Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Agnieszka Słowik mianowana nowym konsultantem krajowym

Prof. Agnieszka Słowik mianowana nowym konsultantem krajowym

W ubiegłym tygodniu nastąpiła zmiana na stanowisku konsultanta krajowego w dziedzinie neurologii. 2 lipca funkcję tę objęła prof. Agnieszka Słowik, kierownik Katedry Neurologii i Zakładu Neurogenetyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz Klinicznego Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

 

Konsultantów krajowych powołuje minister zdrowia spośród specjalistów z medycyny, farmacji innych dziedzin, które mają zastosowanie w ochronie zdrowia. Osoba sprawująca ten urząd m.in. inicjuje krajowe badania epidemiologiczne oraz ocenia metody i wyniki tych badań, prognozuje potrzeby zdrowotne w swojej dziedzinie, a także doradza, jak realizować zadania, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych. Do zadań krajowego konsultanta w dziedzinie neurologii należy też opiniowanie wniosków o skierowanie pacjenta do leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Polski.

Prof. Agnieszka Słowik ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim UJ CM. Następnie odbyła kilka wielomiesięcznych szkoleń na Uniwersytecie w Rochester w Stanach Zjednoczonych w zakresie neurologii klinicznej oraz genetyki. Jest także członkiem licznych organizacji naukowych, w tym Europejskiego Towarzystwa Udarowego, Amerykańskiej Akademii Neurologii i prestiżowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Neurologów. Od 2007 roku należy do Międzynarodowego Konsorcjum Genetyki Udaru. Wiele z jej prac naukowych znalazło się w wiodących czasopismach tematycznych - "Nature Genetics", "Lancet Neurology" czy "American Journal of Human Genetics".

Nowa konsultant krajowa jest także współtwórczynią małopolskiego programu leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą trombektomii mechanicznej. To pierwszy w Polsce innowacyjny system organizacyjny, stworzony na bazie istniejących już zasobów ludzkich i sprzętowych, umożliwiający całodobowy dostęp dla wszystkich potrzebujących mieszkańców regionu do najnowocześniejszego, interwencyjnego, wewnątrztętniczego leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu. W ubiegłym roku za realizację tego programu otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów oraz Nagrodę Miasta Krakowa.

Polecamy również
BN i BJ otrzymały fundusze na kontynuację projektu Patrimonium
Wirusolog z MCB UJ wiceprezesem zespołu ds. COVID-19 w PAN
Neutrina ujawniły ostatnią niewiadomą generatora energii w Słońcu
Rusza rekrutacja na studia w UJ na rok akademicki 2020/2021

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj