Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rusza rekrutacja na studia w UJ na rok akademicki 2020/2021

Rusza rekrutacja na studia w UJ na rok akademicki 2020/2021

1 lipca otwarta zostanie rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie prowadzone w naszej uczelni. Pierwotnie zakładane terminy rekrutacji musiały ulec zmianie z powodu trwającej pandemii. W ostatnim dniu czerwca przedstawiciele Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ przedstawili kluczowe informacje i zasady dotyczące tegorocznego naboru.

- W związku z zaistniałą sytuacją, a więc przesunięciem terminów matur, podjęliśmy decyzje o dostosowaniu startu rekrutacji na studia I stopnia i studia jednolite, na które kandydaci będą mogli się rejestrować i wypełniać dane z wynikami matur od 1 lipca do 23 sierpnia - poinformował Piotr Szumliński, dyrektor Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ.

Podobnie jak w roku poprzednim, o dostaniu się na studia decydować będzie wynik z matury zdanej na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym w przypadku języków obcych. Taka decyzja wpisuje się w prowadzone już od kilku lat przez UJ działania projakościowe mające na celu podnoszenie wymogów stawianych kandydatom.

Na studiach jednolitych magisterskich oraz pierwszego i drugiego stopnia w następnym roku akademickim przygotowano ponad 15 000 miejsc stacjonarnych oraz prawie 2 700 miejsc niestacjonarnych (ponad 10 tysięcy na studiach pierwszego stopnia).

Jak poinformował Kamil Gajęcki, kierownik Działu Rekrutacji na Studia, w ofercie dydaktycznej przewidziano kilka nowości. Studiować będzie można na sześciu nowych kierunkach, którymi są:

  • fizyka dla firm – studia stacjonarne pierwszego stopnia, skierowane do osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi, które oprócz tradycyjnej edukacji uniwersyteckiej pragną rozwijać cały szereg umiejętności praktycznych, łącząc ze sobą elementy klasycznego kursu fizyki ze znajomością nowoczesnych technik pomiarowych czy technik analizy danych;
  • zarządzanie w ochronie zdrowia - studia stacjonarne pierwszego stopnia, skierowane do osób pragnących w przyszłości związać swoją karierę zawodową z rozwijającym się, perspektywicznym sektorem ochrony zdrowia, w którym znajduje się wiele pozamedycznych stanowisk pracy;
  • zarządzanie zmianą społeczną – studia stacjonarne drugiego stopnia dla studentów, którzy oczekują nabycia wiedzy i umiejętności, pozwalających nie tylko adaptować się do zachodzących dziś szybko zmian ekonomicznych i społecznych, lecz również pozwalających kreować te zmiany w oparciu o głębokie zrozumienie ludzkich problemów i potrzeb;
  • Advanced Materials and Nanotechnology – studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim, kształtujące ekspertów potrafiących prowadzić prace rozwojowe nad materiałami wykazującymi nowe właściwości, przyczyniając się tym samym do rozwiązywania podstawowych problemów w różnych obszarach, od nowych rodzajów urządzeń elektronicznych po alternatywne źródła energii, studia prowadzone będą we współpracy z Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego "Solaris";
  • etyka – studia stacjonarne drugiego stopnia, podczas których studenci zapoznają się z konkretnymi problemami etycznymi, przed którymi stoją instytucje naukowe, administracyjne, społeczne i polityczne. Studia interdyscyplinarne, podczas których wspólnie ze studentami takich kierunków jak prawo czy biotechnologia przyszli specjaliści pracować będą nad modelami etyki zawodowej;
  • język i literatura Rosji – studia niestacjonarne drugiego stopnia, które kształcą specjalistów w dziedzinie języka rosyjskiego, mających pogłębioną wiedzę na temat różnych odmian języka rosyjskiego, a także literatury rosyjskiej.

- Jesteśmy w trakcie przygotowań do nowego roku akademickiego. Chcielibyśmy, aby część zajęć odbywała się w trybie bezpośrednim. Utrzymamy zdalne nauczanie, ale nie będzie to jedyna forma kontaktu między studentami i nauczycielami. Spotkania bezpośrednie są szczególnie ważne dla studentów pierwszego roku. Byłoby dobrze, aby mogli oni uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych w murach uczelni. Podobnie jest ze studentami trzech wydziałów Collegium Medicum, gdzie kształcenie praktyczne oparte jest na bezpośrednim kontakcie - mówił prof. Jacek Popiel, rektor-elekt UJ. W jego ocenie zdalna forma zajęć dotyczyć będzie zapewne wykładów, ponieważ kierowane są one do dużej, anonimowej grupy odbiorców. Prof. Popiel zapewnił także, że uczelnia dołoży wszelkich starań by zapewnić bezpieczeństwo studentom i pracownikom uniwersytetu.

Prof. Armen Edigarian, prorektor UJ ds. dydaktyki zaznaczył, że w tym roku egzaminy wstępne na wybrane kierunki będą prowadzone w formie zdalnej, a wszystkie procedury dostosowywane są na bieżąco do potrzeb wynikających ze stanu epidemii. Zapowiedział także, że wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego otwarte zostaną akademiki (potrzebne będzie wprowadzenie jednak kilku zmian, m.in. muszą powstać dodatkowe wejścia do budynków).

Rekrutacja na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia potrwa od 1 lipca  do 23 sierpnia (wyniki podane będą 31 sierpnia). Nabór na studia drugiego stopnia zakończy się 13 lipca (tura podstawowa), a kandydaci dowiedzą się o jego rezultacie 21 lipca.

Rekrutacja będzie prowadzona całkowicie elektronicznie poprzez nową stronę: www.irk.uj.edu.pl. Opłata rekrutacyjna to 85 zł lub 100 zł za każdą dokonaną rejestrację. Nowością jest możliwość dokonania opłaty za pomocą systemu szybkich płatności (Dotpay).

W czerwcu zainaugurowana została tegoroczna kampania promocyjno-rekrutacyjna "Uniwersytet to LUDZIE". Właśnie to hasło stało się przewodnim motywem kampanii kierowanej do maturzystów oraz absolwentów studiów licencjackich.

Przekonujemy, że Uniwersytet Jagielloński to najlepszy wybór – studia na najstarszej uczelni w Polsce to możliwość zdobycia solidnego wykształcenia, szerokich zdolności, niezbędnego doświadczenia i niezapomnianych znajomości.

Procedury rekrutacyjne dostosowywane są na bieżąco do potrzeb wynikających ze stanu epidemii.
Warto więc śledzić informacje i komunikaty publikowane na stronach: irk.uj.edu.pl, rekrutacja.uj.edu.pl, welcome.uj.edu.pl.

Polecamy również
Prof. Paweł Zajdel laureatem nagrody Francuskiego Towarzystwa Chemicznego
Prof. Paweł Zajdel laureatem nagrody Francuskiego Towarzystwa Chemicznego
UJ stawia na sport. Nowoczesne obiekty powstaną na kampusie
UJ stawia na sport. Nowoczesne obiekty powstaną na kampusie
Polskie dwory tematem przewodnim śniadania profesorskiego
Polskie dwory tematem przewodnim śniadania profesorskiego
Profesor Krzysztof Pyrć w Europejskiej Grupie Ekspertów ds. Wariantów SARS-CoV-2
Profesor Krzysztof Pyrć w Europejskiej Grupie Ekspertów ds. Wariantów SARS-CoV-2

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj