Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Towarzystwo Lekarskie Krakowskie nagrodziło badacza z UJ CM

Towarzystwo Lekarskie Krakowskie nagrodziło badacza z UJ CM

W Domu Lekarskim wręczono Nagrodę Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego. Jej laureatem został dr Tomasz Tokarek z II oddziału klinicznego kardiologii oraz interwencji sercowo-naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego. Wyróżnienie przyznano za pracę doktorską "Przezskórna implantacja zastawki aortalnej i małoinwazyjne techniki leczenia stenozy aortalnej - wyniki odległe, powikłania, czynniki rokownicze i ocena jakości życia".

Nagroda im. prof. Marka Sycha ustanowiona została w celu uczczenia pamięci tego wybitnego lekarza, naukowca, wychowawcy młodej kadry lekarskiej i prezesa Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego. Podstawowym kryterium przyznania nagrody są wyróżniające postępy naukowo-badawcze lub dydaktyczne związane ze specjalizacją lub realizacją przewodu doktorskiego lub habilitacją.

Dr n. med. Tomasz Tokarek jest absolwentem Wydziału Lekarskiego UJ CM. Bezpośrednio po studiach odbył staż podyplomowy w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Doświadczenie kliniczne i naukowe zdobywał również podczas pobytu w ośrodkach zagranicznych: Universita Di Roma La Sapienza, American University of Beirut oraz Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara. W latach 2017-2018 w ramach wolontariatu był wykładowcą na Uniwersytecie III Wieku działającym przy UJ.

Nagrodzony jest pierwszym autorem 7 publikacji umieszczonych w bazie PubMed oraz współautorem 21 artykułów naukowych. Laureat Nagrody Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Nagrody Naukowej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK. Obecnie pełni rolę recenzenta w czasopismach naukowych "Journal of Invasive Cardiology", "Polish Archives of Internal Medicine", "Advances in Interventional Cardiology" oraz "Archives of Gerontology and Geriatrics".

Od roku 2016 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W 2017 r. przystąpił do Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK. Z rekomendacji prof. Dariusza Dudka został członkiem elitarnego „Klubu 30” PTK zrzeszającego lekarzy, którzy osiągnęli znaczący międzynarodowy sukces naukowy przed 40. rokiem życia.

Dr Tomasz Tokarek uczestniczy w realizacji projektu badawczego Biomarkery jako predyktory wczesnej degeneracji bioprotez zastawki aortalnej wszczepianej drogą przezskórną, ocenianej metodą PET-CT w ramach konkursu Opus Narodowego Centrum Nauki.

Polecamy również
Profesor Wiesław Roth laureatem nagrody im. Alexa F. Cronstedta
Nagroda Inteligentnego Rozwoju także dla dr. Aleksandra Grabca
Prof. Katarzyna Fazan ponownie nagrodzona za książkę o Kantorze
Biblioteka Kraków nagrodziła badacza Wydziału Filologicznego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj