Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UJ beneficjentem ministerialnego programu Doktorat wdrożeniowy

UJ beneficjentem ministerialnego programu Doktorat wdrożeniowy

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UJ i Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ zostały zakwalifikowane do 4. edycji programu Doktorat wdrożeniowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ma on na celu dofinansowanie studiów doktoranckich realizowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z prywatnymi firmami, a przez to zbudować relacje między gospodarką i nauką oraz uprościć komercjalizację badań naukowych.

Celem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym. Jego głównym założeniem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która pomoże funkcjonować danemu przedsiębiorstwu. Doktoraty wdrożeniowe to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które - chcąc rozwijać swoją karierę naukową - nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią. Doktorant, pracując pod opieką dwóch opiekunów - naukowego i przemysłowego, przygotowuje rozprawę doktorską, która ma usprawnić działanie przedsiębiorstwa. Absolwent otrzymuje podwójne wynagrodzenie. Jedno za pracę w przedsiębiorstwie, drugie - w ramach stypendium z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Od 3. edycji program składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich - Doktorat wdrożeniowy I - to kontynuacja wcześniejszych edycji. Pozytywną ocenę w nim otrzymał wniosek Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ. Projekt zakłada realizację 5 doktoratów wdrożeniowych w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości we współpracy z Filharmonią Krakowską im. Karola Szymanowskiego, innogy Business Services Polska Sp. z o.o., TAURON Polska Energia SA, Urzędem Miasta Warszawa oraz Krakowską Fundacją Edukacyjną im. J.S. Bandtkiego. Prace doktorskie będą dotyczyć m.in. analizy problemu funkcjonowania filharmonii, w tym braku efektywnej współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi tej instytucji poprzez marketing wewnętrzny; strategii digitalizacji procesów usługowych przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu technologii, tj. robotyzacja, chatboty, nauczanie maszynowe, blockchain czy szeroko pojętej sztucznej inteligencji; miejskiego programu zarządzania edukacją kulturową w Warszawie, którego celem jest budowanie kompetencji społeczeństwa w zakresie interpretacji różnych wytworów i przekazów kulturowych, w tym również działań jednostek i grup w polu społeczno-kulturowych relacji.

Drugi moduł to cieszący się coraz większą popularnością i dodany w ubiegłym roku Doktorat wdrożeniowy II - sztuczna inteligencja. Beneficjentem tej części programu została Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ, w której prowadzone będą łącznie 3 projekty dla 5 osób. Dwa z nich będą realizowane w ramach dyscypliny informatyka. Pierwszy zakłada współpracę z firmą Compact Solutions Polska Sp. z o.o. Ma na celu opracowanie metod pozwalających na efektywne zarządzanie hurtownią danych, optymalizację procesów biznesowych, wspomaganie w utrzymaniu, np. obniżenie kosztów i rozwijaniu kodu oraz lepsze zrozumienie całego ekosystemu procedur. Kolejny projekt realizowany będzie z firmą Ardigen SA. Efektem tej współpracy będzie rozwinięcie technik analizy obrazów biomedycznych, np. zdjęć preparatów patomorfologicznych lub obrazów uzyskanych przy pomocy technologii High Content Screening. W obrębie analizy takich zdjęć biomedycznych występuje szereg wyzwań - relatywnie niewielka ilość danych treningowych czy subtelne różnice pomiędzy klasami danych.

Dodatkowo Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ poprowadzi projekt w dziedzinie nauki biologiczne. Dwóch doktorantów realizować będzie kształcenie we współpracy z firmą biofarmaceutyczną Captor Therapeutics, zajmującą się odkrywaniem leków degradujących białka i wykorzystywanych w leczeniu nowotworów oraz chorób autoimmunologicznych. W ramach projektu planuje się określenie geometrii oraz struktur kompleksów składających się z ligaz E3, degraderów oraz patologicznych białek. Doktoranci będą pracować nad wyraźnie oddzielonymi i dobrze zdefiniowanymi projektami, które są również wobec siebie komplementarne, a także czerpią wzajemne korzyści. Jeden skoncentruje się na wytwarzaniu rekombinowanych ligaz E3 i współkrystalizacji ich kompleksów, natomiast drugi na ustaleniu sposobów stabilizacji ligaz E3 wielodomenowych i ich trójskładnikowych kompleksów do celów pomiarów cryoEM. Trzeci doktorat powstanie z Jagiellońskim Centrum Innowacji Sp. z o.o. Celem współpracy jest rozbudowa i udoskonalenie analizy materiału mikrobiologicznego, jak i wdrożenie innowacyjnych alternatyw tradycyjnych metod biologii molekularnej, z wykorzystaniem urządzenia MALDI-TOF.

Lista wnioskodawców, którzy zostali zakwalifikowani do 4. edycji programu Doktorat wdrożeniowy, jest dostępna na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Polecamy również
Władze UJ zdecydowały o organizacji nowego roku akademickiego
Studenckie Noble 2020 dla Magdaleny Lubaś i Adama Cieślika
Stypendia dla 19 młodych naukowców w ramach konkursu ETIUDA
Kolejny sukces studentów WPiA UJ w międzynarodowym konkursie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj