Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Technologia opracowana na UJ zabezpiecza powierzchnie przed mikroorganizmami

Technologia opracowana na UJ zabezpiecza powierzchnie przed mikroorganizmami

23 czerwca w Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ podpisano z firmą InPhoCat - Innovative Photocatalytic Solutions, sp. z o. o. (InPhoCat) umowę licencyjną na korzystanie z patentu pt. „Fotokatalityczne powłoki z TiO2 na powierzchniach polimerowych aktywowane światłem widzialnym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie”. Założona przez naukowców z Wydziału Chemii UJ spółka będzie komercjalizować produkt oparty na opracowanym przez nich wynalazku.

TiO2, czyli dwutlenek tytanu, to związek występujący w przyrodzie, wykorzystywany np. jako biały pigment (biel tytanowa) w wielu gałęziach przemysłu – w przemyśle farbiarskim, spożywczym, kosmetycznym, w produkcji cementów, płytek ceramicznych, baterii słonecznych, ekranów dotykowych czy narzędzi medycznych.

Badania prowadzone nad dwutlenkiem tytanu doprowadziły do odkrycia, że materiał ten wykazuje aktywność fotokatalityczną, której efektem jest m.in. degradacja zanieczyszczeń organicznych i mikrobiologicznych. Proces ten to zjawisko fotokatalizy polegające na zainicjowaniu reakcji chemicznej przez pochłonięcie przez fotokatalizator promieniowania o określonej energii, którym w przypadku TiO2 jest promieniowanie ultrafioletowe (UV). Ta właściwość mocno ogranicza zastosowania oczyszczających układów fotokatalitycznych w pomieszczeniach oświetlanych rozproszonym światłem słonecznym, które jest ubogie w światło UV. W związku z tym od kilku dekad prowadzono intensywne badania mające na celu rozszerzenie aktywności TiO2 na zakres światła widzialnego, aby uniezależnić efekt fotokatalityczny od obecności światła ultrafioletowego. Naukowcom z Wydział Chemii UJ udało się opracować nowatorski preparat, który jest w stanie aktywować powłoki z TiO2 na zakres światła widzialnego, co w istotnym stopniu poprawiło możliwość unieszkodliwiania zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych, pojawiających się na rozmaitych powierzchniach wewnątrz budynków oraz przedmiotach codziennego użytku.

Mechanizm działania układu aktywującego został opracowany przez naukowców Wydziału Chemii UJ, w szczególności prof. Wojciecha Macyka i dr. Przemysława Łabuza. Po pozytywnych wynikach badań i potwierdzeniu skuteczności aktywacji TiO2 Uniwersytet Jagielloński opatentował wynalazek. Założona w 2015 roku przez twórców technologii spółka InPhoCat – Innovative Photocatalytic Solutions podjęła ostatnio decyzję o zakupie licencji. Po dopracowaniu technologii uzyskano skuteczny środek do aktywacji fotokatalitycznych, samoczyszczących powłok TiO2. Zastosowanie aktywatora rozwiązuje problem dostępu światła UV, „uczulając” powłokę na światło widzialne. Dzieje się tak dzięki reakcji chemicznej zachodzącej między środkiem aktywującym a TiO2.

Powłoki TiO2 dają trwałą, nawet kilkuletnią ochronę. Czynnik aktywujący działa krócej, z czasem ulega degradacji, jednak jego działanie można bardzo łatwo odtworzyć. Co kilka tygodni wystarczy na nowo nanieść preparat poprzez przetarcie powłoki TiO2 roztworem aktywatora. Układ powłoki TiO2 z preparatem aktywującym stanowi uniwersalny środek ochrony powierzchni przed zanieczyszczeniami. Produkt bardzo dobrze sprawdza się w pomieszczeniach zamkniętych, np. w biurach, windach, wagonach, czyli tam, gdzie istnieje potrzeba ochrony, a brakuje światła UV – wyjaśniają twórcy.

Nieaktywowana powłoka TiO2 oświetlana światłem UV, jak również powłoka aktywowana, oświetlana światłem widzialnym, wytwarza tak zwane reaktywne formy tlenu, które utleniają (degradują) związki organiczne, w tym również szkodliwe zanieczyszczenia. Reaktywne formy tlenu dezaktywują również zanieczyszczenia mikrobiologiczne skutecznie zabezpieczając przedmioty i powierzchnie, których dotykamy (blaty, klamki, poręcze itp.). Fotogenerowane reaktywne formy tlenu, w tym niezwykle reaktywne rodniki hydroksylowe, działają nieselektywnie, co oznacza, że niszczą strukturę zarówno bakterii, jak i grzybów czy wirusów.

Powierzchnie pokryte powłokami TiO2 aktywowanymi okresowo produktem InPhoCat są systemowo chronione przed namnażaniem się szkodliwych drobnoustrojów, co znacznie poprawia bezpieczeństwo ich użytkowania, będące w dzisiejszych czasach jednym z priorytetowych zagadnień, zwłaszcza w przestrzeniach publicznych.

Według zapowiedzi spółki, produkt pojawi się na rynku już w III kwartale 2020 roku.

fot. materiały InPhoCat

Polecamy również
Zwycięstwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w 15. rankingu "DGP"
Zwycięstwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w 15. rankingu "DGP"
Międzynarodowa inicjatywa Una.Futura rusza na UJ
Międzynarodowa inicjatywa Una.Futura rusza na UJ
Pierwsza w Polsce operacja guza mózgu za pomocą laserowej ablacji
Pierwsza w Polsce operacja guza mózgu za pomocą laserowej ablacji
Tom "Acta Archaeologica Carpathica" dedykowany prof. Renacie Madydzie-Legutko
Tom "Acta Archaeologica Carpathica" dedykowany prof. Renacie Madydzie-Legutko

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj