Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prace magisterskie studentów WPiA UJ nagrodzone przez UOKiK

Prace magisterskie studentów WPiA UJ nagrodzone przez UOKiK

Czworo studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (WPiA UJ) zostało nagrodzonych w konkursach prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na najlepsze prace magisterskie poświęcone ochronie konkurencji i konsumentów.

 


Jak poinformował w komunikacie UOKiK, w jubileuszowej 10. edycji konkursu poświęconego ochronie konsumentów wpłynęły 32 prace magisterskie. Z kolei w ramach 12. konkursu dotyczącego ochrony konkurencji kapituła oceniała 17 prac. Opracowania dotyczyły prawa antymonopolowego, m.in. porozumień ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji czy form pomocy państwa, oraz zagadnień konsumenckich, tj. uprawnienia konsumentów, praktyki rynkowe wprowadzające w błąd czy umowy zawierane na odległość. Oceniano m.in. jakość merytoryczną pracy, formę, nowatorskie ujęcie zagadnienia oraz poziom edytorski.

- Kapituły konkursowe nie miały łatwego wyboru. Wpłynęła bowiem rekordowa liczba prac, a wiele z nich było na bardzo wysokim poziomie. Z tym większą przyjemnością serdecznie gratuluję laureatom i życzę dalszych sukcesów w pracy poświęconej ochronie konkurencji i konsumentów - mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

W kategorii prac magisterskich dotyczących konkurencji 2. miejsce przypadło Natanowi Waśniowskiemu za pracę Nowe wyzwania dla konkurencji przedsiębiorstw w Unii Europejskiej w kontekście chińskich przejęć na rynku wewnętrznym - propozycja europejskiego modelu czempionatu napisaną pod kierunkiem dr hab. Moniki Niedźwiedź z Katedry Prawa Europejskiego WPiA UJ. 3. miejsce przyznano Tomaszowi Rygusowi również z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę Środki algorytmicznej koordynacji zachowań przedsiębiorstw w świetle prawa antymonopolowego Unii Europejskiej, której promotorem był dr. hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ z Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej WPiA UJ. Praca ta została dodatkowo wyróżniona nagrodą Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

Natomiast wśród prac magisterskich poświęconych konsumentom 3. miejsce przyznano Katarzynie Wiśniewskiej za pracę Przechowywanie danych w chmurze w perspektywie dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych napisaną pod opieką naukową prof. Fryderyka Zolla z Katedry Prawa Cywilnego WPiA UJ. Ponadto kapituła konkursu poświęconego ochronie konsumentów przyznała wyróżnienie Damianowi Doboszowi za pracę Między systemem ochrony konsumenta Unii Europejskiej a koncepcją autonomii woli. Studium wybranych zagadnień, której promotorem był również prof. Fryderyk Zoll.

Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii tematycznej otrzymali kolejno 5 tys., 3 tys. i 2 tys. zł, natomiast laureat wyróżnienia Stowarzyszenia Prawa Konkurencji - 5 tys. zł. Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, patronem - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Polecamy również
Roczne staże w USA dla kilkunastu studentów i doktorantów UJ
Roczne staże w USA dla kilkunastu studentów i doktorantów UJ
Studenci UJ opracowali kompendium wiedzy o chińskim prawie
Studenci UJ opracowali kompendium wiedzy o chińskim prawie
Matematyczne nagrody dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Matematyczne nagrody dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Uniwersytet Jagielloński znów najlepszy w AMP w futsalu kobiet
Uniwersytet Jagielloński znów najlepszy w AMP w futsalu kobiet

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj