Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W Instytucie Konfucjusza pokażą obecne Chiny w unikalnym ujęciu

W Instytucie Konfucjusza pokażą obecne Chiny w unikalnym ujęciu

Kreowanie przyszłych liderów i specjalistów to główny cel studiów podyplomowych "Współczesne Chiny: społeczeństwo, polityka, gospodarka", które prowadzone są na Uniwersytecie Jagiellońskim przez Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Słuchacze w trakcie nauki będą mieli szansę poznać specyfikę chińskiej gospodarki, kultury, filozofii, polityki oraz medycyny.

 

Problematyka studiów uzupełniana jest o wymiar praktyczny, obejmujący umiejętności i kompetencje z zakresu komunikacji społecznej w środowisku wielokulturowym, prowadzenia negocjacji, planowania przedsięwzięć biznesowych we współpracy z Chinami. Studiujący nauczą się komunikowania w stopniu podstawowym w języku chińskim albo udoskonalą już posiadane kompetencje podczas zajęć z języka biznesowego.

Roczne studia podyplomowe prowadzone są przez najlepszych specjalistów w Polsce: wykładowców Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ oraz innych wiodących uczelni (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), pracowników Instytutu Konfucjusza w Krakowie, dyplomatów i biznesmenów posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy na rynku chińskim. Uzyskane kwalifikacje ułatwiają absolwentom studiów podyplomowych pracę w środowisku biznesowym, managerskim, urzędniczym, nauczycielskim czy medialnym, zarówno w kraju, jak i za granicą. Umożliwią także prowadzenie własnej aktywności gospodarczej ukierunkowanej na współpracę z krajami regionu Azji Wschodniej.

Zajęcia prowadzone będą w blokach tematycznych: język chiński (grupa początkująca: ogólny, grupa zaawansowana: biznesowy), systemy prawne Chin, gospodarka Chin, wprowadzenie do historii oraz kultury tradycyjnej i współczesnej Chin, bezpieczeństwo i polityka zagraniczna Chin, chińskie społeczeństwo w okresie przemian i wielokulturowość Chin, relacje międzykulturowe, współpraca z tłumaczami, biznes w Chinach.

Na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych, co najmniej licencjackich uzyskany na dowolnym kierunku. Zajęcia odbywają się w nowoczesnym budynku Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ przy ul. Oleandry 2a. W roku akademickim 2020/2021 zaplanowano 10 zjazdów.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona. Brak opłaty wpisowej, a każdy student może liczyć na dofinansowanie studiów podyplomowych. Szczegółowe informacje oraz plan studiów podyplomowych dostępne są na stronie orient.uj.edu.pl.

Polecamy również
Prace obronione na UJ wśród najlepszych debiutów historycznych
Prace obronione na UJ wśród najlepszych debiutów historycznych
Prace naukowe powstałe na WPiA UJ nagrodzone przez UP RP
Prace naukowe powstałe na WPiA UJ nagrodzone przez UP RP
Towarzystwo Doktorantów UJ nagrodzone w konkursie PRODOK
Towarzystwo Doktorantów UJ nagrodzone w konkursie PRODOK
NAWA dofinansuje umiędzynarodowienie szkół doktorskich na UJ
NAWA dofinansuje umiędzynarodowienie szkół doktorskich na UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj