Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Naukowcy opracowali nowe wytyczne dotyczące spożycia mięsa

Naukowcy opracowali nowe wytyczne dotyczące spożycia mięsa

Wysoko cenione czasopismo "Annals of Internal Medicine" opublikowało nowe wytyczne żywieniowe dotyczące konsumpcji mięsa czerwonego i przetworzonego wraz z 5 przeglądami systematycznymi, na podstawie których zalecenia te zostały sformułowane. W pracach tych uczestniczyli badacze z kanadyjskich uniwersytetów Dalhousie i McMaster oraz ośrodka Cochrane, który działa w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Międzynarodowy zespół przeprowadził serię przeglądów systematycznych dostępnych danych naukowych według rygorystycznej metodologii. Badacze stwierdzili, że zmniejszenie konsumpcji czerwonego mięsa lub przetworzonego mięsa przynosi małe lub nie przynosi żadnych korzyści zdrowotnych. Na podstawie tych danych zespół ekspertów z 7 krajów wydał zalecenie, że większość osób może kontynuować spożycie mięsa czerwonego i przetworzonego na dotychczasowym poziomie. Ze względu na to, że dostępne dane naukowe, na podstawie których opracowano zalecenie, charakteryzuje niska pewność, siła zalecenia według klasyfikacji GRADE jest słaba.

Autorzy właśnie opublikowanych artykułów przeprowadzili 4 równoległe przeglądy systematyczne, które obejmowały badania z randomizacją i badania obserwacyjne, w których oceniano możliwy wpływ spożycia czerwonego mięsa i przetworzonego mięsa na ryzyko chorób kardiometabolicznych i nowotworów. Na podstawie 12 badań z randomizacją obejmujących około 54 tys. osób badacze nie stwierdzili statystycznie istotnego ani znaczącego związku między spożyciem mięsa a ryzykiem chorób serca, cukrzycy lub nowotworu. Na podstawie 3 przeglądów systematycznych badań kohortowych, w których obserwowano miliony uczestników, naukowcy stwierdzili bardzo małe zmniejszenie ryzyka wyżej wymienionych chorób u osób, które spożywały o 3 porcje mniej czerwonego lub przetworzonego mięsa na tydzień, a zależność ta była bardzo niepewna.

5. przegląd systematyczny dotyczył wartości i preferencji ludzi dotyczących spożycia mięsa. Badacze zaraportowali, że ludzie spożywali mięso ze względu na walory smakowe lub postrzegali jako zdrowe i niechętnie zmieniliby swoje nawyki.

We właśnie opublikowanych zaleceniach autorzy nie brali pod uwagę etycznych ani środowiskowych powodów powstrzymywania się od spożywania mięsa. Choć są to istotne czynniki, nie mają one wpływu na zdrowie jednostek.

Badacze wykorzystali proces opracowywania wytycznych dotyczących żywienia NutriRECS. Obejmuje on metodologię tworzenia rygorystycznie przeprowadzonych przeglądów systematycznych oraz metodologię GRADE do oceny pewności, co do oszacowania każdego z raportowanych wyników, a także transparentny proces formułowania zaleceń dietetycznych na podstawie zebranych danych naukowych. Zdaniem autorów takie podejście jest ważne, ponieważ proces opracowania zaleceń żywieniowych wymaga ścisłego rozważenia pewności odnośnie do danych naukowych, wielkości potencjalnych szkód i korzyści zdrowotnych oraz wyraźnego uwzględnienia wartości i preferencji ludzi. Większość dostępnych zaleceń żywieniowych opiera się na niewiarygodnych badaniach obserwacyjnych.

Polecamy również
Uniwersytet Jagielloński członkiem konsorcjum w projekcie IMBIO
Nagroda Inteligentnego Rozwoju także dla dr. Aleksandra Grabca
Spotkanie rektora UJ oraz rektora-elekta z prorektorami następnej kadencji
Ogród Botaniczny UJ ponownie otwarty dla zwiedzających [FOTO]

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj