Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytucje deklarują współpracę w ewaluacji reform uczelni i nauki

Instytucje deklarują współpracę w ewaluacji reform uczelni i nauki

"Jako reprezentanci środowiska akademickiego oraz instytucji przedstawicielskich szkolnictwa wyższego, dostrzegając potrzebę doskonalenia polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki, deklarujemy naszą gotowość i potrzebę współpracy w tym obszarze" - napisali przedstawiciele 9 instytucji reprezentujących środowisko akademickie w opublikowanym w wczoraj na stronie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich dokumencie.

"Na podstawie dotychczasowych doświadczeń i obserwacji płynących z procesu wdrażania zapisów ustawy z 20 lipca 2018 roku, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, podejmujemy inicjatywę powołania eksperckiego zespołu koordynującego jej ewaluację w ramach reprezentowanych przez nas instytucji. Powołany w tym celu zespół ekspertów dokona obiektywnej i merytorycznej oceny wdrożonych zmian w całym zakresie funkcjonowania szkolnictwa wyższego i nauki oraz wskaże obszary i zapisy wymagające udoskonalenia" - czytamy w dalszej części deklaracji.

Przedstawiciele środowiska akademickiego podkreślają, że ich propozycja wychodzi naprzeciw inicjatywie Ministerstwa Edukacji i Nauki, a wynika z troski o przyszłość polskiej edukacji i nauki oraz z partycypacyjnego podejścia do tworzenia prawa.

"Żywimy nadzieję, że tak jak to było wcześniej, wyniki prac ekspertów instytucji przedstawicielskich zostaną uwzględnione w działaniach legislacyjnych Ministerstwa, przyczyniając się do wzmocnienia nauki i szkolnictwa wyższego jako sektora strategicznego z punktu widzenia gospodarczego, społecznego i kulturowego rozwoju państwa polskiego" - napisali.

Deklarację podpisali przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, a także prezesi Polskiej Akademii Nauk, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Fundacji Rektorów Polskich.

Polecamy również
Rektorzy debatowali nad przyszłością polskich uczelni
Rektorzy debatowali nad przyszłością polskich uczelni
Towarzystwo Doktorantów UJ nagrodzone w konkursie PRODOK
Towarzystwo Doktorantów UJ nagrodzone w konkursie PRODOK
UJ CM w ogólnoeuropejskim projekcie nad chorobami rzadkimi
UJ CM w ogólnoeuropejskim projekcie nad chorobami rzadkimi
Na Wydziale FAIS rozwijają nowoczesne technologie fotowoltaiczne
Na Wydziale FAIS rozwijają nowoczesne technologie fotowoltaiczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj