Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ponad 57 mln złotych na projekty badawcze w konkursach NCN

Ponad 57 mln złotych na projekty badawcze w konkursach NCN

Narodowe Centrum Nauki (NCN) po raz 19. ogłosiło wyniki konkursów OPUS i PRELUDIUM. Na projekty realizowane w ramach badań podstawowych badacze Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymają ponad 57 mln zł. Konkursy te od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród naukowców z UJ ubiegających się o finansowanie projektów badawczych. W tej edycji 71 zostało skierowanych do finansowania.


OPUS to konkurs adresowany do wszystkich naukowców, bez względu na posiadany staż badawczy i stopień naukowy, w którym można ubiegać się o finansowanie projektu badawczego, w tym również zakładającego zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. Dodatkowo formuła konkursu została poszerzona o elementy konkursu HARMONIA, co dało możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich, międzynarodowych urządzeń badawczych. Na podstawie przeprowadzonej oceny eksperckiej finansowanie w łącznej wysokości prawie 451 mln zł przyznano 352 projektom.

PRELUDIUM to konkurs skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową i nieposiadających stopnia doktora, w którym można się ubiegać o przyznanie środków pieniężnych na realizację projektu, którego zespół badawczy składa się z maksymalnie 3 osób - w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego. Grono ekspertów zakwalifikowało do finansowania 243 projekty, na kwotę ponad 36 mln zł.

Projekty zgłoszone do finansowania w konkursach NCN mogą być realizowane w 3 obszarach badawczych: naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, naukach o życiu oraz naukach ścisłych i technicznych. Wnioski w każdej z tych dziedzin ocenia właściwy jej zespół ekspertów składający się z zarówno polskich, jak i zagranicznych wybitnych naukowców. To właśnie na podstawie ich oceny zapada decyzja o tym, które ze zgłoszonych projektów otrzymają środki pieniężne na realizację.

W 19. konkursie OPUS 35 badaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 52 mln zł:

W 19. konkursie PRELUDIUM 36 badaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 4,9 mln zł:

Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach OPUS 19 i PRELUDIUM 19 są dostępne na stronie ncn.gov.pl.

Polecamy również
35 naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego laureatami Miniatury 4
35 naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego laureatami Miniatury 4
Mamy kolejnych młodych naukowców z małymi grantami NCN
Mamy kolejnych młodych naukowców z małymi grantami NCN
Badacz z WBBiB UJ laureatem międzynarodowego konkursu Mozart
Badacz z WBBiB UJ laureatem międzynarodowego konkursu Mozart
Badacze z UJ z Nagrodami Naukowymi "Polityki"
Badacze z UJ z Nagrodami Naukowymi "Polityki"

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj