Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Duże zainteresowanie prowadzeniem badań na liniach badawczych SOLARISU

Duże zainteresowanie prowadzeniem badań na liniach badawczych SOLARISU

W szóstym naborze do Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS wpłynęły 63 wnioski o czas badawczy, które złożyli naukowcy zarówno z Polski jak i zagranicy. 34 grupy aplikowały o czas na trzech liniach badawczych synchrotronu, natomiast na badania przy użyciu kriomikroskopu wpłynęły 29 wnioski.

 

Największą popularnością w tym naborze cieszyła się linia PEEM/XAS - aż 19 aplikacji. Na linię UARPES złożono 9 wniosków, natomiast na uruchomioną niedawno linię PHELIX wpłynęło już 6 zgłoszeń.

Większość, to wnioski z polskich uczelni i instytucji badawczych, natomiast aż 15 z nich pochodzi głównie z europejskich ośrodków naukowych m.in.: takich jak: Sorbonne Université, Saint Petersburg State University, Helmholtz Zentrum Berlin, University of Tartu, Paul Scherrer Institute, University of Linz, Karlstad University czy Vinca Institute for Nuclear Sciences Serbia oraz wielu innych.

- To dość duży wzrost zagranicznych aplikacji w porównaniu z poprzednimi latami. Cieszymy się, że Użytkownicy nam zaufali pomimo pandemicznej sytuacji, związanej z niepewnością przemieszczania się komunikacją lotniczą - zauważa Alicja Górkiewicz, kierownik Biura Obsługi Użytkownika w NCPS SOLARIS.

Planowane eksperymenty na liniach badawczych zakwalifikowane zostały do następujących dziedzin nauki: fizyka, nauka o materiałach, chemia, nauki o życiu i biotechnologia, inżynieria i technologia. Natomiast badania na mikroskopie Cryo-EM to przede wszystkim biologia oraz chemia.

Wszystkie aplikacje zostaną teraz ocenione pod względem technicznym (czy zaplanowane eksperymenty mogą być przeprowadzone przy wykorzystaniu dostępnej infrastruktury) oraz pod względem bezpieczeństwa zadeklarowanych próbek. Decydująca będzie ocena merytoryczna, obejmująca takie kryteria jak nowatorski zakres badań, sprecyzowane hipotezy naukowe, jasno określona metodologia i wcześniejsze osiągnięcia naukowe wnioskujących. Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona przez międzynarodową komisję.

Eksperymenty z tego naboru będą realizowane od marca 2021 r.

Polecamy również
Ukazało się czwarte wydanie księgi "Pro memoria"
Profesorowie z UJ wśród nowo powołanych członków PAU
Wspólny apel przedstawicieli organizacji naukowych i studenckich w sprawie wyroku TK
Nagrody naukowe im. Mikołaja Kopernika dla naukowców z UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj