Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Władze UJ zdecydowały o organizacji nowego roku akademickiego

Władze UJ zdecydowały o organizacji nowego roku akademickiego

Dwa miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021 władze Uniwersytetu Jagiellońskiego planują semestr zimowy. O tym, w jakiej formie będą kształceni studenci, zależeć będzie od danego wydziału. W przypadku studiów doktoranckich postanowiono, że zajęcia będą odbywać się zdalnie, a jedynie w szczególnych przypadkach na terenie uczelni.


W planowaniu dydaktyki uczelnia uwzględnia obecne rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną władze UJ podjęły decyzję, że kształcenie prowadzone będzie w ramach jednej z trzech form. Zakładają one możliwość kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego, kształcenia zdalnego z elementami kształcenia stacjonarnego lub wyłącznie w trybie zdalnym. Szczegółowe zasady organizacji prowadzenia zajęć na poszczególnych wydziałach, w odniesieniu do prowadzonych kierunków wraz z podziałem na poszczególne lata studiów, zawarte są w specjalnym komunikacie prorektorów UJ ds. polityki kadrowej i finansowej oraz dydaktyki.

Podjęto także decyzję w sprawie organizacji kształcenia doktorantów. W przyszłym roku akademickim zajęcia w szkołach doktorskich i na studiach doktoranckich będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jedynie w przypadku braku możliwości zorganizowania ich w formie zdalnej, będą odbywać się na terenie uczelni. Sposób prowadzenia badań doktoranci ustalą indywidualnie z promotorami lub opiekunami naukowymi. Więcej szczegółów znajduje się w komunikacie nr 17 prorektora UJ ds. dydaktyki.

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreślają, że w przypadku zmiany poziomu zagrożenia epidemiologicznego, będą podejmowały decyzje, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych UJ, o przejściu wyłącznie na formę kształcenia zdalnego.

Polecamy również
Zwycięstwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w 15. rankingu "DGP"
Zwycięstwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w 15. rankingu "DGP"
Rektorzy Coimbra Group dyskutują nad transformacjami w szkolnictwie wyższym
Rektorzy Coimbra Group dyskutują nad transformacjami w szkolnictwie wyższym
Maciej Bukowski z nagrodą publiczności w konkursie MT180
Maciej Bukowski z nagrodą publiczności w konkursie MT180
UJ ponownie największym beneficjentem programu START FNP
UJ ponownie największym beneficjentem programu START FNP

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj