Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor Kaja Gadowska wybrana na członka zarządu ESA

Profesor Kaja Gadowska wybrana na członka zarządu ESA

Dr hab. Kaja Gadowska, prof. UJ z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego została członkiem zarządu Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (ESA) na kadencję 2019-2021. Wyboru dokonano podczas zjazdu tej organizacji, który odbył się w Manchesterze.

Pomysł stworzenia Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego narodził się 1987 roku. Po formalnym założeniu w 1994 roku zostało ono oficjalnie zeprezentowane europejskim socjologom na konferencji w Budapeszcie. Od 2001 roku ESA jest zarejestrowane jako organizacja non-profit działająca w ramach francuskiego prawa. Obecnie liczy ponad 2800 członków. Towarzystwo wspiera przedsięwzięcia naukowe i dydaktyczne. Stanowi też platformę wymiany doświadczeń pomiędzy socjologami oraz badaczami z innych dziedzin wiedzy.

Dr hab. Kaja Gadowska, prof. UJ jest kierownikiem Zakładu Socjologii UJ. Główną dziedzinę jej zainteresowań badawczych stanowi problematyka dysfunkcji sfery publicznej. Istotny nurt jej działalności naukowo-badawczej dotyczy restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Główny wykonawca lub współwykonawca wielu projektów naukowo-badawczych, w tym m.in. Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Autorka i współautorka licznych prac naukowych z zakresu systemowych przemian społecznych, politycznych i gospodarczych publikowanych w kraju i za granicą. Laureatka prestiżowych nagród i wyróżnień. Członkini redakcji kwartalnika „Studia Socjologiczne” w latach 2004-2008. Dr hab. Kaja Gadowska, prof. UJ była także profesorem wizytującym w ramach programów wymiany bilateralnej oraz Erasmus+ na Uniwersytecie w Tel Awiwie, Uniwersytecie w Heidelbergu, Uniwersytecie Karola w Pradze, Uniwersytecie Tamkang w Nowym Tajpej, Uniwersytecie Jordańskim w Ammanie oraz Uniwersytecie Międzynarodowym w Rabacie.

Polecamy również
Na Uniwersytecie Jagiellońskim uczczono pamięć ofiar Holokaustu
Profesor Adam Jelonek z nagrodą "Gwiazda umiędzynarodowienia"
Badacz z UJ wśród laureatów konkursu Solar-Driven Chemistry
Krakowski synchrotron uruchamia następną linię badawczą

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj