Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ruszyła 4. edycja Energy Community Summer School

Ruszyła 4. edycja Energy Community Summer School

24 sierpnia w Krakowie rozpoczęła się czwarta edycja Energy Community Summer School – corocznego spotkania poświęconego szeroko rozumianej problematyce sektora energetycznego, po raz pierwszy zorganizowanego przez Wspólnotę Energetyczną na terenie Unii Europejskiej. Współorganizatorami wydarzenia są Uniwersytet Jagielloński oraz Akademia Górniczo-Hutnicza.

Uroczystego otwarcia wydarzenia w auli Jagiellońskiej Collegium Maius UJ dokonali prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. Stanisław Kistryn oraz prorektor AGH ds. ogólnych prof. Mirosław Karbowniczek. Wspólnotę Energetyczną reprezentowali jej dyrektor Janez Kopač oraz dziekan Energy Community Summer School prof. Dirk Buschle.

Energy Community Summer School umożliwia słuchaczom z całego świata bezpłatny udział w wykładach i warsztatach poświęconych zagadnieniom związanym z energetyką. Proces rekrutacyjny odbywa się w oparciu o dostarczone przez kandydatów CV oraz esej przygotowany na wybrany przez nich temat. Uczestnicy reprezentują różnorodne dziedziny wiedzy, takie jak prawo energetyczne, zarządzanie w energetyce czy zapobieganie emisjom i ochrona środowiska, a także charakteryzują się zróżnicowanym poziomem wykształcenia – wśród nich znajdują się zarówno studenci i pracownicy naukowi, jak i osoby spoza środowiska naukowego. Wśród zaproszonych przez Wspólnotę Energetyczną wykładowców znajduje się troje badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego: dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ (Wydział Filozoficzny), dr Ilona Przybojewska (Wydział Prawa i Administracji) oraz dr hab. Andrzej Adamski (Wydział Chemii).

Program odbywającej się w dniach 24–31 sierpnia Energy Community Summer School zawiera wykłady, warsztaty i dyskusje pogrupowane w bloki tematyczne: Technical Monday, Economic Tuesday, Political Wednesday, Legal Thursday, Sustainable Friday oraz tzw. Energy Debates. Uczestnicy debat spotkają się w Auditorium Maximum UJ oraz Centrum Energetyki AGH. W ramach szkoły letniej zorganizowane zostaną również wydarzenia towarzyszące: wizyta w Elektrowni Jaworzno III, zwiedzanie Krakowa i wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce, a także impreza studencka na Kazimierzu.

Energy Community Summer School charakteryzuje wysoki poziom merytoryczny proponowanych zajęć i zaangażowanie słuchaczy, którzy zwykle nie opuszczają jakiejkolwiek okazji do nawiązania dyskusji z wykładowcami i zadawania pytania zarówno w nawiązaniu do zajęć, jak i nurtujących ich problemów dotyczących szeroko rozumianej energetyki. Gospodarzami szkoły letniej są uczelnie oraz instytucje współpracujące z Wspólnotą Energetyczną. Dotychczasowe edycje wydarzenia odbyły się w Tiranie (Albania), Ochrydzie (Macedonia) i Splicie (Chorwacja).

Powołana do życia 1 lipca 2006 roku w Atenach Wspólnota Energetyczna ma na celu rozszerzenie unijnego wewnętrznego rynku energii na Europę Południowo-Wschodnią i inne obszary. Sygnatariusze umowy zobowiązali się do wdrożenia dorobku unijnego w sektorze energetycznym w celu zapewnienia odpowiednich procesów regulacyjnych oraz liberalizacji rynków energii. Członkami Wspólnoty Energetycznej są: Unia Europejska, Albania, Bośnia i Hercegowina, Macedonia Północna, Czarnogóra, Serbia, Kosowo, Mołdawia i Ukraina.

Więcej informacji na temat Energy Community Summer School 2019 oraz jej szczegółowy program można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Młodzi biolodzy z UJ otrzymają granty EMBO
Na kampusie UJ powstanie nowoczesna infrastruktura sportowa
Sukces studentów UJ w międzynarodowym turnieju mediacyjnym
Resort dyplomacji nagrodził pracę magisterską Iwo Gurdka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj