Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekretarz generalna UNA Europa odwiedza UJ

Sekretarz generalna UNA Europa odwiedza UJ

26 sierpnia na Uniwersytecie Jagiellońskim gościła Emily Palmer, sekretarz generalna UNA Europa – nowo powstałej sieci uniwersyteckiej zrzeszającej siedem wiodących europejskich uczelni, której współzałożycielem jest UJ. Przedstawicielkę sieci przyjęli w Collegium Maius UJ prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. Stanisław Kistryn oraz prodziekan ds. współpracy międzynarodowej Wydziału Prawa i Administracji UJ prof. Bartosz Brożek, koordynator działalności sieci UNA Europa na Uniwersytecie Jagiellońskim.

– Możliwość uczestniczenia w sieci UNA Europa to wielkie wyzwanie, ale i ogromna szansa. Chcemy odnajdywać nowe sposoby kształcenia młodych ludzi w dynamicznie rozwijającej się Europie. Uniwersytet Jagielloński powinien promować polską naukę i edukację na całym świecie –  mówił prof. Stanisław Kistryn otwierając spotkanie. Następnie głos zabrała Emily Palmer, która w swojej wypowiedzi przedstawiła pokrótce historię i misję sieci UNA Europa. – Współpraca, której się podejmiemy, będzie opierać się na wzajemnym zaufaniu. Nasza siła wywodzi się z wieloletniej tradycji oraz wspólnych wartości – oceniła sekretarz generalna. – Naszym celem będzie budowanie ponadnarodowych sojuszy, promowanie europejskiej tożsamości, zwiększenie konkurencyjności europejskiej edukacji, dążenie do zrównoważonego rozwoju i ciągłego doskonalenia, a także całkowite skoncentrowanie się na potrzebach studentów – podkreśliła.

W pierwszej części dwuczęściowego spotkania dokonano prezentacji projektu 1EUROPE, przygotowanej przez Dział Współpracy Międzynarodowej UJ. Uczestnicy dyskutowali na tematy związane z rolą przedstawicieli Uniwersytetu Jagiellońskiego w inicjatywach podejmowanych przez sieć, czekających ją wyzwaniach i szansach oraz tematach pokrewnych. W drugiej części zaprezentowano projekty powiązane z działalnością sieci UNA Europa: DIGITALIZED!, OpenU, Phoenix i The Guild of European Research-Intensive Universities. Następująca po prezentacji dyskusja dotyczyła przyszłej współpracy w zakresie badań, nauczania, innowacji i zaangażowania społecznego uczelni zrzeszonych w ramach sieci.

Celem UNA Europa jest stworzenie unikatowej formy współpracy, w ramach której prowadzone będą wspólne badania naukowe, programy edukacyjne oraz działania na rzecz społeczności lokalnych i społeczeństwa europejskiego. Przedsięwzięcia sieci obejmować będą tworzenie nowych, wspólnych form edukacyjnych, skierowanych zarówno do studentów, jak i szerokiej publiczności; prowadzenie badań interdyscyplinarnych w prawdziwie międzynarodowym otoczeniu, z wykorzystaniem infrastruktury wszystkich członków UNA Europa; oraz wypracowanie innowacyjnych sposobów transferu wiedzy, zarówno we współpracy z przemysłem, jak i innymi podmiotami: władzami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury.

UNA Europa jest zainicjowanym w 2018 r. związkiem siedmiu uniwersytetów europejskich: KU Leuven, Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, Universidad Complutense de Madrid, Freie Universität Berlin, University of Edinburgh, Alma Mater Studiorum Università di Bologna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Młodzi biolodzy z UJ otrzymają granty EMBO
Na kampusie UJ powstanie nowoczesna infrastruktura sportowa
Sukces studentów UJ w międzynarodowym turnieju mediacyjnym
Resort dyplomacji nagrodził pracę magisterską Iwo Gurdka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj