Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Katarzyna Fazan ponownie nagrodzona za książkę o Kantorze

Prof. Katarzyna Fazan ponownie nagrodzona za książkę o Kantorze

Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych (PTBT) uznało za najlepszą publikację książkową z zakresu wiedzy o dramacie, teatrze i widowiskach tom Kantor. Nie/Obecność dr hab. Katarzyny Fazan, prof. UJ z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. To już druga nagroda dla tej publikacji w ostatnim czasie.

 

Nagroda PTBT jest przyznawana co roku za najlepszą publikację książkową z zakresu wiedzy o dramacie, teatrze, widowiskach i innych sztukach performatywnych. Kandydować do niej mogą wszystkie polskie książki, które stanowią rezultat prowadzenia i wspierania badań nad wszelkimi - historycznymi i współczesnymi - formami teatru, dramatu, widowisk, przedstawień, performansów i zostały opublikowane w roku poprzedzającym datę wręczenia. Laureaci ogłaszani są 23 kwietnia, kiedy to przypada Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich oraz dzień założenia PTBT w 2012 roku.

W tym roku za najlepszą publikację książkową z zakresu wiedzy o dramacie, teatrze i widowiskach otrzymały ex aequo dwie książki - Demokracja. Przedstawienia Joanny Krakowskiej oraz Kantor. Nie/Obecność Katarzyny Fazan. Pierwszy raz w historii nagrody PTBT zdarzyło się, że identyczną liczbę głosów otrzymały dwie pozycje. Wśród książek nominowanych do tej nagrody były także Archiwum teatru XIX wieku. Ludzie, dokumenty, historie dr ha. Doroty Jarząbek-Wasyl, prof. UJ (Wydział Polonistyki UJ) i dr Barbary Maresz (Biblioteka Śląska w Katowicach) oraz Hamlet.pl. Myślenie Hamletem w powojennej kulturze polskiej dr Wandy Świątkowskiej (Wydział Polonistyki UJ).

"Tom Kantor. Nie/Obecność zogniskowany jest wokół osobowości artystycznej Tadeusza Kantora, jego twórczości, obecnych w niej przekształceń i nawrotów, zmieniających się technik plastycznych i projektów teatralnych; jest to studium miejsc ważnych dla biografii artysty i archiwów jego pamięci, analiza pozostawionych, albo śladowych, albo restytuowanych, albo wreszcie konstruowanych przez nieobecność, znaków jego obecności i dynamicznego dzieła. Autorka przeprowadza czytelnika przez kolejne 'stacje' artystycznej, intelektualnej i emocjonalnej podróży Kantora - artysty obecnego i nieobecnego, tworzącego, a zarazem będącego obiektem przetwarzania w sztuce. Z tego właśnie powodu książka niniejsza jest także wspaniałą podróżą - peregrynacją przez sztukę współczesną: malarstwo i instalacje, performans i przedstawienia teatralne, zwłaszcza przez scenografię i obiekty eksponowane jako osobne dzieła sztuki. Jest to książka nie tylko o Kantorze, ale i o sztuce współczesnej, także o sztuce czasów, w których żyjemy" - napisał w recenzji prof. Włodzimierz Szturc.

Warto przypomnieć, że to druga w tym roku nagroda, jaką otrzymała dr hab. Katarzyna Fazan, prof. UJ za tę publikację. W marcu tego roku została laureatką Krakowskiej Książki Miesiąca.

Dr hab. Katarzyna Fazan, prof. UJ wykłada w Katedrze Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki oraz na Wydziale Reżyserii Dramatu w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego. Specjalizuje się w literaturze i teatrze okresu modernizmu, zajmuje się współczesną plastyką i scenografią teatralną. Autorka prac poświęconych literaturze modernizmu, estetyce teatru i związkom scenografii z plastyką. Wydała monografię Szczera poza dekadenta. Kazimierz Tetmajer między epistolografią a sztuką (2001), Projekty intymnego teatru śmierci. Wyspiański - Leśmian - Kantor (2009), była współredaktorką dwutomowego wydania pism teatralnych i filmowych Tadeusza Peipera Wśród ludzi na scenach i na ekranie (2000), opracowania edytorskiego i naukowego Utworów wybranych Ludwika Marii Staffa (2004), książki zbiorowej Dziś Tadeusz Kantor! Metamorfozy śmierci, pamięci i obecności (2014), także jej wersji angielskiej Tadeusz Kantor Today: Metamorphoses of Death, Memory and Presence. Współredagowała tom Odsłony współczesnej scenografii. Problemy - sylwetki - rozmowy (2016). Przewodniczy komitetowi redakcyjnemu serii Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego Teatr/Konstelacje, jest stałym współpracownikiem "Didaskaliów", należy do Rady Programowej Cricoteki.

Polecamy również
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020 dla uczonej z UJ CM
Dr Przemysław Mróz otrzymał Nagrodę im. Franka Wilczka
Nagrody premiera RP dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dr Łukasz Lamża autorem najlepszej książki popularnonaukowej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj