków rad prof. Wojciech Nowak. Prosząc o rzetelny namysł i dobre pomysły, przypominał jednocześnie o napiętym harmonogramie prac - zasady funkcjonowania szkół muszą zostać zatwierdzone przez Senat UJ do końca maja, tak aby pierwsi doktoranci rozpoczęli naukę w nowych jednostkach już w październiku. Koordynatorem prac jest prof. Jarosław Górniak, dziekan Wydziału Filozoficznego, przewodniczący zespołu ds. dyscyplin naukowych i szkół doktorskich UJ.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

650. rocznica urodzin królowej Jadwigi

650. rocznica urodzin królowej Jadwigi

Rozpoczęła się rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim

Rozpoczęła się rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim

Widok zawartości stron Widok zawartości stron