Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NAWA dofinansuje umiędzynarodowienie szkół doktorskich na UJ

NAWA dofinansuje umiędzynarodowienie szkół doktorskich na UJ

Stypendia dla najlepszych doktorantów, szkolenia dla promotorów, kadry i doktorantów z kadrą zagraniczną oraz seminarium z noblistami - to tylko niektóre działania Uniwersytetu Jagiellońskiego, jakie zostaną sfinansowane w ramach programu NAWA "STER - Umiędzynarodowienie szkół doktorskich". Liderem projektu, który skierowany jest do wszystkich doktorantów UJ, jest Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) rozstrzygnęła tegoroczny nabór wniosków w programie "STER - Umiędzynarodowienie szkół doktorskich". Finansowanie na łączną kwotę blisko 20 mln zł otrzyma 10 uczelni. Są to: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Program STER jest skierowany do polskich uczelni i jednostek naukowych, które prowadzą szkoły doktorskie. Ma na celu wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich w zakresie m.in.: doskonalenia jakości kształcenia w szkołach doktorskich oraz jakości badań naukowych doktorantów poprzez międzynarodową wymianę dobrych praktyk i doświadczeń, zwiększenia mobilności międzynarodowej doktorantów czy pozyskania doktorantów cudzoziemców oraz promotorów z zagranicy.

Uniwersytet Jagielloński w ramach programu STER zrealizuje projekt Doctorate for the Future with the Jagiellonian University Doctoral Schools. Zakłada on stypendia dla najlepszych doktorantów realizujących doktoraty na poziomie międzynarodowym, mobilność międzynarodową doktorantów oraz organizację szkół letnich i zimowych z kompetencji miękkich, metodologicznych i specjalistycznych. Uczelnia planuje też szkolenia dla promotorów, kadry i doktorantów z kadrą zagraniczną, opracowanie zdalnych modułów nauczania przez rozpoznawalnych badaczy zagranicznych i seminarium z laureatami i kandydatami do Nagrody Nobla.

Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 2 mln złotych. Kierownikiem projektu jest dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, prof. UJ.

Polecamy również
Roczne staże w USA dla kilkunastu studentów i doktorantów UJ
Roczne staże w USA dla kilkunastu studentów i doktorantów UJ
Prace magisterskie studentów WPiA UJ nagrodzone przez UOKiK
Prace magisterskie studentów WPiA UJ nagrodzone przez UOKiK
Studenci UJ opracowali kompendium wiedzy o chińskim prawie
Studenci UJ opracowali kompendium wiedzy o chińskim prawie
Matematyczne nagrody dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Matematyczne nagrody dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj