Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybory do Rady Doskonałości Naukowej. Kandydatury zgłoszone przez UJ

Wybory do Rady Doskonałości Naukowej. Kandydatury zgłoszone przez UJ

1 czerwca 2019 r. rozpocznie się pierwsza kadencja Rady Doskonałości Naukowej (RDN). To nowy organ działający na rzecz rozwoju kadry naukowej. Będzie dbał o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora.

Rozpoczęcie działalności rady jest kolejnym etapem wdrażania "Konstytucji dla nauki", obejmującej także reformę systemu awansu naukowego. Docelowo RDN zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi. Skład RDN ustalany będzie w sposób demokratyczny w ramach wyborów, w których wziąć udział mogą wszystkie osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Do rady wejdzie po 3 przedstawicieli każdej dyscypliny.

Wybory do organu odbędą się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu wyborczego gwarantującego zachowanie tajności, bezpośredniości i bezpieczeństwa głosowania. System wyborczy jest dostępny pod adresem: radon.opi.org.pl. Głosowanie odbywać się będzie od 12 do 30 kwietnia. Lista osób uprawnionych do głosowania.

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego 27 lutego podjął uchwałę, w której zatwierdził kandydatów na członków Rady Doskonałości Naukowej na kadencję trwającą od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. Lista zawiera nazwiska 23 naukowców z UJ oraz 20 spoza naszej uczelni w następujących dyscyplinach:

 • archeologia: prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz;
 • filozofia: prof. dr hab. Tomasz Placek, prof. dr hab. Tadeusz Szubka (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska (Uniwersytet Warszawski);
 • językoznawstwo: prof. dr hab. Ewa Siemieniec-Gołaś ;
 • literaturoznawstwo: prof. dr hab. Anna Łebkowska;
 • nauki o kulturze i religii: prof. dr hab. Ryszard Nycz;
 • nauki o sztuce: prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu);
 • informatyka techniczna i telekomunikacja: prof. dr hab. Piotr Białas;
 • nauki medyczne: prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz, prof. dr hab. Barbara Mroczko (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku);
 • nauki o zdrowiu: prof. dr hab. Tomasz Brzostek;
 • ekonomia i finanse: prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska, prof. dr hab. Marian Gorynia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. dr hab. Andrzej Sławiński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie);
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna: prof. dr hab. Paweł Swianiewicz (Uniwersytet Warszawski);
 • nauki o bezpieczeństwie: prof. dr hab. Artur Gruszczak;
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach: prof. dr hab. Wiesław Babik, prof. dr hab. Iwona Hofman (Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie);
 • nauki o polityce i administracji: prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek;
 • nauki o zarządzaniu i jakości: prof. dr hab. Wojciech Czakon, prof. dr hab. Szymon Cyfert (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. dr hab. Wojciech Dyduch (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach);
 • nauki prawne: prof. dr hab. Krzysztof Baran;
 • nauki socjologiczne: prof. dr hab. Krystyna Slany;
 • pedagogika: prof. dr hab. Janina Kostkiewicz;
 • psychologia: prof. dr hab. Dariusz Doliński (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie), prof. dr hab. Piotr Francuz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie);
 • astronomia: dr hab. Łukasz Stawarz;
 •  informatyka: dr hab. Jakub Kozik, prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Sławomir Lasota (Uniwersytet Warszawski);
 • matematyka: prof. dr hab. Wojciech Kucharz, prof. dr hab. Tomasz Szarek (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Grzegorz Świątek (Politechnika Warszawska);
 • nauki biologiczne: prof. dr hab. Jerzy Dobrucki, prof. dr hab. Dariusz Bartosik (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Zofia SzweykowskaKulińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu);
 • nauki chemiczne: prof. dr hab. Grażyna Stochel, prof. dr hab. Paweł Kulesza (Uniwersytet Warszawski);
 • nauki fizyczne: prof. dr hab. Maciej A. Nowak;
 • nauki o Ziemi i środowisku: prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul.

Więcej szczegółowych informacji o wyborach do RDN znajduje się na stronie: konstytucjadlanauki.gov.pl/rdn.

Polecamy również
UJ beneficjentem ministerialnego programu Doktorat wdrożeniowy
Władze UJ zdecydowały o organizacji nowego roku akademickiego
Naukowcy sprzeciwiają się zmianie definicji drewna energetycznego
Nie żyje były prorektor UJ profesor Adam Strzałkowski

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj