Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wręczenie powołań przewodniczącym Rad Dyscyplin na UJ

Wręczenie powołań przewodniczącym Rad Dyscyplin na UJ

Rady Dyscyplin są całkowicie nowymi podmiotami rozpoczynającymi funkcjonowanie w ramach uczelni. Ich powstanie nastąpiło zgodnie z przepisami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0.

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak, otwierając spotkanie, podkreślił, że 1 października uczelnia wejdzie w nowy rozdział  w swojej działalności naukowej.

- Pytanie, które sobie obecnie stawiamy brzmi - czy powstanie rad dyscyplin, a zatem zmiana podejścia do prowadzenia badań naukowych przyniesie pozytywny efekt. Czy nowe mechanizmy będą korzystne dla naukowców? - zastanawiał się rektor.

- Stajecie się Państwo odpowiedzialni za jakość badań naukowych na uniwersytecie, to jest wielka odpowiedzialność i zobowiązanie. Do tej pory UJ był jedyną uczelnią w Polsce, której wydziały w ocenie Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych uzyskiwały wyłącznie najwyższe stopnie A+ oraz A. W 2020 roku rozpocznie się ewaluacja dyscyplin. Jestem optymistą w tej kwestii, gdyż widzę ogromny potencjał naukowy kadry akademickiej UJ – mówił do obejmujących funkcję przewodniczących prof. Wojciech Nowak.

- Mam przekonanie, że wszyscy podejmiemy wysiłek, by jakość badań naukowych w UJ była jak najlepsza – stwierdził prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. Stanisław Kistryn.

- Jednym z zadań Rad Dyscyplin jest przeprowadzanie postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Ten ostatni staje się stopniem nieobowiązkowym w karierze akademickiej. Jest dobrowolnym krokiem kandydata, podejmowanym w celu uzyskania patentu jakości. Chciałbym, aby doprowadzili Państwo do tego, żeby dyplom poświadczający habilitację przeprowadzoną na Uniwersytecie Jagiellońskim oznaczał, że osoba spełniła najwyższe kryteria jakości pracy naukowej w Polsce – mówił prorektor.

Przewodniczącymi Rad Dyscyplin na UJ w kadencji 2019-2022 zostali:

 1. Rada Dyscypliny Archeologia - dr hab. Marek Nowak, prof. UJ;
 2. Rada Dyscypliny Astronomia - dr hab. Krzysztof Chyży, prof. UJ;
 3. Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse - prof. dr hab. Tomasz Tokarski;
 4. Rada Dyscypliny Filozofia - prof. dr hab. Tomasz Placek;
 5. Rada Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – prof. dr hab. Jacek Kozak;
 6. Rada Dyscypliny Historia - dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ;
 7. Rada Dyscypliny Informatyka - prof. dr hab. Paweł Idziak;
 8. Rada Dyscypliny Językoznawstwo - prof. dr hab. Halina Kurek;
 9. Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo - prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel;
 10. Rada Dyscypliny Matematyka - prof. dr hab. Roman Srzednicki;
 11. Rada Dyscypliny Nauki biologiczne – prof. dr hab. Andrzej Kozik;
 12. Rada Dyscypliny Nauki chemiczne - prof. dr hab. Wojciech Macyk;
 13. Rada Dyscypliny Nauki farmaceutyczne - prof. dr hab. Anna Wesołowska;
 14. Rada Dyscypliny Nauki fizyczne - prof. dr hab. Jacek Golak;
 15. Rada Dyscypliny Nauki medyczne - prof. dr hab. Rafał Olszanecki;
 16. Rada Dyscypliny Nauki o komunikacji społecznej i mediach - dr hab. Małgorzata Lisowska- Magdziarz, prof. UJ;
 17. Rada Dyscypliny Nauki o kulturze i religii - prof. dr hab. Marta Kudelska;
 18. Rada Dyscypliny Nauki o polityce i administracji - prof. dr hab. Marek Bankowicz;
 19. Rada Dyscypliny Nauki o sztuce - prof. dr hab. Zofia Fabiańska;
 20. Rada Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości - prof. dr hab. Marek Bugdol;
 21. Rada Dyscypliny Nauki o zdrowiu - prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka;
 22. Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku - prof. dr hab. Marek Drewnik;
 23. Rada Dyscypliny Nauki prawne - prof. dr hab. Jerzy Stelmach;
 24. Rada Dyscypliny Nauki socjologiczne - prof. dr hab. Maria Flis;
 25. Rada Dyscypliny Pedagogika - prof. dr hab. Janina Kostkiewicz;
 26. Rada Dyscypliny Psychologia - dr hab. Przemysław Bąbel, prof. UJ.
Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Międzynarodowy projekt w SOLARIS. Powstała nowa linia badawcza
Międzynarodowy projekt w SOLARIS. Powstała nowa linia badawcza
Młodzi naukowcy z UJ zdobyli ministerialne stypendia
Młodzi naukowcy z UJ zdobyli ministerialne stypendia
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki o zdrowiu
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki o zdrowiu
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki farmaceutyczne
Promocje habilitacyjne dyscypliny nauki farmaceutyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron