Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uhonorowano autorów najlepszych książek o tematyce żydowskiej

Uhonorowano autorów najlepszych książek o tematyce żydowskiej

Za nami 3. edycja Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka za najlepszą naukową publikację książkową w dziedzinie historii i kultury Żydów w Polsce. W tym roku kapituła, której przewodniczy dziekan Wydziału Historycznego UJ prof. Stanisław Sroka, nagrodziła 3 tytuły. W uroczystości, która z uwagi na sytuację epidemiologiczną odbyła się online, uczestniczyła prof. Dorota Malec, prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej.

Nagroda im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka, której wysokość wynosi 20 tys. złotych, została ustanowiona z inicjatywy środowisk akademickich związanych ze studiami żydowskimi w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przy wsparciu finansowym Fundacji im. Marcella i Marii Roth. Jej patronami są 2 wybitni uczeni, którzy wnieśli wielki wkład w poprawę relacji polsko-żydowskich i polsko-izraelskich, a także przyczynili się do rozwoju studiów żydowskich i badań nad dziejami polskich Żydów - prof. Józef A. Gierowski, rektor UJ w latach 1981-1987 i prof. Chone Shmeruk z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Nawiązana przez nich w 1984 roku współpraca stanowiła impuls do podjęcia interdyscyplinarnych badań w zakresie judaistyki i zaowocowała ich ogromnym rozwojem.

Do 3. edycji, obejmującej publikacje naukowe wydane w 2019 roku, nadesłano 11 zgłoszeń. Kapituła nagrody wybrała do 2. etapu 5 książek. Ostatecznie z uwagi na wysoki poziom publikacji postanowiła docenić wartość nominowanych publikacji i zgodnie z regulaminem nagrodzić 3 tytuły, zachowując przy tym prestiżowy charakter pierwszej nagrody.

Nagrodę główną zdobyła dr Dagmara Budzioch, która obroniła doktorat na UJ, za książkę Zdobione zwoje Estery ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego na tle tradycji dekorowania megilot Ester w XVII i XVIII wieku. T. 1. Zarys problematyki. T. 2. Reprodukcje. Dwutomowa publikacja poświęcona zwojom Estery ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego (ŻIH) to wyjątkowe przedsięwzięcie zarówno badawcze, jak i wydawnicze. Aby opisać tradycję dekorowania Księgi Estery, autorka przestudiowała ok. 300 rękopisów z kolekcji prywatnych i publicznych na całym świecie, m.in. z Nowego Jorku, Londynu, Tel Awiwu czy Zurychu. Na tym tle umieściła następnie zbiory zwojów z archiwum ŻIH, przygotowując w ten sposób pionierskie - tak w Polsce, jak za granicą - zestawienie tego typu źródeł. Bogato ilustrowana praca po raz pierwszy udostępnia szerszej publiczności ten cenny i różnorodny materiał.

- Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że została zauważona moja praca, zwłaszcza że temat rękopisów hebrajskich w Polsce jest niezmiernie rzadko podejmowany. Korzystając z okazji chciałabym podziękować wszystkim osobom, które spotkałam na swojej drodze i które przyczyniły się do mojego rozwoju naukowego. Szczególnie prof. Andrzejowi Trzcińskiemu, który zgodził się być opiekunem naukowym mojego grantu. Wyrażam też wdzięczność instytucjom, bibliotekom, muzeom oraz prywatnym kolekcjonerom, którzy udostępnili mi te cenne rękopisy. Dzięki nim miałam materiał badawczy, który przyczynił się do powstania tego opracowania - powiedziała dr Dagmara Budzioch.

Laureatami 2. nagrody zostali prof. Marcin Wodziński i dr hab. Waldemar Spallek z Uniwersytetu Wrocławskiego za książkę Chasydyzm. Atlas historyczny. Jest to pierwsza kartograficzna wizualizacja i interpretacja mistycznego ruchu chasydyzmu, jednego z najważniejszych ruchów religijnych Europy Środkowo-Wschodniej i współczesnego Izraela i Ameryki Północnej.

- Ta piękna i przełomowa praca Marcina Wodzińskiego i kartografa Waldemara Spallka jest wszechstronnym spojrzeniem, poprzez mapy, ilustracje i tekst, na powstawanie i rozprzestrzeniania się chasydyzmu, ruchu na rzecz żydowskiego odrodzenia religijnego, który naznaczony został przez charyzmatyczne przywództwo i akcentowanie mistycznej łączności z Bogiem. Zawiera siedemdziesiąt cztery mapy oraz bogactwo ilustracji, wykresów i tabel, które przedstawiają pojawienie się i rozwój ruchu; dokumentuje chasydzkie dynastie, sądy i domy modlitwy oraz rozprzestrzenianie na ziemię Izraela i do Nowego Świata, kryzys dwóch wojen światowych i Holokaustu i jego niezwykłe powojenne odrodzenie - powiedział w laudacji prof. Antony Polonsky.

Trzecią nagrodzoną jest dr Hanna Kozińska-Witt - autorka książki Politycy czy klakierzy? Żydzi w krakowskiej radzie miejskiej w XIX wieku, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowując swoją publikację, przeprowadziła obszerną kwerendę w archiwach Krakowa, Warszawy i Lwowa, nie pominęła także zbiorów bibliotecznych. Ustalenia autorki rzucają nowe światło zarówno na funkcjonowanie samorządu miejskiego autonomicznego Krakowa, jak i na sposób obecności oraz formy aktywności żydowskich rajców w jego ramach.

- Dr Hanna Kozińska-Witt z wprawą i precyzją doświadczonego badacza pisze o najistotniejszych z jej punktu widzenia zjawiskach przenikania się dwóch światów – nieżydowskiego i żydowskiego, ale i o przezwyciężeniu przez obie strony dotychczasowych postaw i opinii wywodzących swój rodowód z przeszłości. Autorka jest w tej postawie konsekwentna, z pasją atakuje i stara się analizować genezę opisywanych zjawisk, umiejętnie analizuje rzeczywistość schyłku XIX wieku, z talentem i erudycją porusza się w gąszczu informacji na temat różnych aspektów życia żydowskiego w Krakowie i w zaborze austriackim - powiedział laudator dr Andrzej K. Linka-Lenczowski.

Dyplomy uznania otrzymali także pozostali nominowani: Marta Janczewska i prof. Jacek Leociak za publikację Archiwum Ringelbluma. Antologia oraz prof. Adam Kaźmierczyk i dr Przemysław Zarubin za książkę Żydowski samorząd ziemski w Koronie (XVII-XVIII wiek). Źródła / Jewish Territorial Self-Government in the Crown in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. Sources.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Towarzystwo Doktorantów UJ nagrodzone w konkursie PRODOK
Towarzystwo Doktorantów UJ nagrodzone w konkursie PRODOK
Kolejna uczona z UJ z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2020
Kolejna uczona z UJ z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2020
Miasto Kraków nagrodziło uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miasto Kraków nagrodziło uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nagrody naukowe im. Mikołaja Kopernika dla naukowców z UJ
Nagrody naukowe im. Mikołaja Kopernika dla naukowców z UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj