Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dodatkowe środki na realizację nowych zadań badawczych od FNP

Dodatkowe środki na realizację nowych zadań badawczych od FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) przyznała dodatkowe środki na sfinansowanie nowych zadań badawczych w trwających projektach w działaniu 4.4. "Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Finansowanie otrzymały 2 projekty, w których uczestniczą naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

O finansowanie ubiegać się mogli kierownicy projektów: First TEAM, Homing, Powroty oraz młodzi liderzy zespołów w projektach TEAM-NET, którzy w dniu składania wniosku są zatrudnieni na rzecz realizacji projektu nie krócej niż 3 miesiące. Pozostali kierownicy projektów: TEAM, TEAM-TECH (wraz z konkursami typu core facility) i liderzy zespołów TEAM-NET mogli składać wniosek, wyłącznie jeśli wprowadzają nowe zadanie badawcze we współpracy z kierownikami projektów First TEAM, Homing, Powroty lub młodym liderem zespołu projektu TEAM-NET (innego niż projekt wnioskodawcy).

W ramach naboru można było wnioskować o zwiększenie dofinansowania dla już realizowanych projektów w działaniu 4.4 PO IR i ewentualne przedłużenie tych projektów. Ocenie merytorycznej poddano 73 wnioski. Ostatecznie finansowanie w łącznej kwocie 20 mln zł otrzyma 31 naukowców.

Dodatkowe środki na badania otrzymał laureat programu Powroty dr Sylwester Arabas, który od 2 lat na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ realizuje projekt Mikrofizyka chmur i aerozolu atmosferycznego: nowe metody modelowania matematycznego. Uzyskane wyniki będzie można zaadaptować do stosowanych badań obliczeniowych nad jakością powietrza, pogodą i klimatem. Dodatkowo projekt ma na celu inicjację działań prowadzących do utworzenia na UJ grupy zajmującej się modelowaniem chmur i aerozoli atmosferycznych. Zwiększenie dofinansowania oraz wydłużenie okresu realizacji o 9 miesięcy pozwoli stworzyć narzędzie typu Large Eddy Simulation do modelowania przepływów w warstwie granicznej atmosfery na bazie pakietów PySDM i Climate Machine.jl.

Wprowadzenie nowego zadania badawczego Obrazowanie ramanowskie z wykorzystaniem molekularnych reporterów ramanowskich; optymalizacja metody badawczej na przykładzie wybranych linii komórkowych oraz próbek klinicznych to z kolei część projektu, w którym uczestniczy dr Katarzyna Majnzer z Wydziału Chemii UJ. Zaangażowanych w niego jest 6 zespołów z 5 krajowych ośrodków naukowych - Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (2 zespoły). Za ich koordynację odpowiada lider konsorcjum, którym jest UW. Finalnym produktem będzie urządzenie oparte na wykorzystaniu spektroskopii ramanowskiej. Naukowcy zakładają, że obserwacja widma ramanowskiego umożliwi odróżnianie wszystkich rodzajów komórek nowotworowych zawartych w badanej próbce krwi. W efekcie lekarze od samego początku mogliby zaplanować właściwą terapię - odpowiednią dla każdej z nowotworowych zmian. Ponadto metoda oparta na wymuszonym rozpraszaniu ramanowskim ma również znacznie przyspieszyć proces diagnostyki białaczki, skracając go do kilku minut.

Polecamy również
Jak pandemia wpływa na zdrowie psychiczne i edukację dzieci?
Jak pandemia wpływa na zdrowie psychiczne i edukację dzieci?
Trzech naukowców z UJ z Nagrodą Duncana Blacka
Trzech naukowców z UJ z Nagrodą Duncana Blacka
Uniwersytet Jagielloński upamiętnia rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau
Uniwersytet Jagielloński upamiętnia rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau
UJ gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
UJ gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj