Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NCN sfinansuje stypendia, projekty i staże młodych naukowców z UJ

NCN sfinansuje stypendia, projekty i staże młodych naukowców z UJ

Aż 33 doktorantów z UJ otrzyma stypendia, a 11 młodych naukowców z naszej uczelni uzyska finansowanie prowadzonych przez siebie projektów oraz odbędzie międzynarodowe staże. To efekt rozstrzygniętych przez Narodowe Centrum Nauki konkursów ETIUDA 7 i SONATINA 3.

 

ETIUDA to konkurs skierowany do osób przygotowujących rozprawę doktorską i stawiających pierwsze kroki na ścieżce kariery naukowej. W siódmej edycji konkursu wnioski złożyło 381 doktorantów i doktorantek, a finansowanie uzyskało 159 osób, wśród nich 33 przygotowuje się do obrony doktoratu na UJ.

Lista laureatów konkursu ETIUDA 7 z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Laureaci otrzymają stypendia naukowe w wysokości 4,5 tys. zł miesięcznie oraz odbędą staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym. Na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą otrzymają, w zależności od kraju pobytu, od ok. 6 do ok. 18 tys. zł miesięcznie. Staż może być zrealizowany podczas pobierania stypendium lub w ciągu roku po zakończeniu jego wypłacania. Laureaci zobowiązują się również do uzyskania stopnia doktora nie wcześniej niż 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pobierania stypendium i nie później niż rok po zakończeniu jego wypłacania.

Konkurs SONATINA wspiera z kolei naukowców rozpoczynających karierę badawczą. Finansowanie w jego ramach uzyskują projekty realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem konkursowym. Badacze starający się o finansowanie swoich projektów musieli wskazać do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których jedną najważniejszą załączyli do swojego zgłoszenia. Do NCN wpłynęło 190 wniosków, z czego zespoły ekspertów rekomendowały do finansowania 50 projektów badawczych. 11 projektów prowadzonych jest przez młodych naukowców z UJ.

Laureaci konkursu SONATINA 3 z UJ.

W ramach grantu finansowane jest pełnoetatowe zatrudnienie laureata w polskiej jednostce naukowej, realizacja projektu badawczego oraz trwający od 3 do 6 miesięcy staż w zagranicznym ośrodku naukowym.

- Ważnym komponentem konkursów skierowanych do młodych naukowców jest staż w zagranicznym ośrodku badawczym, który daje możliwość pracy w międzynarodowych zespołach badawczych i zyskania doświadczenia, a następnie przeniesienia go na rodzimy grunt - mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

Czas realizacji projektów może wynosić 24 lub 36 miesięcy. W konkursie nie jest przewidziane finansowanie aparatury badawczej, urządzeń ani oprogramowania.

Pełne wyniki konkursów dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Polecamy również
Badania naukowców z UJ umożliwią szybką diagnozę raka przełyku
Badaczka z UJ CM laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020
Ponad 79 mln zł na badania podstawowe w konkursach NCN
Dr Agata Dziuban laureatką konkursu sieci NORFACE

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj