Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt WMiI UJ uzyskał finansowanie w ramach konkursu NCBR TANGO 3

Projekt WMiI UJ uzyskał finansowanie w ramach konkursu NCBR TANGO 3

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkurs TANGO 3, który realizowany jest w ramach współpracy z Narodowym Centrum Nauki. Założeniem konkursu jest wsparcie jednostek naukowych, które podejmują działania dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań podstawowych.

W dwóch etapach konkursu TANGO 3 do NCBR złożono 33 wnioski, a 22 z nich zostały ocenione pozytywnie.

Jednym z zakwalifikowanych do finansowania wniosków jest projekt "Dynamika Topologiczna", który został zgłoszony przez Wydział Matematyki i Informatyki UJ. Kierownikiem projektu jest dr Mateusz Juda.

Celem projektu jest rozpoznanie potencjału aplikacyjnego wyników uzyskanych w ramach badań podstawowych realizowanych w ramach projektu Maestro pt. "Obliczeniowa dynamika topologiczna". Cel ten realizowany będzie poprzez wykonanie zadań B+R (badawczo-rozwojowych) oraz prac koncepcyjnych. W ramach prac B+R będzie stworzony prototyp technologii służącej do przetwarzania danych oparty o metody topologii i dynamiki obliczeniowej uzyskane w ramach prowadzonych prac badawczych. Natomiast w ramach prac koncepcyjnych zostanie określona strategia rozwoju powstałej technologii oraz zweryfikowanie jej potencjału komercjalizacyjnego. Planowane jest przeprowadzenie prac z zakresu analizy rynku, określenie strategii marketingowej oraz zabezpieczenia praw do własności intelektualnej.

Oczekiwanym rezultatem przeprowadzonych prac jest pozyskanie partnerów gospodarczych zainteresowanych powstałą technologią. Wraz z pozyskanymi partnerami planowana będzie dalsza współpraca mająca na celu rozwój i wdrożenie wytworzonej technologii.

W konkursie TANGO można realizować projekty obejmujące zadania koncepcyjne (K), takie jak: stworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wyników prac badawczych, działania ukierunkowane na pozyskanie partnera zainteresowanego współpracą badawczo-rozwojową oraz wdrożeniem wyników projektu, opracowanie strategii i realizację działań mających na celu zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej wyników badań, analizy rynkowe diagnozujące zapotrzebowanie na rozwiązanie będące przedmiotem projektu, jak również zadania badawcze (B+R): badania podstawowe, badania przemysłowe oraz prace rozwojowe.

Polecamy również
Uniwersyteccy naukowcy odbędą staże w najlepszych ośrodkach medycznych w USA
Prawie 2 mln zł dla UJ na projekt w programie "Akademickie Partnerstwo Międzynarodowe"
Grant Fundacji DKMS dla dr Agaty Szade z WBBiB UJ
WSMiP UJ z dofinansowaniem na stworzenie anglojęzycznego programu studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj