Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oświadczenie władz UJ w sprawie działań resortu sprawiedliwości

Oświadczenie władz UJ w sprawie działań resortu sprawiedliwości

Z niepokojem oraz niedowierzaniem przyjęliśmy komunikat zamieszczony na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, a także nawiązujące do niego wypowiedzi wiceministra sprawiedliwości w publicznych mediach o zamiarze wytoczenia powództwa przeciwko nauczycielom akademickim Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z powodu wyrażonej przez nich opinii w sprawie nowelizacji Kodeksu karnego.

Misją Uniwersytetu Jagiellońskiego jest zajmowanie stanowiska w sprawach ważnych dla społeczeństwa i funkcjonowania państwa. Polityka karna jest niewątpliwie kwestią budzącą żywe zainteresowanie społeczeństwa i wpływającą na postrzeganie państwa. Dlatego tak istotne jest, aby decyzje w tych sprawach podejmowane były przez władze państwowe w sposób transparentny i po przeprowadzeniu rzeczywistej publicznej dyskusji nad przedstawionymi propozycjami zmian istniejących regulacji prawnych. Rolą nauczycieli akademickich, zwłaszcza prawników, jest zaś zabieranie głosu w publicznej debacie nad kształtem przyjmowanych przez Sejm oraz Senat Rzeczypospolitej Polskiej rozwiązań prawnych.

Przedstawiona przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego opinia sporządzona została w oparciu o ich najlepszą wiedzę i doświadczenie, wynikające z prowadzonych badań naukowych. Zabierając głos w publicznej debacie, korzystali z gwarantowanej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wolności prowadzenia badań naukowych i wolności wyrażania opinii w sprawach publicznych. Korzystanie z tych wolności stanowi sens dyskursu publicznego w demokratycznym państwie prawnym. Kierowanie oskarżeń przez organy władzy państwowej wobec osób wyrażających swoje opinie w ważnych sprawach publicznych godzi w fundamenty porządku prawnego.

Polecamy również
Na Wesołej utworzą szlak promujący osiągnięcia uniwersyteckiej medycyny
Na Wesołej utworzą szlak promujący osiągnięcia uniwersyteckiej medycyny
Pierwsze światło na nowo powstającej linii PolyX w NCPS SOLARIS
Pierwsze światło na nowo powstającej linii PolyX w NCPS SOLARIS
W Uniwersytecie Jagiellońskim odbywa się Kongres Polskiego Przekładoznawstwa
W Uniwersytecie Jagiellońskim odbywa się Kongres Polskiego Przekładoznawstwa
Badaczki z UJ na premierowej liście rankingowej Miniatura 6
Badaczki z UJ na premierowej liście rankingowej Miniatura 6

Widok zawartości stron Widok zawartości stron