Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odnowienie doktoratu prof. Stanisława Stabryły

Odnowienie doktoratu prof. Stanisława Stabryły

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Senatu UJ, które odbyło się 17 czerwca w auli Collegium Maius, dokonano odnowienia po pięćdziesięciu latach doktoratu prof. Stanisława Stabryły - filologa klasycznego, należącego do grupy najwybitniejszych polskich uczonych i humanistów.

Przytaczając tekst łacińskiego dyplomu okolicznościowego, prowadzący uroczystość prorektor UJ prof. Jacek Popiel powiedział, że prof. Stabryła uhonorowany został m.in. za doprowadzenie studiów nad historią literatury rzymskiej do światowego poziomu (zwłaszcza poprzez opublikowanie obszernych monografii naukowych poświęconych Wergiliuszowi i Owidiuszowi) oraz stworzenie kanonu badań i naukowych opracowań dotyczących recepcji literatury i kultury antycznej w literaturze polskiej i europejskiej. Przypomniane zostało także to, że Profesor jest twórcą Krakowskiej Szkoły Badań nad Genologią Antyczną, a jego liczne powieści i opracowania popularne wywarły ogromny wpływ na kształtowanie się obrazu antyku grecko-rzymskiego we współczesnym społeczeństwie polskim.

- Dzisiejsza data to wielki dzień dla filologii klasycznej w Polsce – mówił w laudacji prof. Jerzy Styka. W wygłoszonej przemowie podkreślał, że prof. Stabryła z niespotykanym rozmachem uprawia działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną, popularyzatorską i przekładową w zakresie szeroko pojmowanej kultury antycznej grecko-rzymskiej. Jest także wysoko cenionym eseistą i powieściopisarzem, którego książki nie tylko fascynują odbiorców oryginalną fabułą i pięknem języka, ale także dostarczają obszernej wiedzy o klasycznej starożytności. Co godne podkreślenia całe swoje dorosłe życie prof. Stabryła związał z Uniwersytetem Jagiellońskim, tu rozwijał swoją karierę naukową i dydaktyczną, pełnił odpowiedzialne funkcje. Uniwersytet był dla Profesora nie tylko miejscem pracy, ale przede wszystkim wielką ideą naukowego i edukacyjnego postępu, której podporządkowywał swoje życiowe cele.

Prof. Stanisław Stabryła urodził się 2 listopada 1936 r. we Lwowie, a od 1945 r. mieszka w Krakowie. W latach 1955-1960 studiował filologię klasyczną w Uniwersytecie Jagiellońskim. Po jej ukończeniu objął w 1961 r. stanowisko asystenta w ówczesnej Katedrze Filologii Klasycznej UJ. Doktoryzował się w 1969 na podstawie pracy „Tragedia rzymska w twórczości Wergiliusza”, a stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 1974. Mianowanie na docenta w UJ przypadło na rok 1976, tytuł naukowy profesora otrzymał w 1983 roku i wówczas objął stanowisko profesora nadzwyczajnego w UJ, a w roku 1990 profesora zwyczajnego.

W lalach 1979-1981 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Filologicznego UJ. Następnie kierował Katedrą Filologii Klasycznej (1985-1993), a po jej przekształceniu w Instytut Filologii Klasycznej, sprawował funkcję kierownika Katedry Filologii Łacińskiej (od 1995 do 2007).

Dorobek naukowy i pisarski prof. Stanisława Stabryły jest ogromny i niezwykle urozmaicony, obejmuje prace specjalistyczne dotyczące kilku dziedzin badawczych związanych z antykiem grecko-rzymskim (m. in. 22 książki, 105 artykułów naukowych w języku polskim, angielskim i niemieckim; 51 prac przeglądowych i recenzji, trzy leksykony). Łącznie liczba publikacji przekracza 220 pozycji, w tym aż 42 w formie książkowej, co stanowi osiągnięcie bardzo rzadko spotykane nawet w świecie humanistyki.

W marcu 2019 roku prof. Stabryła złożył do druku tekst własnego przekładu „Wyznań” św. Augustyna, a  obecnie pracuje nad kolejną powieścią poświęconą mitom tebańskim.

Pamięć Uniwersytetu - Wspomnienia profesora Stanisława Stabryły [VIDEO]

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Profesor Marek Krawczyk doktorem honoris causa UJ
Profesor Marek Krawczyk doktorem honoris causa UJ
Tom "Acta Archaeologica Carpathica" dedykowany prof. Renacie Madydzie-Legutko
Tom "Acta Archaeologica Carpathica" dedykowany prof. Renacie Madydzie-Legutko
UJ świętuje 657. urodziny i honoruje wybitnego socjologa [ZDJĘCIA]
UJ świętuje 657. urodziny i honoruje wybitnego socjologa [ZDJĘCIA]
44. rocznica śmierci Stanisława Pyjasa - studenta UJ
44. rocznica śmierci Stanisława Pyjasa - studenta UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj