Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla
dr. Przemysława Grudnika

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla <br/>dr. Przemysława Grudnika

Dr Przemysław Grudnik z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Naukowiec Przyszłości. Kapituła konkursu nagrodziła jego badania nad molekularnymi mechanizmami kontrolującymi proces syntezy białek oraz nad strukturami enzymów zaangażowanych w procesy nowotworowe.

 

Nagrodzone zostały dwa projekty naukowca z MCB UJ: "Molekularne podstawy hypuzynacji" oraz zakończony w bieżącym roku projekt pt. "Strukturalna charakterystyka ADPGK i GPD2 – enzymów zaangażowanych w zmodyfikowany metabolizm glukozy szybko proliferujących komórek".

W pierwszym z projektów zespół kierowany przez dr. Grudnika bada unikalną modyfikację białek – hypuzynację. Zaburzenia w syntezie zmodyfikowanego aminokwasu – hypuzyny wykryto w procesach nowotworowych oraz w chorobach neurodegeneracyjnych. Wyniki projektu przyczynią się do poznania mechanizmów procesu hypuzynacji i mogą przełożyć się w przyszłości na opracowanie nowych strategii terapuetczynych.

- W prowadzonych przez nas badaniach wykorzystujemy techniki biologii struktrualnej m.in. krystalografię rentgenowską i kriomikroskopię elektronową, aby poznać na poziomie atomowym białka zaangażowane w proces hypuzynacji. Dotchczas wymiernym efektem naszego projektu jest wyjaśnienie, w jaki sposób białko DHS wykorzystuje naturalny substrat – spermidynę do modyfikacji czynnika translacyjnego eIF5a. Kolejnym efektem projektu będzie poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za niedobór białka DHS, powodujących odkrytą niedawno rzadką chorobę neurodegeneracyjną. Dodatkowo odkrycie specyficznych związków chemicznych, pozwoli nam modulować (hamować lub aktywować) w zależności od potrzeb proces hypuzynacji. Warte podkreślenia jest, że w naszych badaniach wykorzystujemy nie tylko wielkie europejskie urządzenia badawcze takie jak synchrotrony w Berlinie czy Grenoble, lecz także najwyższej klasy mikroskop krioelektronowy znajdujący się w krakowskim synchrotronie Solaris. Cały projekt jest wspierany przez Structural Biology Core Facility utworzone w MCB UJ.

Więcej o badaniach dr. Przemysława Grudnika: rzeczo.pl/blog/2020/09/04/hypuzynacja-okiem-biologa-strukturalnego.

Informacje o unikalnej infrastrukturze badawczej Structural Biology Core Facility w MCB UJ: www.structuralbiology.pl.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju przyznawana jest przez Centrum Inteligentnego Rozwoju, które w ten sposób od 5 lat wyróżnia innowatorów i inwestorów, osoby i organizacje, których sposób działania i myślenia wpływa na inteligentny i zrównoważony rozwój życia społeczeństwa i gospodarki. Jest to wyjątkowa i bardzo prestiżowa nagroda w środowisku biznesowym i naukowym popularyzująca, promująca i doceniająca autorów innowacji. Większość wyróżnionych projektów znajduje się w fazie realizacji. Nagroda jest wyrazem szacunku dla pomysłu, a także planu na przyszłość realizowanego projektu i podejścia do jego promocji.

Uroczyste wręczenie tegorocznych nagród odbędzie się pod koniec listopada podczas 5. Forum Inteligentnego Rozwoju.

fot. Elżbieta Wątor

Polecamy również
Badacz z WBBiB UJ laureatem międzynarodowego konkursu Mozart
Badacze z UJ z Nagrodami Naukowymi "Polityki"
Badaczka z UJ CM kolejną laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020
Lek. Agata Kłosowicz zrealizuje projekt w Harvard Medical School

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj