Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Francuskie terroir tematem przewodnim śniadania profesorskiego

Francuskie terroir tematem przewodnim śniadania profesorskiego

26 lipca br. - w 619. rocznicę upamiętniającą odnowienie Uniwersytetu Jagiellońskiego przez króla Władysława Jagiełłę - na dziedzińcu Collegium Maius odbyło się doroczne śniadanie profesorskie. W spotkaniu uczestniczyły władze rektorskie, członkowie rady uczelni i pracownicy naukowi uczelni. Zaproszenie tradycyjnie skierowano też do przedstawicieli władz miasta, krakowskich i małopolskich szkół wyższych, korpusu dyplomatycznego i duchowieństwa.

Gospodarz spotkania, rektor UJ prof. Wojciech Nowak w powitalnym przemówieniu poinformował zebranych, że Krystyna Zachwatowicz-Wajda, tuż przed rozpoczęciem śniadania profesorskiego, przekazała Uniwersytetowi Jagiellońskiego pamiątki związane z Andrzejem Wajdą, w tym m.in. Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. Przypomniał też, że zmarłego w 2016 roku wybitnego reżysera łączyła z najstarszą polską uczelnią szczególna wieź. W uznaniu zasług dla świata nauki, kultury i sztuki oraz dla polskiego społeczeństwa otrzymał on tytuł doktora honoris causa UJ, a także złoty medal Plus ratio quam vis.

Głównym punktem śniadań profesorskich jest wykład. W tym roku o jego przygotowanie i wygłoszenie został poproszony prof. Joachim Szulc z Wydziału Geografii i Geologii. W wystąpieniu zatytułowanym Geologia a wino. Między ziemią a niebem przedstawił powiązania pomiędzy budową geologiczną danego regionu a charakterem i jakością wina, produkowanego na tymże terenie. We Francji, w kraju którego znakiem firmowym jest wino, powstał termin terroir. Pojęcie to opisuje lokalne i niepowtarzalne warunki środowiskowe, w tym charakter podłoża geologicznego, które decydują o cechach lokalnego wina. Profesor podkreślił też, że poza podłożem geologicznym, pojęcie to obejmuje warunki glebowe - zależne od litologii podłoża skalnego - rzeźbę terenu, warunki hydrologiczne i warunki klimatyczne.

- Zakładając mniej więcej zbliżony zakres warunków klimatycznych i granicznych dla uprawy winorośli oraz produkcji wina, zróżnicowanie charakteru wina - na które składa się płyn, smak, relacja cukru do kwasów i udział tanin - musi wynikać z innych niż klimat czynników. Przede wszystkim zależy ono od rodzaju podłoża skalnego. Istnieją liczne przykłady na przywiązanie rodzaju wina do unikalnego podłoża geologicznego. Wśród najbardziej znanych wymienić można szampany produkowane z winorośli uprawianych na pograniczu skał kredy i trzeciorzędu w Szampanii lub niepowtarzalne wina z Chablis w Burgundii pochodzące z winnic założonych na kamienistych glebach wapieni jury - przekonywał prof. Joachim Szulc.

Wykładowca dalszej części swojego wystąpienia przedstawił także historię paleontologiczną winoroślowatych (Vitacea), które pojawiły się na Ziemi w późnej jurze, tj. ok. 150 mln lat temu. Odmiany szlachetne, z których można produkować wino (Vitis vinifera i Vitis californica), występują dopiero w czwartorzędzie, czyli ok. 1 mln temu. Referent zwrócił uwagę, że obecność winorośli na półkuli południowej ma „charakter artefaktowy” i związany jest z kolonizacją Afryki i Ameryki Południowej. Jak podkreślił, wyniki badań archeologicznych wskazują, że pierwszym procesem biotechnologicznym Homo sapiens była fermentacja winogron. Wynika też z nich, że proces udomowienia winorośli rozpoczął się w górach Taurus na terenie dzisiejszej Turcji mniej więcej w VII w. p.n.e.

Tradycję śniadań profesorskich, nawiązującą do wspólnych spotkań i posiłków krakowskich uczonych w Stubie Communis Collegium Maius, wprowadzono do uniwersyteckiego kalendarza w 2000 roku. Spotkanie wybitnych naukowców, profesorów i ludzi związanych z uczelnią jest okazją do wymiany poglądów i dyskusji. Upamiętnia też odnowienie Akademii Krakowskiej przez króla Władysława Jagiełłę z 26 lipca 1400 roku, kiedy to w zakupionym od rodziny Pęcherzów z Rzeszotar budynku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Naukowcy przyszłości z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nowoczesna szklarnia w Ogrodzie Botanicznym już gotowa [FOTO]
Targi pracy w Auditorium Maximum. Naprawdę warto było przyjść
Brukselskie rozmowy prorektora UJ prof. Stanisława Kistryna

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj