Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Anetta Undas ponownie w Radzie Narodowego Centrum Nauki

Prof. Anetta Undas ponownie w Radzie Narodowego Centrum Nauki

W związku z przypadającą w grudniu 2020 roku wymianą połowy składu Rady Narodowego Centrum Nauki minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek powołał 12 nowych członków tego gremium. Nominację na kolejną 4-letnią kadencję otrzymała m.in. prof. Anetta Undas z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (UJ CM). Nowa Rada rozpocznie urzędowanie 15 grudnia br.


Rada Narodowego Centrum Nauki jest kluczowym organem, który m.in. określa dyscypliny naukowe i grupy dyscyplin, w ramach których są ogłaszane i przeprowadzane konkursy NCN na realizację projektów badawczych. Ustala też wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych lub grup dyscyplin i określa warunki przeprowadzania konkursów NCN. Dokonuje również wyboru - spośród wybitnych naukowców polskich i zagranicznych - zespołów ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków złożonych w konkursach.

W gronie osób powołanych na kadencję 2020-2024 znalazła się prof. Anetta Undas z Wydziału Lekarskiego UJ CM, która zasiadała w Radzie NCN przez ostatnie 4 lata. Pozostali nowo wybrani członkowie to: prof. Krystyna Bartol i prof. Wojciech Dajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. Stefan Dziembowski i dr hab. Joanna Golińska-Pilarek, prof. UW (Uniwersytet Warszawski), dr hab. inż. Krzysztof Fic (Politechnika Poznańska), prof. Robert Hasterok (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr hab. Monika Kaczmarek, prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), prof. Grzegorz Karch (Uniwersytet Wrocławski), prof. Barbara Klajnert-Maculewicz (Uniwersytet Łódzki), prof. Bronisław Rudak (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Toruniu) oraz prof. Tomasz Zaleśkiewicz (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie).

Prof. Anetta Undas jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie, lekarzem chorób wewnętrznych, specjalistką w zakresie diagnostyki i leczenia chorób zakrzepowo-zatorowych. Jest kierownikiem Zakładu Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej Instytutu Kardiologii UJ CM oraz Pracowni Podejmowania Decyzji w Praktyce Klinicznej (EBM) II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ CM. Ponadto kieruje Ośrodkiem Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie. Współpracuje z wieloma ośrodkami w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą genetycznej i środowiskowej regulacji krzepnięcia krwi i miażdżycy na pograniczu nauk podstawowych i klinicznych. Zidentyfikowała nowy czynnik ryzyka tętniczych i żylnych epizodów zakrzepowo-zatorowych. Stworzyła unikatowy ośrodek badań nad fibryną. Charakteryzuje rzadkie trombofilie występujące w Polsce. Bada wpływ na krzepnięcie krwi chorób zapalnych i autoimmunologicznych oraz różnych leków, w tym leków obniżających stężenie cholesterolu, antykoagulantów, leków antyagregacyjnych. Opublikowała ponad 350 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej, w tym jako pierwszy autor prac w czasopismach "Lancet", "Circulation", "Blood", "Stroke" i "J Biol Chem". W 2019 roku znalazła się na liście najbardziej wpływowych kardiologów w Polsce.

Polecamy również
Kolejni naukowcy z UJ laureatami konkursu NCN Miniatura 5
Kolejni naukowcy z UJ laureatami konkursu NCN Miniatura 5
Nowa metoda hodowli pokarmu dla młodych ryb opracowana na UJ
Nowa metoda hodowli pokarmu dla młodych ryb opracowana na UJ
Wyniki badań w NCPS SOLARIS na okładce "<span lang="en">Science Advances</span>"
Wyniki badań w NCPS SOLARIS na okładce "Science Advances"
Grant Tango dla dr hab. Joanny Lewandowskiej-Łańcuckiej
Grant Tango dla dr hab. Joanny Lewandowskiej-Łańcuckiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj