Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znamy wyniki 20. edycji rankingu szkół wyższych Perspektywy

Znamy wyniki 20. edycji rankingu szkół wyższych Perspektywy

Uniwersytet Jagielloński zajął 2. miejsce w jubileuszowym rankingu szkół wyższych przygotowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Liderujący Uniwersytet Warszawski wyprzedza go jedynie o 0,8 punktów procentowych. Na trzecim miejscu - niezmiennie z dużą stratą do liderów - sklasyfikowano Politechnikę Warszawską.

 

Dwie najlepsze polskie uczelnie uzyskały zdecydowanie najlepszy wskaźnik rankingowy: Uniwersytet Warszawski 100 proc., Uniwersytet Jagielloński - 99,2 proc. Trzecia Politechnika Warszawska traci do nich ponad 19 punktów. Na dalszych miejscach znalazły się Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (78,4 proc.), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (77,2 proc.), Politechnika Wrocławska (73,2 proc.) i Politechnika Gdańska (64,2). Na 8. miejscu ex aequo sklasyfikowano: Uniwersytet Wrocławski (61,8 proc.), Gdański Uniwersytet Medyczny (61,7 proc.) i Politechnikę Łódzką (61,5 proc.). Kapituła przyjęła - podobnie jak w ubiegłym roku, że uczelnie o zbliżonych wynikach, różniących się nie więcej niż o 0,5 proc. - będą klasyfikowane na tych samych pozycjach.

Po raz kolejny ogłoszono również ranking kierunków studiów, obejmujący 68 głównych kierunków. To najważniejsza część badania z punktu widzenia kandydatów na studia. Uniwersytet Jagielloński zwyciężył w 15 przypadkach: administracja, psychologia, prawo, chemia, biotechnologia (mgr), ochrona środowiska, dietetyka, analityka medyczna, farmacja, kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo oraz zdrowie publiczne.

Ranking Perspektyw uwzględnia 27 wskaźników zgrupowanych w 7 kryteriach: absolwenci na rynku pracy (15 proc.), prestiż (14 proc.), innowacyjność (8 proc.), potencjał naukowy (15 proc.), efektywność naukowa (23 proc.), warunki kształcenia (10 proc.) i umiędzynarodowienie studiów (15 proc.). Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości IREG Approved. Jego metodologię opracowuje kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

- W roku 2000 profesjonalny ranking wydawał się w Polsce równie niewyobrażalny, jak dziś nie wyobrażamy sobie, że mogłoby go nie być. 20 lat rankingu szkół wyższych Perspektywy pozwala nam nakreślić wiarygodny i pełny obraz polskiego szkolnictwa wyższego w tym okresie. Będziemy go kreślić dalej w latach, które nadejdą - mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, inicjator rankingu.

Szczegółowe wyniki rankingu są dostępne na stronie perspektywy.pl.

Polecamy również
Wystąpienie Rektora UJ z okazji rozpoczynającego się nowego roku akademickiego
Una Europa Future University Lab – nowy wymiar kreowania uniwersytetu przyszłości
Na UJ powstanie przekład książki o dawnych sygnetach drukarskich
Nowoczesna karetka powiększyła flotę Szpitala Uniwersyteckiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj