Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poznaliśmy laureatów 7. edycji Laudacji Studenckich

Poznaliśmy laureatów 7. edycji Laudacji Studenckich

Gala, podczas której ogłoszono nazwiska laureatów przyznawanych przez Samorząd Studentów UJ nagród, odbyła się 14 maja w Auditorium Maximum UJ. Zaszczytne wyróżnienie ustanowione zostało przez studentów w poczuciu wdzięczności i jako wyraz uznania dla osób oraz instytucji, które swoją działalnością zasłużyły się dla społeczności akademickiej.

 

W plebiscycie, prowadzącym do wyłonienia laureatów nagrody, uprawnieni do głosowania są wszyscy studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Decydują oni o przyznaniu nagród plebiscytowych - "Przyjaciel studenta" i "Pomocna dłoń". Każdy student może oddać jeden głos w każdej kategorii. Głosowanie odbywa się w portalu USOSweb. Ponadto kapituła konkursu, w skład której wchodzą studenci będący członkami Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, przyznaje Laudacje Honorowe za szczególne zasługi dla społeczności studenckiej.

- Wyróżnienie pracowników uniwersytetu przez studentów ma bardzo mocny, jednoznaczny wymiar. Dla każdego nominowanego i każdego nagrodzonego jest to gest potwierdzający sensowność jego pracy. To poczucie jest niezmiernie ważne. Otrzymanie statuetki stanowi silny bodziec do dalszego działania. Dzięki takim przedsięwzięciom możemy rozwijać działalność uniwersytetu - mówił otwierając galę rektor UJ prof. Wojciech Nowak.

"Pomocna dłoń" honoruje osoby, których praca jest często niezauważana i niedoceniana. Nagroda jest wyrazem wdzięczności za pomoc i wyrozumiałość okazywaną studentom przez pracowników administracji w ich indywidualnych sprawach oraz za praktyczne porady dotyczące funkcjonowania uczelni. Nagrodę w tej kategorii odebrała, jak odczytano w laudacji - "obdarzona uśmiechem, cierpliwością i zapałem do pracy"- Monika Jurek pracującą w dziekanacie Wydziału Chemii UJ.

Nagroda w kategorii "Przyjaciel studenta", przyznawana jest nauczycielowi akademickiemu  Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w swojej pracy dydaktycznej charakteryzuje się wyjątkową troską o dobro studentów. Jest dla nich wsparciem nie tylko w procesie kształcenia, ale także w podejmowanej przez studentów dodatkowej aktywności. "Przyjaciel studenta" wykazuje żywe zainteresowanie wszechstronnym rozwojem swoich studentów i jest dla nich autorytetem nie tylko w dziedzinie naukowej, którą się zajmuje, ale także poza nią.

W tym roku laureatem w tej kategorii został dr Jarosław Wilamowski z Wydziału Chemii UJ, który „jak nikt inny potrafi wyjaśnić studentom zawiłości chemii organicznej”. Poza czynną pracą na wydziale jest on autorem licznych materiałów teoretycznych oraz zadań, które zbierają niezbędną wiedzą potrzebną studentom drugiego roku chemii. Posiada on także ogromną wiedzę na temat roślin i zawartych w nich substancji aktywnych. Pozytywna energia, elokwencja, poczucie humoru i urok osobisty to tylko niektóre zalety dr. Wilamowskiego.

Za prostudencką postawę, dbałość o interesy studentów, wsłuchiwanie się w ich potrzeby oraz zaangażowanie w pracę Laudacją Honorową nagrodzony został Dawid Cichocki, kierownik Działu Spraw Studenckich w Centrum Wsparcia Dydaktyki.

Laudacjami Honorowymi uhonorowani zostali także:

  • prof. Adam Jelonek, pełnomocnik Rektora UJ ds. internacjonalizacji - za wielką pasję i chęć dzielenia się z nią ze studentami (pod nieobecność laureata, w jego imieniu nagrodę odebrał ks. prof. Krzysztof Kościelniak z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ);
  • Beata Palka z dziekanatu Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, dzięki której studenci otrzymują pomoc przy prowadzeniu własnych projektów, co daje im możliwość rozwoju ;
  • mec. Piotr Szumliński, dyrektor Centrum Wsparcia Dydaktyki, cieszący się ogromnym szacunkiem, zawsze racjonalny i wyważony, znakomity prawnik oraz biegacz górski.

- Wyniki tegorocznego plebiscytu dowodzą, że miarą sukcesu nie koniecznie jest liczba studentów lecz siła mobilizacji. W tym roku podczas głosowania na kandydatów do nagrody mieliśmy do czynienia ze swoistą kampanią wyborczą, z tą istotną różnicą, że nie prowadzili jej sami kandydaci lecz ich wyborcy – studenci. Wybrani zostali najlepsi z najlepszych. Jako wspólnota akademicka naprawdę mamy się z czego cieszyć - komentował wyniki plebiscytu przewodniczący Samorządu Studentów UJ Jakub Bakonyi.

Laureaci "Laudacji studenckich" oprócz tekstu okolicznościowej mowy pochwalnej otrzymali wyjątkową statuetkę zaprojektowaną specjalnie na tę okazję. Trofeum przedstawia  dłoń podtrzymującą zwój dokumentu przewiązany wstążką – symbol laudacji.

W części artystycznej wieczory zebrani podziwiali występy duetu akrobatycznego Veronica Motta i Paweł Adamus oraz koncert Mateusza Ziółko.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Nagroda Inteligentnego Rozwoju także dla dr. Aleksandra Grabca
Prof. Katarzyna Fazan ponownie nagrodzona za książkę o Kantorze
Biblioteka Kraków nagrodziła badacza Wydziału Filologicznego
Dwaj fizycy z UJ nagrodzeni przez Polską Akademię Umiejętności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj