Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ponad 25 mln zł dla badaczy UJ w konkursach Maestro i Sonata Bis

Ponad 25 mln zł dla badaczy UJ w konkursach Maestro i Sonata Bis

Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało wyniki 12. edycji konkursu Maestro oraz 10. edycji konkursu Sonata Bis. Przyznane granty umożliwią 12 badaczom Uniwersytetu Jagiellońskiego realizację pionierskich badań podstawowych oraz utworzenie nowych zespołów badawczych.

 


Maestro to konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców, których celem jest realizacja pionierskich badań podstawowych, prowadzących do odkryć naukowych. W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która publikowała swoje dotychczasowe prace w uznanych czasopismach naukowych, kierowała innymi badaniami finansowanymi na drodze konkursowej, a także aktywnie uczestniczyła w życiu środowiska naukowego. Projekty mogą trwać 36, 48 albo 60 miesięcy.

Na podstawie oceny ekspertów NCN finansowanie w kwocie ponad 3,6 mln zł otrzyma 10 z 68 nadesłanych wniosków. Laureatem konkursu został dr hab. Przemysław Bąbel, prof. UJ z Wydziału Filozoficznego, któremu na realizację projektu Od(uczenie) się bólu przez konsekwencje. Tworzenie uczeniowej teorii działania placebo przyznano ponad 3,6 mln zł finansowania.

Sonata Bis to konkurs na projekty badawcze, których celem jest powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym, w którym poza kierownikiem projektu nie może być osób posiadających tytuł naukowy lub uprawnień równorzędnych. Kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Projekty mogą trwać 36, 48 albo 60 miesięcy. W rozstrzygniętej właśnie 10. edycji konkursu finansowanie o łącznej wartości niemal 179 mln zł otrzyma 76 z 427 złożonych wniosków.

W konkursie Sonata Bis finansowanie na przyznano 12 projektom, które będą realizowane z udziałem naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Ponadto dwoje naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego jest członkami konsorcjów naukowych, którym przyznano finansowanie w konkursie Sonata Bis. Dr hab. Joanna Kozieł, prof. UJ z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii będzie uczestniczyć w realizacji projektu Heterogeniczność neutrofili zależna od proteaz serynowych, którego kierownikiem jest dr inż. Paulina Kasperkiewicz-Wasilewska z Politechniki Wrocławskiej. Z kolei dr Karol Wolski z Wydziału Chemii, wraz z dr. hab. inż. Pawłem Chmielarzem, prof. PRz z Politechniki Rzeszowskiej, poprowadzi badania nad zrozumieniem mechanizmu różnych technik ATRP, w których ryboflawina pełni rolę wielofunkcyjnej cząsteczki do otrzymywania różnych, funkcjonalnych materiałów polimerowych.

Listy rankingowe konkursów Maestro 12 i Sonata Bis 12 są dostępne na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Polecamy również
Instytut Zdrowia Publicznego UJ z grantem w ramach kampanii "This Is Public Health"
Instytut Zdrowia Publicznego UJ z grantem w ramach kampanii "This Is Public Health"
Uczone z UJ stypendystkami L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki
Uczone z UJ stypendystkami L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki
Zwycięstwo studentów WPiA UJ w międzynarodowym turnieju mediacyjnym
Zwycięstwo studentów WPiA UJ w międzynarodowym turnieju mediacyjnym
UJ najaktywniejszym polskim wnioskodawcą do Europejskiego Urzędu Patentowego
UJ najaktywniejszym polskim wnioskodawcą do Europejskiego Urzędu Patentowego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj