Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uczony z UJ pokieruje Krajowym Centrum Informatyki Kwantowej

Uczony z UJ pokieruje Krajowym Centrum Informatyki Kwantowej

Prof. Karol Życzkowski z Zakładu Optyki Atomowej UJ zostanie dyrektorem Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej z siedzibą w Sopocie. Na 4-letnią kadencję powołał go rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Piotr Gwizdała.

Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku (KCIK) zostało powołane przy Uniwersytecie Gdańskim jako wspólna jednostka badawcza zrzeszająca 9 ośrodków naukowych: Uniwersytet Jagielloński, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Instytut Fizyki PAN, Politechnikę Gdańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski. Centrum posiada Radę Naukową i kieruje nim dyrektor Ryszard Horodecki. Misją KCIK jest tworzenie zintegrowanej bazy dla interdyscyplinarnych badań w obszarach przetwarzania kwantowej informacji i podstaw fizyki. Centrum jest otwarte na współczesne trendy i kontynuuje szeroką współpracę międzynarodową. W siedzibie Centrum w Sopocie corocznie w maju odbywają się międzynarodowe sympozja naukowe skupiające światowych liderów informacji kwantowej. KCIK jest wspomagane przez Uniwersytet Gdański, granty badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz programów europejskich.

Prof. Karol Życzkowski od czasów studiów, ukończonych w roku 1983, jest stale związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. W 1987 roku obronił pracę doktorską, w 7 lat później habilitował się. W 2004 otrzymał tytuł profesora nauk fizycznych. Od 1999 roku pracuje równocześnie w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Zajmuje się mechaniką i informatyką kwantową, teorią chaosu oraz zastosowaniami matematyki w naukach społecznych. Współautor monografii Geometry of Quantum States, książki Każdy głos się liczy. Wędrówka przez krainę wyborów oraz kompromisu jagiellońskiego - systemu głosowania w Radzie Unii Europejskiej. W latach 2008, 2010 i 2012 pracował w panelu PE2 (fizyka) oceniającego wnioski o granty europejskie ERC Advanced Grants, a w latach 2010-2012 był członkiem Zespołu ds. Nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz osiągnięcia naukowe.

W czasie służby wojskowej w roku 1988 odmówił złożenia przysięgi obowiązującej w PRL, co opisał w książce Notatki szeregowca. Prywatnie uprawia narciarstwo. Był prezesem Sekcji Narciarskiej Klubu Wysokogórskiego w Krakowie. Jest też współautorem przewodnika Narciarstwo wysokogórskie w polskich Tatrach Wysokich oraz jego 2. wydania Polskie Tatry Wysokie. Narciarstwo wysokogórskie.

Polecamy również
Profesor Andrzej Matyja: Od początku pandemii narasta infodemia
Profesor Andrzej Matyja: Od początku pandemii narasta infodemia
Biotechnolog z UJ otrzymał grant Naukowej Fundacji Polpharmy
Biotechnolog z UJ otrzymał grant Naukowej Fundacji Polpharmy
Profesor Marek Krawczyk doktorem honoris causa UJ
Profesor Marek Krawczyk doktorem honoris causa UJ
Perspektywy 2021: Uniwersytet Jagielloński znów na czele rankingu!
Perspektywy 2021: Uniwersytet Jagielloński znów na czele rankingu!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj