Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kilkunastu młodych badaczy z UJ ze stypendiami ministra nauki

Kilkunastu młodych badaczy z UJ ze stypendiami ministra nauki

18 wybitnym, młodym naukowcom z Uniwersytetu Jagiellońskiego - którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu - przyznano stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Każdy z nich będzie otrzymywał grant w wysokości ponad 5 tys. zł miesięcznie.


W tym roku szef resortu nauki Wojciech Murdzek wybrał 200 stypendystów spośród 1793 wnioskodawców. Stypendium może być przyznane młodym naukowcom, którzy w dniu podjęcia decyzji o przyznaniu stypendium, tj. 15 czerwca 2020 r., posiadali status młodego naukowca - są doktorantami lub nauczycielami akademickimi i nie posiadały stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat. Granty zostały przyznane na wnioskowany okres (maksymalnie 36 miesięcy), a ich miesięczna wysokość wynosi 5 390 zł.

Stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymali: Agata Bryk, dr Paweł Matusik i dr Michał Ząbczyk (Wydział Lekarski); dr Anna Majcher Fitas, dr Kamil Korzekwa, dr Rafał Zuzak, dr Mateusz Łącki i dr Marcin Zagórski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej); dr Krystyna Nadachowska-Brzyska (Wydział Biologii); dr Dominik Kaim (Wydział Geografii i Geologii); dr Kinga Siewior (Wydział Polonistyki); dr Ewa Szumowska i Maciej Grzelczyk (Wydział Filozoficzny); dr Mateusz Grzęda i Paweł Gołyźniak (Wydział Historyczny); dr Katarzyna Jagodzińska (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych); dr Natalia Szałaj (Wydział Farmaceutyczny) oraz Michał Magott (Wydział Chemii).

Polecamy również
Prace obronione na UJ wśród najlepszych debiutów historycznych
Prace obronione na UJ wśród najlepszych debiutów historycznych
Prace naukowe powstałe na WPiA UJ nagrodzone przez UP RP
Prace naukowe powstałe na WPiA UJ nagrodzone przez UP RP
Towarzystwo Doktorantów UJ nagrodzone w konkursie PRODOK
Towarzystwo Doktorantów UJ nagrodzone w konkursie PRODOK
NAWA dofinansuje umiędzynarodowienie szkół doktorskich na UJ
NAWA dofinansuje umiędzynarodowienie szkół doktorskich na UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj