Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Społeczność akademicka UJ reaguje na kryzys klimatyczny

Społeczność akademicka UJ reaguje na kryzys klimatyczny

- Jesteśmy osobami związanymi z Uniwersytetem Jagiellońskim, niegodzącymi się na dalsze bagatelizowanie powagi kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Razem budujemy akademicki ruch społeczny i działamy na rzecz sprawiedliwości klimatycznej – piszą o sobie ludzie zrzeszeni wokół inicjatywy KlimatUJ, którzy przedstawili władzom UJ petycję, w której domagają się przyjęcia przez uczelnię strategii klimatycznej.

 

15 stycznia przedstawicielki KlimatUJ - oddolnej proklimatycznej inicjatywy na naszym uniwersytecie - prof. Katarzyna Jasikowska, Agnieszka Kowalczyk, Dorota Łanoszka oraz Małgorzata Śliż spotkały się z członkami władz UJ – rektorem UJ prof. Jackiem Popielem, prorektorem ds. dydaktyki prof. Armenem Edigarianem, prorektorem ds. rozwoju prof. Jarosławem Górniakiem oraz kanclerz Moniką Harpulą.

Podczas internetowej wideokonferencji rozmawiano o postulatach, które znalazły się w przekazanym rektorowi UJ dokumencie, pod którym inicjatywie KlimatUJ udało się zebrać wśród studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych UJ 1052 podpisy.

Autorzy petycji podkreślają, że trwający kryzys klimatyczno-ekologiczny jest największym wyzwaniem w dziejach ludzkości, a antropogeniczny wpływ na jego genezę i narastanie nie budzi wątpliwości wśród ekspertów.

Wśród najważniejszych działań, których wprowadzenia do stycznia 2022 roku domagają się aktywiści wymieniane są:

  • wyznaczenie terminu, w którym Uniwersytet Jagielloński stanie się instytucją neutralną węglowo i utworzenie planu, który umożliwi jak najszybsze osiągnięcie tego celu;
  • stworzenie i wspieranie interdyscyplinarnej, międzywydziałowej grupy ekspertek i ekspertów, którzy będą szerzyć rzetelne informacje o stanie ekosystemu i klimatu w społeczeństwie;
  • stworzenie programu grantowego, wspierającego interdyscyplinarne badania stosowane w dziedzinie zapobiegania skutkom katastrofy klimatycznej i ekologicznej;
  • włączenie do programów nauczania wszystkich kierunków studiów otwartych zajęć poświęconych trwającemu kryzysowi klimatyczno-ekologicznemu,
  • przeprowadzenie audytu energetycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii, wyeliminowania wszelkich form jej marnowania oraz do czerpania jej z możliwie jak najmniej emisyjnych źródeł;
  • zainicjowanie akcji masowych nasadzeń odpowiednich gatunków roślin na terenach należących do Uniwersytetu.

W opinii inicjatywy KlimatUJ, niezbędne jest nadanie powyższym celom i zobowiązaniom rangi wiążącego aktu prawnego, w którym znajdą się konkretne rezultaty, wyznaczające stopień realizacji danego celu, przypisane do konkretnych, odpowiedzialnych za ich realizację osób lub jednostek, a także harmonogram oraz konsekwencje administracyjne związane z brakiem jego realizacji.

Przedstawione postulaty spotkały się ze zrozumieniem władz UJ. Podkreślone zostało, że niektóre działania zostały już wdrożone (np. wyeliminowanie plastikowych opakowań, pojemników i sztućców z zamówień dotyczących obsługi spotkań i imprez organizowanych przez administrację UJ). Podkreślona została także konieczność przeprowadzenia szerokich konsultacji przed opracowaniem strategii klimatycznej dla uczelni. Zaproponowane zostało także utworzenie przy Wydziale Biologii UJ nowego organu - rady klimatycznej, eksperckiego gremium, które zajmować by się miało zarządzaniem uczelnią w sposób zrównoważony.

Warto zasygnalizować, że przy Instytucie Socjologii UJ powstał adresowany do wszystkich studentów kurs, który obejmuje serię wykładów o tematyce ochrony klimatu. Z powodu pandemii odbywają się one w formie on-line: socjologia.uj.edu.pl/klimatuj.

Pliki do pobrania
pdf
Petycja KlimatUJ skierowana do Rektora UJ
Polecamy również
Naukowcy z UJ jako pierwsi opisali strukturę jednego z ludzkich enzymów

Naukowcy z UJ jako pierwsi opisali strukturę jednego z ludzkich enzymów

Archiwalne mapy okazują się pomocne w identyfikacji cennych przyrodniczo lasów

Archiwalne mapy okazują się pomocne w identyfikacji cennych przyrodniczo lasów

Badaczka z UJ nagrodzona w prestiżowym konkursie Royal Society of Edinburgh

Badaczka z UJ nagrodzona w prestiżowym konkursie Royal Society of Edinburgh

Zakończyła się rejestracja na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie w UJ

Zakończyła się rejestracja na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie w UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron