Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Księga kondolencyjna dedykowana prof. Franciszkowi Ziejce

Księga kondolencyjna dedykowana prof. Franciszkowi Ziejce

W nocy z soboty na niedzielę zmarł w Krakowie profesor Franciszek Ziejka, historyk literatury, Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Podczas najbliższej inauguracji roku akademickiego miał otrzymać "Laur Jagielloński" za wybitne osiągnięcia naukowe dokonane w ostatnich pięciu latach. 3 października skończyłby 80 lat.


Kondolencje złożyli:Z głębokim żalem Społeczność Uniwersytetu Padewskiego przyjęła wiadomość o odejściu prof. dr. hab. Franciszka Ziejki.
Odznaczał się On nieoszacowanymi zasługami w ramach działalności zarówno naukowej, jak i organizacyjnej w życiu akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również wielu innych instytucji kultury, którym nie szczędził swojego doświadczenia i swoich energii. Będąc specjalistą z literatury schyłku XIX wieku, w swojej działalności naukowej nie ograniczał się do tych ram czasowych, zajmował się również innymi badaniami.
Wspólnota akademicka traci człowieka otwartego na szeroko pojętą ideą Europy, szukającego więzi, połączenia, pełnie korzystając w tym z własnego doświadczenia za granicą, we Francji i w Portugalii.
Rektor, Senat oraz Społeczność akademicka padewskiej Uczelni, od stuleci i do dziś związanej z Krakowską Wszechnicą, pragnie złożyć wyrazy współczucia i żalu Rodzinie, Najbliższym oraz Koleżankom i Kolegom Zmarłego.

Rosario Rizzuto
Z głębokim smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Pana Prof. dr. hab. Franciszka Ziejki – wieloletniego Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wspaniałego Profesora i Człowieka, z wielką pasją i wrażliwością realizującego misję uczonego w wymiarach: profesjonalnym i społecznym. W obu dzięki swojej wiedzy, osobowości i charyzmie był wielkim autorytetem. Będzie brakowało spotkań z Panem Profesorem oraz Jego mądrych propozycji, rad i wskazówek, a także - tak naturalnej u Niego - życzliwości.
Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składam wyrazy współczucia.

Jerzy Jedliński, (b. wiceprezydent Krakowa


Śmierć Profesora Franciszka Ziejki to nie tylko ogromna strata dla nauki i kultury Krakowa, Polski i świata, ale także dla Pracowników Alma Mater. Wszyscy Profesora i Rektora Ziejkę znali i cenili. Z szacunkiem odnosił się do każdego człowieka. Trudno w tej chwili zebrać myśli i ubrać je w słowa bo to śmierć przedwczesna. Profesor Ziejka miał zawsze tyle planów i książek do napisania. Smutkiem napawa fakt, że nie spotkam Go już na ulicy Gołębiej.
Jestem mu ogromnie wdzięczna za życzliwość jaką darzył Instytut Orientalistyki.
Spoczywaj w spokoju nasz Profesorze!

Prof. dr hab. Barbara Michalak-Pikulska, dyrektor Instytutu Orientalistyki UJ

Drogi Franku!
62 lata temu spotkaliśmy się na pierwszym roku studiów polonistycznych w grupie piątej, w której byliśmy razem przez trzy lata. A potem los sprawił, że obaj pracowaliśmy na naszej Uczelni – Ty uprawiałeś niwę literacką, ja zajmowałem się językoznawstwem. Zawsze byłeś dobrym kolegą – życzliwym i przyjaznym. Pozostaniesz na zawsze w mojej pamięci. Niech dobry Bóg otoczy Cię opieką w życiu wiecznym.

Bogusław Dunaj
Składamy najgłębsze wyrazy współczucia Rodzinie i Przyjaciołom Ś.P. prof. dr. hab. Franciszka Ziejki. Łączymy się z Państwem w żałobie.
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu Pana Profesora – wybitnego znawcy literatury, mistrza anegdoty literackiej i przyjaciela młodzieży licealnej, dla której zawsze mimo wielu obowiązków potrafił znaleźć czas, wygłaszając wykłady poświęcone „Weselu” S. Wyspiańskiego i tradycji chłopskiej w polskim piśmiennictwie. Odejście Pana Profesora to wielka strata dla polskiej humanistyki.
Pan Profesor pozostanie w naszej pamięci jako Mistrz po ścieżkach literatury, jako wzór człowieka wiernego swoim korzeniom i oddanego Uczelni, której poświęcił całe swoje życie.

Jolanta Szlachetko wraz z słuchaczami wykładów mistrzowskich w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach


Proszę przyjąć serdeczne kondolencje, wyrazy współczucia dla społeczności Uniwersytetu z powodu śmierci wielkiego człowieka, długoletniego Profesora i Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, świętej pamięci Profesora Franciszka Ziejki, człowieka światłego, mądrego, obdarzonego niezwykłym darem umiejętności współpracy ze studentami i pracownikami Uniwersytetu.
Zmarły Pan Profesor był historykiem literatury, działał w Społecznym Komitecie Odnowy Zabytków Krakowa, a więc działał na rzecz utrzymania Krakowa w takim a nie innym stanie, dobrym stanie. Widać te zasługi zwłaszcza wtedy, kiedy albo odwiedza się Kraków, albo ma się do czynienia z którymś z Jego studentów uczniów.
Sądzę, że wychował pokolenie ludzi mądrych, światłych, otwartych na bardzo trudne wyzwania, jakie dziś stawia nam świat i cywilizacja. Życzę jednocześnie, żeby ta spuścizna historyczna dalej dała się odczuć na Uniwersytecie, który jednocześnie jest w gronie tych najlepszych na świecie. Życzę wszystkim wreszcie postępowania takiego, żeby świętej pamięci Profesor, jak wierzymy, spoglądając z Niebios na swój Uniwersytet i ludzi, którzy są z nim związani, mógł kiedyś się spotkać z Państwem....w Niebiosach i mógł powiedzieć: "Panie Boże...to są moi ludzie, piękni, odważni, uduchowieni, mądrzy i dobrzy dla ludzi, rzetelni w pracy".

Michał Moś, Bielsko-Biała


Z głębokim żalem i smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci ś.p. Pana Profesora Franciszka Ziejki, Rektora UJ dwóch kadencji. Odeszła osoba wzbudzająca głęboki szacunek, a jednocześnie o niezwykłej prostocie i życzliwości dla innych.
Z perspektywy mojej ścisłej współpracy z Panem Rektorem Franciszkiem Ziejką, wspominam jego niezwykłą charyzmę, energię i skuteczność w działaniu na wielu niwach, serdeczność i wrażliwość na drugiego człowieka. Będzie nam wszystkim Go bardzo brakowało.
Najbliższym Pana Profesora składam wyrazy najszczerszego żalu i serdecznego współczucia.

Maria Hulicka, kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kwestor UJ w latach 2004-2012


Z wielkim smutkiem przyjąłem informację o śmierci prof. dr. hab. Franciszka Ziejki.
Będę wspominał Profesora jako aktywnego uczestnika nie tylko życia społeczności akademickiej, ale także od lat zaangażowanego w działalność na rzecz Krakowa.
Wniósł znaczący wkład w ochronę zabytków Krakowa. Uczestniczył w: tworzeniu Twierdzy Kraków- Fort Łapianka, Społecznym Komitecie Odnowy Zabytków przy realizacji projektu renowacji Sukiennic oraz Panteonu Narodowego w kryptach kościoła św. Piotra i Pawła. Osobiście angażował się w powstanie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz ze specjalną strefą ekonomiczną.
Współtworzył wielkie projekty, zawsze z pasją i wrażliwością.
Przekazując ostatnie wyrazy szczerego szacunku dla Profesora - Rodzinie, Najbliższym wyrazy współczucia i żalu.

Tadeusz TrzmielZ najgłębszym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Franciszka Ziejki, wielkiego znawcy kultury i literatury XIX wieku, przenikliwego analityka mitów rządzących zbiorową wyobraźnią i świadomością Polaków, jednego z najbardziej zasłużonych ludzi Uniwersytetu, niegdyś pełniącego w nim najwyższe funkcje, dla nas zaś także długoletniego kierownika Katedry, przełożonego, nauczyciela, kolegi, wspaniałego, życzliwego nam człowieka.
Rodzinie Profesora pragniemy przekazać wyrazy najgłębszego współczucia.

Prof. Marian Stala wraz z pracownikami Katedry Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski.
Pani Doktor Dagmarze Darczuk, Kierownikowi Zakładu Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej Instytutu Stomatologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, składam wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci ukochanego Ojca.
Pan Profesor Franciszek Ziejka były Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk literatury rozmiłowany w twórczości Młodej Polski serdecznie wspierał działalność Instytutu Stomatologii UJ CM związaną z szeroko pojętą kulturą medyczną.
„Stanisław Wyspiański – wybraniec Bogów” to obiecany wykład Profesora dla społeczności Instytutu, który wysłuchamy zapewne już w innej rzeczywistości.
Życzliwy, dobry, wielki humanista.
Pozostanie w naszej pamięci.

prof. dr hab. Joanna Zarzecka, dyrektor Instytutu Stomatologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego


Ze smutkiem przyjęłam informację o śmierci Profesora Franciszka Ziejki. Miałam szczęście i zaszczyt pod Jego kierunkiem pisać pracę magisterską. Zapamiętam Profesora jako uśmiechniętego "pod wąsem", życzliwego a zarazem wymagającego Wykładowcę, którego erudycja, wiedza i kultura osobista były inspiracją dla wielu pokoleń studentów polonistyki. Cześć Jego pamięci!

Edyta Michalska, była studentka


Wyrazy współczucia na ręce Rodziny i znajomych naszego sąsiada Pana Profesora Franciszka Ziejki składa Rodzina Świerczów.Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Franciszka Ziejki, wspaniałego Człowieka, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dwóch kadencji, a wcześniej Prorektora i Dziekana Wydziału Filologicznego, Profesora honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitnego humanisty o niezwykle szerokich horyzontach intelektualnych, uczonego i literaturoznawcy otwartego na europejskie dziedzictwo kulturowe.
Rodzinę Profesora prosimy o przyjęcie najszczerszych wyrazów współczucia.

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo Uniwersytetu Jagiellońskiego


„Z pamięci bliskich utkana jest nasza tożsamość” (ks. Jan Twardowski)
Niewątpliwie w pamięci wielu absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego pozostanie osoba niezwykle ciepłego człowieka, jakim był Jego Magnificencja prof. Franciszek Ziejka.
Cześć Jego pamięci!

dr Marta Kołodziejczyk, absolwentka Katedry Europeistyki Uniwersytetu JagiellońskiegoSmutna to wiadomość: odszedł prof. Franciszek Ziejka.  Chylimy czoła przed Jego postawą życiową, zgodną z dewizą naszej Uczelni: „Plus ratio quam vis”. Dorobek naukowy Profesora sytuuje Go wśród wybitnych polonistów nie tylko krakowskich; z cząstki tegoż dorobku dane nam było niejednokrotnie korzystać. Tym większe poczucie straty.

Józef  Kozioł, młodszy kolega Profesora z „Gołębnika” i „Żaczka”, absolwent z roku 1964
Małgorzata M. Kozioł, studentka Profesora, absolwentka z roku 1995


Brak słów, aby wyrazić żal, jaki czujemy po stracie Profesora Franciszka Ziejki. Odszedł Człowiek Niezwykły. Wspaniały rektor, znakomity historyk literatury, niezapomniany wykładowca…
Był pomysłodawcą i przez 24 lata opiekunem merytorycznym miesięcznika UJ „Alma Mater”. Zawsze mogłyśmy liczyć na Jego wsparcie, dobrą radę i dobre słowo. Dzielił się z nami swoją wiedzą i pasją, obdarowywał optymizmem. Był naszym Mistrzem.
Będzie Go bardzo brakowało…
Jego Najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Rita Pagacz-Moczarska, Anna Wojnar, Zofia Ciećkiewicz – zespół redakcji „Alma Mater”
W związku ze śmiercią Franciszka Ziejki składam wyrazy żalu. Żegnaj, Przyjacielu.

Aleksander Naumow
Ze smutkiem przyjęłam wiadomość o Pana odejściu. Szczęściem było poznać Pana osobiście. Wspomnienie wspólnych rozmów zachowam na zawsze we wdzięcznej pamięci.
Spoczywaj w pokoju Drogi Profesorze.

Anna Bilska-Wilkosz
Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Profesora Franciszka Ziejki - członka honorowego Komisji Historycznoliterackiej Oddziału PAN w Krakowie, wybitnego humanisty, znawcy i propagatora literatury i kultury polskiej XIX i XX wieku w kraju i na świecie.
Pan Profesor pozostanie w naszej pamięci jako znakomity uczony, wychowawca, autor licznych prac naukowych, cieszący się autorytetem i szacunkiem środowiska.
Składamy kondolencje i wyrazy współczucia z powodu straty tak zasłużonej dla nauki Postaci.

Prezes Oddziału PAN w Krakowie, Członkowie Prezydium Oddziału PAN w Krakowie


Z wielkim żalem i smutkiem przyjęłam do wiadomości informacje o śmierci Pana Rektora Profesora Franciszka Ziejki. Jestem dumna, że mogłam go znać osobiście i mile wspominam wspólnie spędzone z nim chwile. Rodzinie i bliskim Pana Rektora składam serdeczne kondolencje.

Krystyna Grendus, b. studentka Filologii Germańskiej

Z wielkim żalem odebrałem wiadomość o śmierci Profesora Franciszka Ziejki. Miałem okazję poznać Go w trakcie sprawowanego w tym samym czasie przez Niego i przeze mnie urzędu rektorskiego - i od tej pory pozostawaliśmy w coraz bardziej przyjacielskich relacjach po dziś dzień. Był wielkim uczonym, jeszcze większym humanistą, a nade wszystko dobrym Człowiekiem: życzliwym i uczynnym dla innych, świetnym organizatorem życia naukowego, obdarzonym znakomitym poczuciem humoru, niezrównanym gawędziarzem, a przy tym bogatym wewnętrznie, wrażliwym na świat wartości, do końca swoich dni twórczym. Proszę dobrego Boga o miłosierdzie dla Niego, a dla nas o to, by pamięć o śp. Profesorze Franciszku Ziejce pozostała w nas żywa i inspirowała nas do tak twórczej i pożytecznej aktywności, jakiej On dał nam przykład.

ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, rektor KUL w latach 1998-2004

Z głębokim żalem i wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Franciszka Ziejki. Uniwersytet Jagielloński i cała społeczność Krakowa ponieśli niepowetowaną stratę.
Pan Rektor Franciszek Ziejka przez 12 lat był naszym bezpośrednim przełożonym i Jego Osoba pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci. Zawsze wymagający, ale po ojcowsku życzliwy; pełen inicjatyw i energii, ale otwarty na pomysły współpracowników; poważny i skupiony na swojej funkcji ale skory do dobrej anegdoty. Zawsze pełen ciepła i uśmiechu - takim Go zapamiętamy.
Składamy najszczersze kondolencje oraz wyrazy współczucia Rodzinie Pana Rektora.

Andrzej Kandia, Tadeusz Skarbek, Jacek Główniak - byli kanclerze Uniwersytetu Jagiellońskiego


Z wielkim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci śp. prof. dr. hab. Franciszka Ziejki - cenionego naukowca, byłego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odszedł człowiek dialogu, przyjaciel Tarnowa i ziemi tarnowskiej, Honorowy Obywatel Miasta Tarnowa, członek Rady Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, odznaczony medalem Tarnoviae merenti. To m.in. dzięki Jego zaangażowaniu i dużej pomocy mogła powstać - jako pierwsza w Polsce - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Podczas inauguracji pierwszego roku akademickiego tarnowskiej uczelni, która odbyła się 15 października 1998 r., właśnie prof. dr hab. Franciszek Ziejka wygłosił wykład inauguracyjny.

Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa


Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Pana Profesora Franciszka Ziejki historyka literatury, badacza i wykładowcy. Był osobą wybitnie zasłużoną dla polskiego środowiska akademickiego - rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności.
Rodzinie, bliskim i współpracownikom składam najszczersze wyrazy współczucia.

Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego wraz z kierownictwem resortu


Społeczność studentów trzeciego wieku skupiona wokół JUTW z ogromnym smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci śp. Prof. dr. hab. Franciszka Ziejki, byłego Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan Profesor był wielkim Przyjacielem Seniorów, wspierał Uniwersytet Trzeciego Wieku, działający na UJ, od początku jego istnienia, szczególnie w okresie, gdy pełnił funkcję Rektora UJ, do końca prowadził wykłady dla studentów-seniorów. Zawsze z pasją, zawsze charytatywnie, nigdy nie odmówił naszym prośbom. Pozostanie w naszej pamięci jako Wielki Naukowiec, Profesor z prawdziwego zdarzenia, Człowiek z ogromną klasą i wrażliwością oraz Senior, jakim każdy z nas chciałby być. Nikt nie zapełni pustki, która pozostała po tak wybitnym Profesorze. Na zawsze pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

W imieniu studentów Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Ewa Piłat, kierownik JUTWZ wielkim żalem i smutkiem przyjmujemy odejście do wieczności Profesora Franciszka Ziejki. Pan Profesor był dla nas Osobą szczególnie bliską i wyjątkową. Sprawując zarówno urząd Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również w latach późniejszych, wspierał osobiście naszą Rodzinę Długoszową i gościł kilkakrotnie w Kłobucku z autorskimi wykładami, które pozostaną na zawsze w pamięci.
Jesteśmy Mu za wszystko, co dla nas zrobił, ogromnie wdzięczni, a to, co możemy dla Niego obecnie zrobić, to powierzyć Go w modlitwie Dobremu Bogu. Niech spoczywa w pokoju.

Zarząd i członkowie Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” oraz dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Ks. Jana Długosza w Kłobucku


Smutek i wielki żal ogarnia nas, wraz z Żoną, wiadomość o niespodziewanej śmierci Przyjaciela, wspaniałego człowieka, Rektora Profesora Franciszka Ziejki. Wszyscy, a środowisko akademickie naszego Kraju i Europy w szczególności, poniosło wielką stratę. Utraciliśmy Profesora z największymi zaletami serca i umysłu. Jego optymizm i łaskawość dla ludzi, wrażliwość społeczną i umiłowanie Natury. Wiernego ideałom uniwersytetu jako zwierciadła kultury.
Twórczością, do ostatnich dni życia, zaświadczał i uczył o potrzebie pamięci i odkrywania najwspanialszych kart naszej kultury; niespożytą aktywnością w społecznej działalności dbał o dziedzictwo kultury materialnej, zaś społeczności akademickiej oddał wiele lat przepełnionych szlachetną misją i służbą Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przewodniczenia kolegiom rektorskim. Polskie uczelnie akademickie zawdzięczają Panu Rektorowi, jako Przewodniczącemu KRASP, wspaniały okres życzliwej współpracy i konsolidacji środowiska a nade wszystko wzorców tradycji i kultury akademickiej najstarszego Uniwersytetu.
W osobistej refleksji po stracie Przyjaciela, przywołuję wielką wdzięczność za nieocenioną dobroć i życzliwość, za zaszczyt kontynuowania Jego dzieła w misji przewodniczenia KRASP, za lata wspólnej troski o etos i sumienie naszego środowiska, za lata okazywanego dobra i serdecznej przyjaźni.
Niech rektorski biret poprowadzi Rektora Franciszka do Niebiańskiej Akademii!

Prof. Tadeusz Luty, rektor Politechniki Wrocławskiej (2002-2008) i przewodniczący KRASP (2005-2008)


Rektorzy - członkowie Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, żegnają Kolegę i członka swego grona prof. dr. hab. Franciszka Ziejkę, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2002-2005, JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1999-2005, Współzałożyciela Fundacji, Uczonego o wielkim dorobku, Przyjaciela, na którego zawsze można było liczyć.

W imieniu członków Zgromadzenia Fundatorów FRP Katarzyna Chałasińska-Macukow, przewodnicząca Rady Fundacji i Jerzy Woźnicki, prezes Zarządu Fundacji


Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci profesora Franciszka Ziejki. W imieniu swoim, kurdyjskiej diaspory w Polsce i kurdyjskiego środowiska akademickiego składam kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego.
Profesor Ziejka z powodzeniem umacniał prestiż i znaczenie Uniwersytetu Jagiellońskiego - dziś najlepszej uczelni w Polsce, o uznanej renomie na świecie. Wśród Kurdów profesor Franciszek Ziejka zostanie zapamiętany jako pierwszy z rektorów polskich uczelni wyższych, który doprowadził do sformalizowania współpracy z uniwersytetami z Regionu Kurdystanu. We wrześniu 2004 roku podpisał umowę o współpracy z Uniwersytetem w Duhoku, Uniwersytetem w Suleimaniji oraz Uniwersytetem Salahaddin w Erbilu, wcześniej gościł też na UJ rektorów tych trzech uczelni. Owocem umowy było m.in. przyjęcie na studia doktoranckie grupy kurdyjskich naukowców, którzy po pomyślnym ukończeniu studiów dziś z powodzeniem pracują w Kurdystanie na ważnych stanowiskach.
Oprócz podpisania umowy o współpracy za kadencji prof. Franciszka Ziejki na UJ odbywały się konferencje o tematyce kurdyjskiej, Festiwal Kultury Kurdyjskiej oraz Studenckie Forum Polsko-Kurdyjskie. Jeszcze jako prorektor Franciszek Ziejka był orędownikiem powołania na Uniwersytecie Jagiellońskim pracowni studiów kurdyjskich, którą ostatecznie utworzono w 2007 roku.
UJ do dziś jest jedną z najchętniej wybieranych uczelni przez Kurdów podejmujących studia w Polsce, a zapoczątkowana za czasów Rektora Ziejki współpraca naukowa nadal pomyślnie się rozwija.
Franciszek Ziejka pozostanie w mojej życzliwej pamięci.

Ziyad Raoof, pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. prof. Franciszka Ziejki, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1999-2005. Ojca naszego Kolegi Dominika Ziejki - byłego notariusza w Krakowie.
Rodzinie Zmarłego wyrazy najgłębszego współczucia składają prezes, wiceprezes, członkowie Rady oraz notariusze Izby Notarialnej w Krakowie


Odszedł Człowiek wielkiej wiedzy, erudycji, niestrudzony badacz literatury i kultury, wychowawca pokoleń polonistów, mistrz i przewodnik na drodze naukowej pracy, pełen dobra, życzliwości i serdeczności.
Panie Profesorze, Pan i Pana uśmiech na zawsze pozostaną w mojej pamięci, choć już się nie spotkamy na korytarzach Jagiellonki.

Dawna doktorantka
Wielce Szanowny Panie Rektorze,
niech Dobry Bóg da Panu wieczne odpoczywanie, a najbliższym ukojenie w bólu rozstania. Ciągle nie mogę sobie wyobrazić, że już nigdy nie będę mógł z Panem porozmawiać. Każda taka rozmowa i spotkanie, pozostawiły w mojej pamięci dobre wspomnienie, nawet krótkie przelotne spotkania na ulicy poprawiały nastrój, gdyż od Pana emanowała ogromna życzliwość i pogoda ducha. Zawsze był Pan Rektor bardzo zaangażowany w sprawy polskiej szkoły i kształcenia nauczycieli. Nieocenione było Pana wsparcie dla projektu Nowej Matury, ale również dla wszelkich działań, które miały dać naszym uczniom lepsze perspektywy edukacyjne. Nigdy nie zapomnę słów Pańskiego wykładu w Tarnowie, gdy zostawał Pan honorowym obywatelem tego miasta, o szczególnym znaczeniu dobrej szkoły dla dzieci mieszkających poza dużymi miastami. Od tej pory Radłów zaczął w naturalny sposób kojarzyć mi się z Panem. Również wiele uwagi poświęcał Pan kształceniu przyszłych nauczycieli w naszym Uniwersytecie. Mam nadzieję, że my wszyscy, którzy pozostaliśmy tutaj sprawimy, że również w Wieczności będzie Pan mógł uśmiechać się w ten niepowtarzalny sposób.

Jerzy Lackowski


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Prof. dr hab. Franciszka Ziejki. Naszej Drogiej koleżance Dagmarze Darczuk składamy wyrazy szczerego współczucia oraz słowa otuchy z powodu śmierci ukochanego Taty.

dr n.med. Dorota Kościelniak, kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej IS UJ CM, wraz z zespołem


Wielce Szanowny Panie Profesorze,
moje serce napełniło się smutkiem na wieść o Pana odejściu. Istnieje Pan w mojej wdzięcznej pamieci oraz wciąż żywych wspomnienach jako Wspaniały Nauczyciel i pełen ciepła Człowiek, którego stawiam za niedościgły wzór sobie i moim uczniom. Nieodmiennie pozostaje Pan uosobieniem głębokich wartości humanistycznych. W każdej sytuacji mogłam liczyć na Pana wsparcie. Pana rekomendacje otwierały dostęp do rękopisów i archiwów. Potrafił Pan wzbudzić pasję badawczą i zachęcić do realizacji zamierzeń. Wskazywał Pan drogę i motywował do pracy. Otaczał Pan nas - swoich studentów i seminarzystów - merytoryczną opieką i darzył ojcowską troską indywidualnie traktując każdą osobę.
Spoczywaj w pokoju, Czcigodny Panie Profesorze, szczęściem było znaleźć się w gronie Pańskich studentów.

Jadwiga Szumniak-Zdonek


Z bólem i smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci prof. Franciszka Ziejki, cenionego historyka literatury, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1999-2005, byłego przewodniczącego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, czynnego członka Polskiej Akademii Umiejętności i jej wieloletniego reprezentanta w Association Bibliothèque Polonaise de Paris, byłego członka Komisji ds. Etyki w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk oraz Kapituły Nagrody Prezesa Rady Ministrów.
W naszej pamięci pozostanie jako ceniony uczony i oddany Przyjaciel naszej społeczności akademickiej.
Cześć Jego Pamięci.
Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom Zmarłego wyrazy współczucia i żalu składają, łącząc się w bólu i cierpieniu.

Rektor, Senat oraz społeczność akademicka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie


Rektorze Franciszku Drogi,
Spoczywaj w pokoju. Bez Twej energii, pomysłowości, dzielności i poświęcenia o ileż biedniejsza byłaby nasza Alma Mater. Dziękuję Bogu za to, że wśród wielu Twych marzeń co najmniej jedno było nasze wspólne: Biblioteka. Już tam pewnie w niebiosach jesteś na kawce u Pani Zosi, zamawiasz dziesiątki ksiąg i biegniesz na jakieś ważne spotkanie. Uśmiechasz się pod sumiastym wąsem…
Będzie nam Ciebie bardzo brakować.

Krzysztof ZamorskiZe smutkiem przyjąłem informację o śmierci prof. dr. hab. Franciszka Ziejki, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1999-2005, Przewodniczącego KRASP w latach 2002-2005. Wasz Uniwersytet, Kraków i Polska straciły niezwykłego Człowieka, Uczonego, Pisarza, sprawnego Organizatora, przy tym wyjątkowo przyjaznego i koleżeńskiego Profesora, jak mało kto umiejącego spajać i jednoczyć środowisko naukowe w Polsce. Jego poczucie misji publicznej dla środowiska naukowego, także dla miasta Kraków, jest powszechnie znane i szanowane. Łączę się w szczerym żalu ze społecznością akademicką Uniwersytetu Jagiellońskiego i Rodziną Zmarłego. Pozwól Franciszku, że zwrócę się po raz ostatni do Ciebie bezpośrednio, dziękuję Ci serdecznie za lata naszej znajomości i ośmielam się powiedzieć - naszej przyjaźni, za inspirację, za dobre przykłady, za wiele twórczych i przyjaznych rozmów, za akademickie wzorce. Będę Ci to spłacał dobrą i wdzięczną pamięcią. Składam Ci dzisiaj hołd za Twoje mądre, godne i twórcze życie. Cześć Twojej Pamięci!

Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, b. rektor Politechniki Lubelskiej


"Non omnis moriar" - tego nas uczyłeś. Mój niezapomniany promotorze, spoczywaj w pokoju.

Paulina Golemba


Przypominamy o możliwości składania kondolencji. Wyrazy współczucia prosimy przesyłać na adres: info@uj.edu.pl. W mailu należy podać, jak mamy podpisać autora. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji nadesłanego tekstu.


Uroczystości pogrzebowe śp. prof. Franciszka Ziejki rozpoczną się 24 lipca o godz. 10:00 w kolegiacie św. Anny, gdzie zostanie odprawiona msza święta za duszę Profesora. Ze względu na trwający w Małopolsce stan epidemiczny udział w niej będzie ograniczony tylko do najbliższej rodziny i zaproszonych gości (max. 150 osób). Pozostałe osoby będą miały możliwość uczestniczenia we mszy świętej za pośrednictwem transmisji, która będzie dostępna na stronie UJ.

Pochówek byłego rektora UJ odbędzie się na cmentarzu Salwatorskim o godz. 12.00. Jednocześnie przypominamy o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa: zachowaniu dystansu społecznego oraz zasłanianiu ust i nosa.

Polecamy również
Medale <span lang="la">Cracoviae</span> Merenti wręczone. Laureatami profesorowie UJ
Medale Cracoviae Merenti wręczone. Laureatami profesorowie UJ
Konsul generalna USA z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim
Konsul generalna USA z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim
Jak najlepiej wykorzystać efekt placebo do celów terapeutycznych?
Jak najlepiej wykorzystać efekt placebo do celów terapeutycznych?
"Bioethics" donosi o pionierskich badaniach naukowców z INCET UJ
"Bioethics" donosi o pionierskich badaniach naukowców z INCET UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron