Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NCPS SOLARIS podsumowało współpracę z państwami bałtyckimi

NCPS SOLARIS podsumowało współpracę z państwami bałtyckimi

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS przez 2 lata realizowało międzynarodowy projekt Baltic Transnational Research Access in the Macroregion (TRAM), którego celem było wzmocnienie powiązań i współpracy między instytucjami badawczymi a światem biznesu. Przedsięwzięcie było realizowane w państwach nadbałtyckich: Polsce, Niemczech, Szwecji, Finlandii, Danii, Estonii oraz na Litwie i Łotwie.

Głównym zadaniem, które przyświecało idei Baltic Tram, było zachęcanie małych i średnich przedsiębiorstw do korzystania z infrastruktur badawczych. Wybrane przedsiębiorstwa mogły uczestniczyć w specjalistycznych konsultacjach i szkoleniach oferowanych przez partnerów projektu. Uzyskały także dostęp do infrastruktury badawczej w celu przetestowania swoich innowacyjnych pomysłów.

Dzięki temu kilka firm z Polski mogło wykonać badania w jednostkach naukowych i badawczych bez konieczności ponoszenia kosztów. Projekt zapewniał środki na realizację badań, pokrywając koszty wynagrodzeń dla badaczy i finansując materiały niezbędne do przeprowadzenia eksperymentów. W zależności od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa były kierowane do różnych ośrodków badawczych w regionie Morza Bałtyckiego. Mogły także aplikować o wykonanie badań m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim.

”Unikalną wartością projektu była możliwość połączenia świata biznesu i nauki. Pomyślnie wykonane badania mogą być w przyszłości zachętą dla firm, aby częściej korzystać z potencjału badawczego uczelni, a dla młodych badaczy ciekawym doświadczeniem. Centrum SOLARIS, realizując projekt, połączył 4 komercyjne firmy z 12 naukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach Baltic TRAM przeanalizowane zostały również krajowe strategie mające na celu rozwój infrastruktur badawczych oraz inteligentnych specjalizacji. Te zalecenia i rekomendacje mogą pomóc decydentom w lepszym wykorzystaniu tych urządzeń” - poinformował krakowski synchrotron.

Długofalowym rezultatem projektu będzie wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu Morza Bałtyckiego. Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Polecamy również
Promocje habilitacyjne Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału Nauk o Zdrowiu
Kandydaci zgłoszeni przez UJ w Radzie Doskonałości Naukowej
Pionierska operacja wykonana przez specjalistów z UJ CM
Student UJ Najmilszym Studentem Krakowa!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj