Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia dla 19 młodych naukowców w ramach konkursu ETIUDA

Stypendia dla 19 młodych naukowców w ramach konkursu ETIUDA

Znamy wyniki 8. edycji konkursu ETIUDA. Narodowe Centrum Nauki (NCN) sfinansuje 19 stypendiów dla doktorantów z Uniwersytetu Jagiellońskiego realizujących badania podstawowe, którzy stawiają pierwsze kroki na ścieżce kariery naukowej. Finansowanie stypendium doktorskiego rozpocznie się 1 października 2020 roku.

 

Konkurs ETIUDA jest skierowany do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub badawczej uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora. W 8 edycji konkursu wnioski złożyło aż 448 młodych doktorantów i doktorantek, a finansowanie przyznano 84 z nich, w 19 z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureaci otrzymają stypendia naukowe w wysokości 5 tys. zł miesięcznie na okres przygotowania rozprawy doktorskiej, a także odbędą staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym. Na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą otrzymają 12 tys. zł miesięcznie, przemnożone przez procentowy wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju oraz do 10 tys. zł na pokrycie kosztów podróży. W sumie w ręce młodych naukowców trafi 10 112 948 zł.

O środki na badania w ramach konkursu ETIUDA 8 ubiegali się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych zawierających się w trzech podstawowych dziedzinach: nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu. Złożone wnioski podlegały ocenie formalnej i merytorycznej, dokonywanej przez koordynatorów dyscyplin i zespoły ekspertów. Na ostateczny werdykt wpływ miały elementy takie jak: spełnienie kryterium badań podstawowych, poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji, osiągnięcia naukowe wnioskodawcy, zasadność wyboru miejsca stażu zagranicznego, a także sposób przygotowania wniosku, jakość merytoryczna prezentacji i przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.

Stypendia ETIUDA otrzymało 19 doktorantów z Uniwersytetu Jagiellońskiego: Patrycja Kałamała-Ligęza, Agnieszka Proszewska, Inga Handarowicz, (Wydział Filozoficzny); Ilona Kędzia (Wydział Filologiczny); Anastasia Nabokina (Wydział Polonistyki); Tomasz Zygmunt (Wydział Prawa i Administracji); Patrycja Kurowska, Witold Morek, Piotr Gąsiorek i Kamil Pradel (Wydział Biologii); Katarzyna Derszniak (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - JCET); Anna Francuz, Michał Białończyk, Filip Ficek i Piotr Guzik (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej); Marcin Sroka i Dominik Burek (Wydział Matematyki i Informatyki) oraz Anna Gruszkiewicz (Wydział Chemii).

Laureaci ETIUDY 8 są zobowiązani do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania, a także do zrealizowania stażu zagranicznego w trakcie lub w ciągu roku po zakończeniu wypłacania grantu. Finansowanie stypendium doktorskiego rozpocznie się 1 października 2020 roku.

Listy rankingowe konkursu ETIUA 8 są dostępne na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Polecamy również
Zwycięstwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w 15. rankingu "DGP"
Zwycięstwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w 15. rankingu "DGP"
Rektorzy Coimbra Group dyskutują nad transformacjami w szkolnictwie wyższym
Rektorzy Coimbra Group dyskutują nad transformacjami w szkolnictwie wyższym
Maciej Bukowski z nagrodą publiczności w konkursie MT180
Maciej Bukowski z nagrodą publiczności w konkursie MT180
UJ ponownie największym beneficjentem programu START FNP
UJ ponownie największym beneficjentem programu START FNP

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj