Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Małgorzata Zwolińska-Wcisło z UJ CM odebrała akt nominacyjny

Prof. Małgorzata Zwolińska-Wcisło z UJ CM odebrała akt nominacyjny

2 kwietnia br. w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje profesorskie 65 naukowcom. Wśród nich była profesor Małgorzata Zwolińska-Wcisło z Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

Fot. Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP

Polecamy również
Piotr Jedynak w gronie nominowanych nowych profesorów
Promocje habilitacyjne wydziałów FAIS i Matematyki i Informatyki
Promocje habilitacyjne wydziałów Chemii oraz BBiB
Prof. Katarzyna Szczerbińska nowym sekretarzem IAGG-ER

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj