Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

10 lat enologii na Uniwersytecie Jagiellońskim

10 lat enologii na Uniwersytecie Jagiellońskim

25 maja 2011 r. Senat UJ, przychylając się do wniosku Rady Wydziału Farmaceutycznego CM, powołał doskonalące studia podyplomowe o kierunku enologia. Pierwszym kierownikiem unikalnych w skali kraju studiów został wieloletni Kierownik Katedry i Zakładu Toksykologii WF UJ CM, prof. Jerzy Brandys, a w skład kadry dydaktycznej weszli zarówno pracownicy Wydziału, jak i wybitni specjaliści w zakresie winoznawstwa spoza UJ.

W programie studiów znalazły się takie zagadnienia jak: uprawa i biologia winorośli, technologia produkcji wina, chemia wina, typologia wina i regiony winiarskie, aspekty zdrowotne wina oraz aspekty kulturowe. To właśnie w tym zróżnicowaniu tematycznym zajęć teoretycznych, uzupełnionych ćwiczeniami praktycznymi w winnicy uniwersyteckiej „Nad Dworskim Potokiem” w Łazach k. Bochni (kierownik: mgr inż. Adam Kiszka), w laboratorium chemicznym (koordynator: dr n. farm. Maciej Gawlik) oraz w sali degustacyjnej (prowadzenie: utytułowany polski sommelier Michał Jancik), tkwiła największa wartość proponowanych rozwiązań.

W procesie rekrutacji nie postawiono żadnych wymagań merytorycznych, umożliwiając tym samym szeroki dostęp do kursu absolwentom bardzo zróżnicowanych kierunków akademickich. W ciągu dekady nieprzerwanych edycji studiów, dyplomy ukończenia uzyskali przedstawiciele nauk przyrodniczych, humanistycznych, ekonomicznych i społecznych. Nie zabrakło absolwentów akademii wojskowych i wyższych seminariów duchownych. Uwidoczniło to uniwersalność zainteresowania winem gronowym w warunkach polskich w okresie odbudowywania potencjału enologicznego po powojennej zapaści, trwającej aż do lat 90. XX w.

Naturalnym wyborem kursu prowadzonego na wydziale farmaceutycznym stały się zagadnienia dotyczące działania biologicznego wina gronowego i jego składników. Koniec XX w. przyniósł ogromny wzrost zainteresowania tą tematyką po ogłoszeniu hipotezy tzw. „francuskiego paradoksu”, w którym wskazano na wino gronowe jako czynnik o potencjale prozdrowotnym. Problematyką tą na studiach w UJ zajął się zespół Zakładu Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego UJ CM pod kierunkiem dr hab. Pawła Zagrodzkiego, prof. UJ. Ostatnio, za sprawą dr n. farm. Joanny Chłopickiej z Zakładu Bromatologii, program kursu wzbogacił się o zagadnienia neuroenologii, stosunkowo nowej dziedziny w obszarze wiedzy o winie gronowym.

 

Studenci podczas zajęć praktycznych prowadzonych w winnicy UJ
Studenci podczas zajęć praktycznych prowadzonych w winnicy UJ

 

Studenci podczas zajęć praktycznych prowadzonych w winnicy UJ
Winnica UJ

W roku 2017 kierownictwo studiów po prof. Brandysie przejął dr Maciej Gawlik, adiunkt w Katedrze Toksykologii WF UJ CM. Mimo od ubiegłego roku pandemii COVID-19 udało się zachować rytm studiów, choć w przypadku IX edycji, która rozpoczęła zajęcia w marcu 2020 r. (cykl zajęć na studiach jest dostosowany do cyklu wegetacyjnego winorośli i trwa od marca do grudnia) konieczne było przesunięcie terminu uzyskania dyplomu na czerwiec 2021 r.

Warty podkreślenia jest fakt, że od pierwszej edycji zainteresowanie studiami jest ogromne. Z konieczności zoptymalizowania zajęć w winnicy i podczas degustacji, od początku limit miejsc ustalono na 25 osób i coroczna liczba kandydatów przekracza tę wartość. Rekordowa liczba zgłoszeń przekroczyła 111 kandydatów, co niemal 5 krotnie przewyższało możliwości przyjęcia. Do obecnej, jubileuszowej X edycji zgłosiło się 39 kandydatów.

Z okazji jubileuszu studiów przygotowano okolicznościowe publikacje. Na początku przyszłego roku planowany jest natomiast zjazd absolwentów wszystkich dziesięciu edycji, a na szczególną uwagę zasługuje inicjatywa organizatorów wybicia pamiątkowego medalu dla uczczenia rocznicy powołania studiów. Jego projekt opracowała studentka IX edycji studiów - mgr Anna Lidia Koper.

Więcej na temat studiów na kierunku enologia: www.skp.cm-uj.krakow.pl/studia/enologia.

 

Kierownik studiów enologicznych na UJ dr n. farm. Maciej Gawlik
projekt okolicznościowego medalu
Kierownik studiów enologicznych na UJ dr n. farm. Maciej Gawlik. Po prawej: projekt okolicznościowego medalu (autor - mgr Anna Lidia Koper).

 

Polecamy również
Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "<span lang='la'>Plus Ratio Quam Vis</span>"

Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "Plus Ratio Quam Vis"

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w składzie Rady Wykonawczej KDBASP

Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w składzie Rady Wykonawczej KDBASP

Widok zawartości stron Widok zawartości stron