Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Manifest Una Europa

Manifest Una Europa

Osiem wiodących europejskich uczelni badawczych zjednoczyło się w celu stworzenia związku uniwersytetów Una Europa: Uniwersytet Jagielloński, Freie Universität Berlin, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, University of Edinburgh, Helsingin Yliopisto, KU Leuven, Universidad Complutense de Madrid oraz Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nasze instytucje kształcą obywateli Europy od prawie 1000 lat. Razem uczymy ponad 400 000 studentów.

Una Europa dąży do stworzenia uniwersytetu przyszłości - prawdziwie europejskiego międzyuczelnianego środowiska, budowanego na potencjale i mocnych stronach swoich partnerów.

Co przez to rozumiemy? Oto nasz Manifest o uniwersytecie przyszłości:

Wierzymy w uniwersytet, który:

  1. Jest zasobem wiedzy, idei i wartości, swobodnie ewoluującym ponad barierami przestrzennymi i czasem.
  2. Jest domem, za który jesteśmy odpowiedzialni jako społeczność podzielająca jego ideały i przyczyniająca się do ich realizacji.
  3. Jest tworzony przez społeczeństwo i dla społeczeństwa, dlatego jest ważny, wywierający wpływ, a jego działania charakteryzują się wysoką jakością.
  4. Jest otwarty na przyszłość, czerpiąc z doświadczeń poprzednich pokoleń, które stanowią fundament do tworzenia innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań.
  5. Jest zwierciadłem ludzkości w całej jej różnorodności, odzwierciedlającym różne kultury, języki oraz zwyczaje.
  6. Jest w pełni niezależny, kształtując własne standardy z dystansem do przemijających trendów.
  7. Jest gotowy podjąć wyzwania współczesnego świata, którego los zależy od wykształconych obywateli.
  8. Jest laboratorium tu i teraz, gdzie kreatywność i prowadzone badania uwalniają ukryty potencjał jutra.
  9. Jest intelektualną rozrywką dla krytycznych umysłów, które rozwijają się zgodnie ze swoimi aspiracjami.
  10. Jest siłą napędową, zmieniającą edukację i kształtującą lepszą wspólną przyszłość.

Tym, co łączy i inspiruje naszych partnerów, jest tradycja i zaangażowanie we wspólne tworzenie uniwersytetu przyszłości, zgodnie z założeniami Manifestu. Więcej informacji o naszych ambicjach i planach można znaleźć na nowej stronie Una Europa oraz @UNA_Europa.

Polecamy również
Prace obronione na UJ wśród najlepszych debiutów historycznych
Prace obronione na UJ wśród najlepszych debiutów historycznych
Prace naukowe powstałe na WPiA UJ nagrodzone przez UP RP
Prace naukowe powstałe na WPiA UJ nagrodzone przez UP RP
Towarzystwo Doktorantów UJ nagrodzone w konkursie PRODOK
Towarzystwo Doktorantów UJ nagrodzone w konkursie PRODOK
NAWA dofinansuje umiędzynarodowienie szkół doktorskich na UJ
NAWA dofinansuje umiędzynarodowienie szkół doktorskich na UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj