Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fizyk z UJ uhonorowana przez Centrum Inteligentnego Rozwoju

Fizyk z UJ uhonorowana przez Centrum Inteligentnego Rozwoju

Dr Aleksandra Wrońska z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ została laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019. Wyróżnienie to otrzymała za realizację projektu, którego celem jest rozwój metody monitorowania w czasie rzeczywistym protonowej terapii nowotworów. Badania są finansowane w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki.


Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju została ustanowiona w 2016 roku. Przyznawana jest organizacjom i osobom, które w swojej działalności wykazują się ukierunkowaniem na przyszłość. Inicjatorem i organizatorem nagrody jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Partnerem merytorycznym jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Dr Aleksandra Wrońska została laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 za realizację projektu Monitorowanie rozkładu dawki w terapii protonowej w czasie rzeczywistym przy użyciu ciężkich włókien scyntylacyjnych. W ramach prowadzonych badań testowany jest jeden z możliwych wariantów układu do monitorowania terapii protonowej. Jego zasada działania polega na rejestracji promieniowania gamma, które jest produkowane w ciele pacjenta naświetlanego wiązką protonową. Poprzez rekonstrukcję źródła tego promieniowania naukowcy mogą wnioskować o położeniu i kształcie zdeponowanej dawki. Po sfinalizowaniu projektu powstanie układ, którego testy będą przeprowadzone najpierw w laboratorium, a później w środku terapeutycznym, używając fantomu symulującego ciało ludzkie. Nowa metoda monitorowania terapii protonowej w czasie rzeczywistym przyczyni się do lepszego i bezpieczniejszego leczenia pacjentów.

Laureatka pracuje w Zakładzie Fizyki Hadronów UJ. Do niedawna jej prace obejmowały głównie badania podstawowe w fizyce hadronów. Po uruchomieniu Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB), pierwszego polskiego ośrodka terapii protonowej, przeniosła akcent swoich zainteresowań na zastosowanie fizyki jądrowej dla celów medycznych. Wraz ze swoją grupą - we współpracy z naukowcami z RWTH Aachen University, CCB i Uniwersytetu Śląskiego - scharakteryzowała emisję gamma z fantomów napromienianych terapeutycznymi wiązkami protonów. To właśnie te badania zaowocowały pomysłem zbudowania urządzenia do kontroli jakości terapii protonowej w czasie rzeczywistym.

Dr Aleksandra Wrońska jest autorką lub współautorką ponad 70 opublikowanych prac naukowych. Angażuje się też w działalność organizacyjną i społeczną - m.in. przez 10 lat pełniła funkcję sekretarza naukowego cyklu międzynarodowych konferencji MESON, działa także jako pełnomocnik dziekana ds. równości kobiet i mężczyzn na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

Polecamy również
Nagroda Inteligentnego Rozwoju także dla dr. Aleksandra Grabca
Prof. Katarzyna Fazan ponownie nagrodzona za książkę o Kantorze
Biblioteka Kraków nagrodziła badacza Wydziału Filologicznego
Dwaj fizycy z UJ nagrodzeni przez Polską Akademię Umiejętności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj